กติกา

โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขด้านล่างนี้ (“ข้อตกลง”) อย่างระมัดระวัง โดยถือว่าท่านยอมรับและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้แล้วเมื่อท่านลงทะเบียนใช้งานบัญชี(“บัญชีของท่าน” หรือ “บัญชี”)

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้กับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ (“บริการ”) การใช้งานเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) และการทำธุรกรรมทั้งหมดของท่านซึ่งเกี่ยวกับบริการใดๆ(“เดิมพัน”) ข้อตกลงและเงื่อนไข กฎและข้อบังคับ และนโยบายความปลอดภัยเหล่านี้ได้รับการร่างขึ้นในภาษาอังกฤษ การแปลข้อตกลงนี้เป็นภาษาอื่นๆเพียงเพื่อให้สะดวกต่อผู้อ่านเท่านั้น หากเกิดข้อแตกต่างระหว่างต้นฉบับและเนื้อหาที่ได้รับการแปล ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักเสมอ

1. บทนำ ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1.1 Dafabet ("บริษัท") ดำเนินการเว็บไซต์เดิมพันกีฬาและเกมออนไลน์ ("เว็บไซต์") www.dafabet.com และได้รับการควบคุมและอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับของ Curacao เพื่อดำเนินธุรกิจการพนันและเกมระยะไกล ดาฟาเบทยังได้รับอนุญาตและควบคุมโดยหน่วยงานดังต่อไปนี้:

  • ในกรณีของกิจกรรมการพนันโดยบุคคลที่อยู่ในสหราชอาณาจักร Dafabet (www.dafa.co.uk) ดำเนินการโดย SCGO ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนของมอลตา โดยมีหมายเลขทะเบียน C4592 และได้รับอนุญาตและควบคุมโดย UK Gambling Commission ภายใต้หมายเลขบัญชี 44662,
  • ในกรณีของกิจกรรมการพนันโดยบุคคลที่อาศัยอยู่ในสเปน Eurasia Solutions PLC เป็นผู้ถือใบอนุญาตการพนันทั่วไปโดย General Directorate สำหรับการควบคุมการพนัน
  • ในกรณีของกิจกรรมการพนันโดยบุคคลที่อาศัยอยู่ในเคนยา Asian Betting and Gaming Enterprises Africa Ltd ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยคณะกรรมการควบคุมการเดิมพันและการออกใบอนุญาตแห่งเคนยา (BCLB) หมายเลขใบอนุญาต: 845

2. ผู้ที่ผูกมัดกับข้อตกลง

2.1 ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและบริษัท (ในข้อตกลงนี้จะใช้ก ารอ้างอิงว่า “เรา” “ของเรา” และ “พวกเรา”)

3. การบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไข

3.1 เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ บริการ และ/หรือ เปิดบัญชีผู้ใช้กับเรา และ/หรือ วางเดิมพันกับเรา เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขและ/หรือยังคงใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการ ถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงเหล่านี้แล้ว ท่านจะได้รับการผูกมัดโดยกฎข้อบังคับและนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวบรวมมาไว้อ้างอิงในหัวข้อนี้(และการแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาได้ในภายหลัง) หากข้อตกลงนี้และเอกสารใดๆซึ่งได้รับการรวบรวมมาเพื่อใช้อ้างอิง เกิดความไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดเอาข้อตกลงนี้เป็นหลัก

3.2 ข้อกำหนดจะมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย. 2560 ซึ่งทางเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดบ้างในบางครั้งคราวด้วยเหตุผลหลายประการ รวมไปถึง (ซึ่งไม่มีข้อจำกัด) เหตุผลทางพาณิชย์เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายหรือข้อบังคับ ข้อแนะนำจากทางหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือเหตุผลทางด้านการบริการลูกค้า ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงข้อกำหนดล่าสุดได้จากลิงก์ในส่วนด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ และวันที่เริ่มบังคับใช้จะเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้นของย่อหน้านี้

3.3 เมื่อเราต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อตกลงนี้ เราจะให้แจ้งให้ทราบก่อนมีผลบังคับใช้ตามกรณีดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เราอาจไม่แจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงในเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ เมื่อท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้ว ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงใหม่นี้

3.4 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและต้องการแจ้งให้ท่านทราบ เราขอพิจารณาวิธีการแจ้งแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมไปถึง การแจ้งทางอีเมล (ตามที่ท่านเคยระบุไว้) ทางข้อความที่ส่งไปยังบัญชีผู้ใช้ของท่านในเว็บไซต์นี้ หรือการแจ้งประกาศไว้ในเว็บไซต์ และเราสงวนสิทธิ์ในการเชื้อเชิญให้ท่านยอมรับข้อตกลงโดยการคลิก “ตกลง” หรือ “ข้าพเจ้ายินยอม” โดยการทำเครื่องหมายถูก หรือโดยวิธีการใดๆก็ตามที่ถือว่าเป็นการยืนยันจากท่าน รวมทั้งการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการหลังจากที่มีการแจ้ง ซึ่งถือว่าในช่วงเวลานั้นท่านยอมรับและผูกมัดภายใต้ข้อนี้ ด้วยข้อตกลงใหม่ โดยไม่สนใจว่าท่านได้อ่านข้อตกลงที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วหรือไม่(เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย) ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น ท่านอาจหยุดใช้บริการของเราและ/หรือยกเลิกบัญชีของท่าน

3.5 หากเราต้องการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงอันเกี่ยวกับเงินในบัญชีผู้ใช้ของท่านในข้อที่ 7 เราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อน โดยไม่พิจารณาตามข้อ 3 ซึ่งเรามีสิทธิ์พิจารณาวิธีการแจ้งที่เหมาะสมแต่เพียงผู้เดียว และท่านต้องยืนยันว่าได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว โดยการคลิก “ตกลง” หรือ “ข้าพเจ้ายินยอม” โดยการทำเครื่องหมายถูก หรือโดยวิธีการใดๆก็ตามที่ถือว่าเป็นการรับทราบจากท่าน เมื่อท่านแสดงให้เห็นว่ารับทราบแล้ว ถือว่าท่านยอมรับและผูกมัดด้วยข้อตกลงใหม่นี้ในช่วงเวลานั้น ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้น ท่านอาจหยุดใช้บริการของเราและ/หรือปิดบัญชีของท่าน

4. การเปิดและดูแลรักษาบัญชีของท่าน

ความพร้อมใช้งานเว็บไซต์และบริการในพื้นดังกล่าวนั้นไม่รวมไปถึงข้อเสนอ คำเชิญ หรือการชักชวนของเราในพื้นที่ที่การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการนี้เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

4.1 ท่านต้องลงทะเบียนและเปิดบัญชีกับเรา เพื่อเข้าถึงบริการรับวางเดิมพันของเรา

4.2 ท่านยินยอมที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องให้กับเราในการลงทะเบียน ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการอัพเดตข้อมูลส่วนตัวอยู่เสมอ โดยเฉพาะ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวิธีการฝาก-ถอน/รายละเอียดของธนาคาร(ถ้ามี) ท่านต้องให้ข้อมูลตามจริงในการเปิดบัญชี หากให้ข้อมูลที่เป็นเท็จจะถือว่าท่านละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ของท่านถูกยกเลิกและเงินทั้งหมดในบัญชีจะถูกริบ ท่านยินยอมที่จะจัดหาเอกสารใดๆที่ใช้ยืนยันข้อมูลส่วนตัวเมื่อได้รับการร้องขอจากเรา ท่านมอบสิทธิ์ตามกฎหมายให้แก่เราในการพิจารณาตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก(“ข้อมูลส่วนตัว”) โดยข้อมูลส่วนตัวนี้จะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่จำเป็นที่เรามีสิทธิ์กำหนดแต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนของท่านได้ตามเหมาะสม เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มสมัครสมาชิกออนไลน์ดังกล่าวและเราได้รับแบบฟอร์มไว้แล้ว นั่นถือว่าท่านเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้ว(“ลูกค้า”) เราขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม มีเพียงลูกค้าของเราเท่านั้นที่สามารถใช้บริการและวางเดิมพันได้ตามเงินที่อยู่ในบัญชี

4.3 ในการเปิดบัญชีกับเรา ท่านต้องรับรองการกระทำดังต่อไปนี้

4.3.1 หากท่านต้องการวางเดิมพันกับบริษัท ท่านควรรับทราบกฎหมายในประเทศของท่าน ที่พักอาศัย หรือสถานที่ๆท่านวางเดิมพัน ซึ่งสั่งห้ามการเดิมพันออนไลน์และ/หรือการพนันออนไลน์(โดยรวมคือ”การพนัน”) หรือการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ/หรือบริการของเรา ท่านรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่กลับคำว่าจะไม่มีการสงวนหรือตั้งข้อจำกัดต่อบริษัทที่จะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงหรือลงทะเบียนบัญชีในกรณีที่

ก. ท่านอยู่ในพื้นที่ที่ห้ามการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของเราด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม  
ข. ท่านอยู่ในพื้นที่ที่การพนันเป็นเรื่องต้องห้าม  
ค. หากท่านพักอาศัยในประเทศที่ห้ามมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเกมการพนัน  
ง. หากท่านพักอาศัยอยู่ในบริเตนใหญ่ สเปนและเคนยา คุณกำลังพยายามลงทะเบียนหรือเข้าถึงบัญชีของคุณจากนอกเขตอำนาจศาลเหล่านี้
จ.หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศ หรือเขตอำนาจศาลใดๆ ต่อไปนี้: เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เขตบริหารพิเศษมาเก๊า ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนภายใต้การปกครอง อิสราเอล อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยียม เยอรมนี สเปน โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ ไซปรัส ตุรกี ออสเตรเลีย ไต้หวัน สิงคโปร์ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (รวมเรียกว่า " เขตอำนาจศาลต้องห้าม " ที่ไม่อนุญาตให้ใช้บริการได้)

ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์หรือบริการของเราในบางพื้นที่หรือเขตอำนาจศาลไม่ถือเป็นข้อเสนอ การเชิญ หรือการชักชวนจากเราในพื้นที่หรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย

4.3.2 ท่านยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงเข้าใจและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของเราที่ได้รับการนำเสนออาจทำให้ท่านเสียเงินจากการวางเดิมพันและท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเสียเดิมพันแต่เพียงผู้เดียว

4.3.3 ท่านมีอายุ 18 ปีขึ้นไป(ก.) หรือมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดและสามารถวางเดิมพันหรือเล่นการพนันได้ (“บรรลุนิติภาวะ”)

4.3.4 ท่านไม่เคยถูกขับไล่ออกจากการวางเดิมพัน

4.3.5 ท่านสามารถได้รับการผูกมัดพันธะสัญญาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไข และการกระทำใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา

4.3.6 ท่านยังไม่เคยโดนเรายกเลิกบัญชีผู้ใช้มาก่อน

4.4 ท่านเปิดบัญชีผู้ใช้กับเราได้เพียงบัญชีเดียว เราจะยกเลิกเมื่อพบว่าท่านเปิดหลายบัญชี หรือเราจะรวมบัญชีเหล่านั้นให้เป็นเพียงบัญชีเดียวเมื่อพบว่าได้รับเงินชนะเดิมพันจนผิดสังเกต โดยเรามีสิทธิ์พิจารณาดำเนินการกับกรณีเหล่านี้แต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับว่าเราสามารถใช้วิธีการใดก็ได้ในการจัดการกับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ใช้มากกว่า 2 บัญชีขึ้นไป ตามความเหมาะสม

4.5 เราอาจมีการสุ่มตรวจการรักษาความปลอดภัย เพื่อรักษาระดับความปลอดภัยในการดูแลเงินของลูกค้าของเราให้มีมาตรฐานสูง โดยท่านยินยอมให้เรามีสิทธิ์ในการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมและ/หรือเอกสารจากท่าน เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในฐานะเจ้าของบัญชี เมื่อมีการตรวจสอบ

4.6 ท่านควรตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกครั้งที่เข้าใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการ ในกรณีที่พบความผิดปกติของยอดคงเหลือในบัญชี นี่จึงเป็นความรับผิดชอบของท่านในการแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด พร้อมแสดงประวัติทางธุรกรรมตั้งแต่วันที่ตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีครั้งล่าสุด หากเราไม่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับความผิดปกติใดๆของยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านภายใน 30 วัน ถือว่าท่านยินยอมให้เงินหรือสิ่งใดๆที่ได้รับมาทั้งหมดในบัญชีของท่านถูกริบไป และยอมรับผลลัพธ์ใดๆเมื่อสิ้นสุดช่วงเวลาดังกล่าว
 

5. การตรวจสอบตัวตน/ ข้อบังคับเพื่อต่อต้านการฟอกเงิน

5.1 ท่านต้องรับรองว่า

5.1.1 ชื่อและที่อยู่ที่ท่านใช้ในการเปิดบัญชีถูกต้อง

5.1.2 เงินที่ท่านฝากเข้าบัญชีต้องเป็นเงินของท่านโดยชอบธรรม

5.2 เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงนี้ ถือว่าท่านมอบสิทธิ์ให้เราหรือบุคคลที่สาม (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การควบคุมกฎระเบียบ)เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง (“การตรวจสอบ”) ท่านยินยอมว่าจะมอบรายละเอียดเพิ่มเติมตามคำขอของเราเป็นระยะๆ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินใดๆในบัญชีของท่าน

5.3 ในช่วงที่กำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่นั้น เราอาจไม่อนุญาตท่านให้ทำการถอนเงินจากบัญชีและ/หรือปิดกั้นการเข้าถึงบางส่วนหรือทุกส่วนของเว็บไซต์และ/หรือบริการ โปรดทราบว่าอาจมีการตรวจสอบซ้ำอีกเป็นระยะ เพื่อเหตุผลด้านกฎข้อบังคับ ความปลอดภัย และธุรกิจ หากการจำกัดการเข้าถึงสร้างปัญหาให้ท่าน กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าแชทสด

5.4 ในบางกรณี เราอาจต้องติดต่อให้ท่านนำเสนอข้อมูลแก่เราโดยตรง เพื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ ด้วยจุดประสงค์ทางการตรวจสอบนี้ เรามีสิทธิ์ส่งคำร้องให้ท่านจัดส่งหลักฐานเป็นบัตรประจำตัวประชาชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือบัตรประจำตัวอื่นๆที่ได้รับการรับรองในระดับเดียวกัน หลักฐานการแสดงที่อยู่ ใบเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค รายละเอียดธนาคาร รายการเดินบัญชี และข้อมูลอ้างอิงธนาคาร เราจะจำกัดการเข้าถึงใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับบัญชีผู้ใช้ในระหว่างการตรวจสอบจนกว่าเราจะได้รับข้อมูลมากพอตามที่ต้องการ ที่ซึ่งเรามีแหตุผลมาสนับสนุนให้เชื่อว่าท่านให้ข้อมูลเท็จโดยมีการไตร่ตรองไว้ก่อน โดยเราจะไม่อนุญาตให้กระทำการใดกับเงินฝากในบัญชี ซึ่งอาจตามมาด้วยการถูกยกเลิกบัญชีผู้ใช้ในภายหลัง

5.5 ลูกค้าที่ใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้นถือว่าเป็นความผิดอาญา หากเราไม่สามารถยืนยันได้ว่าท่านเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ เราจะทำการระงับบัญชีของท่านจนกว่าจะสามารถยืนยันได้ว่าท่านมีอายุขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด ในกรณีที่พบว่าท่านอายุต่ำกว่ากำหนดและวางเดิมพันหรือทำธุรกรรมกับเรา เราจะดำเนินการดังนี้

5.5.1 บัญชีผู้ใช้ของท่านจะถูกยกเลิก

5.5.2 ทุกการทำธุรกรรมในขณะที่ท่านมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์จะถือเป็นโมฆะ และเราจะคืนเงินที่ท่านเคยฝากในบัญชีผู้ใช้คืนตามวิธีที่ท่านโอน หรือผ่านทางวิธีอื่นๆตามความเหมาะสม

5.5.3 การฝากเงินใดๆในขณะที่ท่านมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ ทางเราจะดำเนินการโอนคืน

5.5.4 เงินชนะใดๆที่ได้รับมาในขณะที่ท่านมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์จะถูกริบ (และอาจจะถูกหักลบออกจากเงินที่เราจะคืนให้ตามข้อ 5.5.3) และหากท่านทำการถอนเงินชนะจากบัญชีผู้ใช้แล้ว ท่านต้องโอนคืนเงินส่วนนั้นให้กับเรา
 

6. ยูสเซอร์เนม รหัสผ่าน เลขรหัสลับส่วนตัว และข้อมูลของลูกค้า

6.1 เพื่อป้องกันเงินในบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ท่านต้องระบุตัวตนด้วยยูสเซอร์เนมและรหัสผ่าน(“ข้อมูลเข้าใช้งานบัญชี”) เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านในการเก็บรักษาข้อมูลการเข้าถึงบัญชีไว้เป็นความลับและท่านต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานในทางที่ผิดใดๆและ/หรือการเปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อบุคคลที่สาม หากท่านกังวลว่ามีผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของท่าน มีการรักษาความปลอดภัยที่หละหลวม หรือมีการใช้งานจากบุคคลที่สามโดยที่ท่านไม่อนุญาต กรุณาแจ้งเราให้ทราบโดยด่วนเพื่อรับข้อมูลการเข้าถึงบัญชีใหม่ ถือเป็นข้อผูกมัดว่าการวางเดิมพันและการร้องขอใดๆจากการเข้าใช้งานด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง จะได้รับการพิจารณาว่าถูกต้องตามข้อตกลง โดยหลังจากที่ท่านแจ้งการใช้ข้อมูลเพื่อเข้าถึงบัญชีของท่านในทางมิชอบ เราจะระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวโดยที่การวางเดิมพันและคำร้องทางออนไลน์ใดๆก่อนหน้านี้จะถือว่าเป็นโมฆะ

6.2 เราอาจร้องขอให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านหรือข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบเป็นระยะ หรือหากเรามีเหตุผลให้เชื่อว่ามีการฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัยหรือมีการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการในทางที่ผิด เราอาจระงับการเข้าใช้งานบัญชีของท่าน เรามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเข้าใช้งานบัญชีหลังจากแจ้งให้ท่านทราบก่อน

7. บัญชีเงินจริง

7.1 หากต้องการเดิมพันหรือเล่นเกมเพื่อเงิน คุณจะต้องฝากเงินกับเรา ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในที่นี้ เงินทั้งหมดในบัญชีท่านจะถูกประมวลผลโดยกลุ่มบริษัทตามข้อตกลงการให้บริการ

หากคุณอาศัยอยู่ในบริเตนใหญ่ สเปน หรือเคนยา เงินของคุณจะได้รับการประมวลผลผ่านผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลที่สามที่ได้รับอนุมัติตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของเขตอำนาจศาลนั้น

หากท่านต้องการใช้บริการของเรา ท่านต้องฝากเงินกับเราตามวิธีการฝากที่เว็บไซต์หรือบริการรองรับ ท่านต้องทำการฝากและถอนเงินผ่านช่องทางที่เรากำหนด(“ผู้ให้บริการรับฝาก-ถอน”) ยกเว้นว่าท่านจะฝากเงินโดยตรงกับเรา ผู้ให้บริการรับฝาก-ถอนเหล่านี้ต้องได้รับแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมีสิทธิ์ดำเนินการฝาก-ถอนแทนเราได้ และต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน จึงจะสามารถดำเนินการทางการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่เกี่ยวกับเราหรือบริการได้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีฝาก/ถอนในเว็บไซต์หรือจากบริการ ซึ่งระบุข้อกำหนดในการฝากขั้นต่ำและสูงสุดไว้ด้วย

7.2 หากท่านทำการฝากผ่านบัญชีธนาคารของผู้อื่น เราขอสงวนสิทธิ์พิจารณาว่าเงินฝากในบัญชีผู้ใช้นี้ไม่มีสิทธิ์นำมาวางเดิมพัน (และเงินชนะใดๆที่ได้มาจากการใช้เงินฝากนี้วางเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะ) ในขณะที่เราดำเนินการตรวจสอบตามข้อ 5.2

7.3 เราไม่มีนโยบายอนุมัติสินเชื่อ ดังนั้น ท่านต้องมั่นใจว่ามีเงินมากพอในบัญชีที่จะใช้วางเดิมพัน เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการวางเดิมพันใดๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาโดยที่ไม่มีเงินเหลือในบัญชีมากพอที่จะวางเดิมพันนี้

7.4 เราขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินคืนตามยอดที่เกิด หากต้องเรียกเก็บเงินคืน เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ หรือเรียกเก็บเงินอื่นๆจากบัญชีผู้ใช้ของท่าน ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านไม่ควรใช้บัญชีนี้เป็นดั่งบัญชีธนาคาร โดยเราจะคอยสังเกตการฝากถอนซึ่งไม่มีการวางเดิมพันที่เทียบเท่ากับยอดฝาก เราขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าจัดการบัญชี(ซึ่งเราอาจยกเลิกหรือระงับการใช้งานชั่วคราว) และเงินฝากในบัญชีผู้ใช้นี้จะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ

7.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการจากยอดฝากหรือยอดถอน เมื่อเกิดค่าใช้จ่ายในการฝาก-ถอนผ่านทางบุคคลที่สามตามวิธีการโอนที่เลือก โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมส่วนนี้

7.6 ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานเงินชนะและรายการที่เสียจากการใช้บริการของเรา ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายหรือการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นหรืออำนาจทางกฎหมายต่างๆ

7.7 เงินชนะจากเดิมพันที่วางด้วยโบนัสหรือเงินโดยชอบธรรมเท่านั้นที่จะปรับเข้าสู่บัญชีของท่าน ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการแจ้งให้เราทราบโดยด่วนเมื่อระบบเกิดความผิดพลาดและปรับเงินเข้าสู่บัญชีของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการวางเดิมพันด้วยเงินที่ปรับเข้าบัญชีของท่านเพราะความผิดพลาดใดๆ และมีสิทธิ์ปรับยอดเงินในบัญชีของท่านตามยอดที่ปรับผิดทุกเมื่อ

7.8 ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการดูแลรักษาบัญชีที่เปิดกับเรา ท่านต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการของเราอย่างน้อย 1 ครั้งใน 12 เดือน เพื่อรักษาสถานะของบัญชีให้พร้อมใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของท่านและท่านยินยอมให้เราริบยอดคงเหลือและรางวัลในบัญชีทั้งหมด หากบัญชีของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป

7.9 เราจะมีการตรวจสอบฐานข้อมูลลูกค้าประจำปี เพื่อตรวจหาบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวและมียอดเงินคงเหลือในบัญชี หากบัญชีของท่านได้รับการระบุว่าเป็นบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว เราจะพยายามติดต่อท่านด้วยข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยอาจมีการติดต่อทางโทรศัพท์ อีเมล หรือจดหมาย หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 12 เดือนหลังจากที่เราแจ้งเรื่องบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหวไปแล้ว เราจะยกเลิกบัญชีและเก็บสะสมยอดคงเหลือนี้ไว้เพื่อบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลต่อไป
 

8. ยอมรับการเดิมพันและ/หรือการใช้บริการของเรา

8.1 เราจะยอมรับการวางเดิมพันจากลูกค้าที่เดิมพันออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์และบริการของเราเท่านั้น โดยท่านต้องทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์เพื่อวางเดิมพันหรือใช้บริการของเรา ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะตรวจสอบรายละเอียดการวางเดิมพันหรือการทำธุรกรรมใดๆที่คล้ายกันนี้เมื่อใช้บริการของเรา (และ“การทำธุรกรรม”) นั้นมีความถูกต้องและเป็นไปตามกฎการวางเดิมพันหรือกฎของการพนันตามที่เห็นสมควร

8.2 หากท่านเป็นลูกค้าของเรา การวางเดิมพันของท่านจะถูกเราจดบันทึก IP Address ซึ่งบ่งบอกสถานที่ที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการ ยอมรับการวางเดิมพันเมื่อเซิร์ฟเวอร์รับเดิมพันของเรายอมรับการเดิมพันนั้นและบันทึกข้อมูลไว้ เมื่อท่านวางเดิมพันทางเว็บไซต์และ/หรือการบริการเรียบร้อบแล้ว ท่านจะได้รับการแจ้งทางอิเล็กทรอนิก ซึ่งเป็นการยืนยันว่าเรารับเดิมพันและบันทึกการวางเดิมพันนี้แล้ว ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดเป็นไปตามข้อตกลงเหล่านี้

8.3 การวางเดิมพันจะถือว่าเป็นโมฆะเมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้รับข้อมูลทั้งหมด รวมไปถึงกรณีที่การถ่ายโอนข้อมูลหยุดชะงักหรือถูกขัดด้วยปัญหาทางเทคนิค

8.4 ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการเดิมพันหลังจากที่เรายอมรับการเดิมพันนั้นและบันทึกลงระบบไว้แล้ว เราไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใดในการยกเลิกการวางเดิมพันซึ่งถูกต้องและระบบยอมรับพร้อมบันทึกตามข้อตกลงเหล่านี้แล้ว หากเกิดข้อพิพาทใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางเดิมพัน ท่านควรแจ้งให้เราทราบก่อนทำการยืนยันการวางเดิมพันขั้นสุดท้ายของการวางเดิมพันนั้น และ/หรือก่อนที่เกม/การแข่งขันที่วางเดิมพันนั้นจะเริ่มต้นขึ้น เราจะตรวจสอบข้อพิพาทนี้และแก้ไขตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

8.5 เราขอสงวนสิทธิ์ระงับหรือไม่อนุญาตให้มีการวางเดิมพันที่รูปแบบการเดิมพันใดๆก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเรามีสิทธิ์ในการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ความพยายามในการวางเดิมพันที่รูปแบบการเดิมพันที่ถูกระงับหรือปิดไปนั้นจะถูกระบบปฎิเสธ

8.6 เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธการวางเดิมพันหรือส่วนของการวางเดิมพันใดๆโดยไม่แจกแจงคำอธิบาย และ/หรือ ระงับหรือยกเลิกบัญชีด้วยเหตุผลใดๆ หากเรามีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าการใช้งานบัญชีของท่านต่อไปในอนาคตจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความสูญเสียต่อท่านหรือเรา หรือในระหว่างตรวจสอบการละเมิดข้อตกลง กฎข้อบังคับ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หากเรายืนยันการละเมิดข้อตกลงนี้ได้ หรือเมื่อท่านส่งคำร้องเรียน

8.7 เราไม่รับผิดชอบต่อความความผิดพลาดอันเกิดจากอุปกรณ์หรือเครือข่ายที่ทำให้ท่านไม่สามารถวางเดิมพันได้อย่างถูกต้อง ได้รับการยอมรับเดิมพัน ได้นับการบันทึก หรือการแจ้งการวางเดิมพัน

8.8 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่เป็นผลมาจากเว็บไซต์และ/หรือบริการ หรือเนื้อหา ซึ่งรวมไปถึงความล่าช้าหรือการชะงักของการดำเนินการหรือการส่งถ่ายข้อมูล ความผิดพลาดในการสื่อสาร การใช้งานของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการหรือเนื้อหาไปในทางที่ผิด หรือความผิดพลาดหรือการละเลยเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

8.9 เรายอมรับการวางเดิมพันจนกว่าจะหมดเวลาที่กำหนดของแต่ละการแข่งขัน/เกมใดๆ เท่านั้น(“กำหนดเวลา”) การกำหนดระยะเวลาในการวางเดิมพันนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้และท่านต้องยินยอมปฏิบัติตาม หากเกิดการยอมรับเดิมพันที่ช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่เจตนา ถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นโมฆะและเรามีสิทธิ์ยกเลิกเดิมพันนั้น

8.10 การเดิมพันด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนั้นจะไม่ถือว่าเป็นการวางเดิมพันที่สมบูรณ์จนกว่าเรา(หรือผู้ให้บริการรับฝาก-ถอน)จะได้รับเงินนั้นมาเต็มจำนวน แล้วจึงดำเนินการตามข้อ 8.2 ในกรณีที่ท่านเดิมพันก่อนมีวางเงินเดิมพันเต็มจำนวน จะถือว่าการเดิมพันนั้นเป็นโมฆะ

8.11 บัญชีผู้ใช้ของท่านต้องมียอดคงเหลือมากกว่ายอดที่ท่านต้องการวางเดิมพัน หากยอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอต่อการวางเดิมพันนั้น ระบบจะไม่อนุญาตให้เดิมพัน

8.12 ค่าน้ำ/อัตราต่อรองจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่จะตายตัวเมื่อวางเดิมพัน ณ เวลานั้นๆ ที่การเดิมพันได้รับการยอมรับและถูกบันทึกไว้ดังข้อ 8.2 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าน้ำ ราคา หรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับประเภทการเดิมพัน รูปแบบการเดิมพัน หรือเกมการแข่งขัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อนและเรามีสิทธิ์ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว อีกทั้ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธการเดิมพันใดๆที่ส่งผลกระทบ หรือแก้ไขความผิดพลาด ที่เกิดจากความผิดพลาด การละเว้น หรือความเข้าใจผิดที่ก่อให้เกิดค่าน้ำ ราคา หรือข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องกับประเภทการเดิมพัน รูปแบบการเดิมพัน หรือเกมการแข่งขัน ที่ไม่ถูกต้องทุกเมื่อ หากเกิดกรณีดังกล่าวนี้ เราจะประกาศให้ทราบในเว็บไซต์

8.13 ยอดวางเดิมพันสูงสุดที่รูปแบบการเดิมพันหรือรายการแข่งขันใดๆจะขึ้นอยู่กับการเดิมพันนั้นๆ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่เพียงผู้เดียว

9. การสมรู้ร่วมคิด ฉ้อฉล หลอกลวง และการทุจริต

9.1 การกระทำอันเกี่ยวเนื่องกับบริการของเราและเป็นการกระทำอันมิชอบ

• ใช้โบนัสหรือโปรโมชั่นในทางที่ผิด  
• ใช้ปัจจัยภายนอกที่ไม่ชอบธรรมหรือการก่อเกิดผลที่ต้องการ(หรือที่เรียกว่าการฉ้อโกง)  
• เอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่ชอบธรรม(ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 9.5.3)  
• เปิดใช้งานบัญชีปลอม  
• กระทำการฉ้อฉลหรือทุจริต (ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 9.5)

การกระทำเหล่านี้คือ”พฤติกรรมฉ้อโกง” และไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเรา นี่เป็นการละเมิดข้อตกลงขั้นร้ายแรง เราจะใช้ขั้นตอนที่สมเหตุสมผลในการป้องกันและตรวจจับการกระทำเหล่านั้น เพื่อระบุตัวผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะมีการบังคับใช้มาตรการข้างต้นนี้แต่เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆที่เกิดแก่ท่านจากพฤติกรรมฉ้อโกงใดๆ และการกระทำใดๆที่เราทำเพื่อตอบโต้การกระทำมิชอบนั้นแต่เพียงผู้เดียว

9.2 หากท่านสงสัยว่าผู้เล่นท่านใดมีพฤติกรรมฉ้อโกง ท่านต้องรายงานการกระทำนั้นอย่างมีเหตุสมผล ทางอีเมล หรือโทรศัพท์ถึงฝ่ายบริการลูกค้า

9.3 ท่านยินยอมว่าจะไม่เข้าร่วมการกระทำที่ละเมิดต่อข้อตกลงใดๆ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำการฉ้อโกง ไม่ว่าในรูปแบบใด ในการใช้บริการ

9.4 หากเรามีเหตุผลที่น่าเชื่อถือว่าท่านเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการกระทำการฉ้อโกง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม (เหตุผลที่น่าเชื่อถือนั้นมาจากข้อมูลการใช้บริการของท่าน จากเรา (พร้อมด้วยหุ้นส่วนผู้ให้บริการเดิมพัน และซัพพลายเออร์) การตรวจจับการกระทำที่ฉ้อฉล และสมรู้ร่วมคิด นั้นถูกนำมาใช้ในการพนันและธุรกิจเดิมพันในเวลาเดียวกัน) หรือหากท่านวางเดิมพันและ/หรือเดิมพันออนไลน์กับผู้ให้บริการเดิมพันรายอื่นด้วย และตกเป็นผู้ต้องสงสัย(อันเป็นผลมาจากการเดิมพันข้างต้น) ที่กระทำการละเมิดข้อตกลงหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือหากเราทราบว่าท่านได้ ”เรียกเงินคืน” หรือยกเลิกการซื้อขายหรือยอดเงินที่เคยฝากในบัญชี หรือหากในความเห็นของเรานั้นการใช้บริการต่อไปในอนาคตของท่านอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถานะภาพการเป็นผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการต่ออายุใบอนุญาต หรือ หากท่านล้มละลายหรือประสบกับการพิจารณาคดีในทำนองเดียวกัน (รวมถึงการส่งผลให้ถูกระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีใดๆ) เรามีสิทธิ์ในการจัดการบัญชี (และ/หรือบัญชีอื่นๆของท่านที่เปิดกับบริษัทผู้ให้บริการเดิมพันรายอื่น) โดยการอายัดยอดเงินคงเหลือทั้งหมดหรือบางส่วนจากบัญชีผู้ใช้ของท่าน ซึ่งเป็นยอดเงินจากการฝาก โบนัส หรือเงินชนะ ที่ได้รับผลกระทบหรือส่งผลที่ก่อให้เกิดกรณีใดๆที่ได้รับการพิจารณาตามข้อ 9.4 ดังที่กล่าวอ้างในข้อ 9.4 ทั้งหมดนี้ ซึ่งไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใด (รวมถึงสิทธิตามกฎหมายทั่วไป) ที่อาจมีผลต่อท่าน ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้หรือไม่

9.5 จุดมุ่งหมายของข้อ 9 ในข้อตกลงนี้

9.5.1 “การฉ้อฉล” คือการฉ้อโกงใดๆที่เกิดจากท่านหรือผู้อื่นในนามของท่าน หรือที่มีการสมรู้ร่วมคิดกับท่าน ซึ่งรวมไปถึงการกระทำต่างๆเหล่านี้ที่อาจเพิ่มเติมได้ในภายหลังอันได้แก่ (ก.)การเรียกเงินคืนจากการฉ้อฉล (ข.)การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมจากการขโมย การคัดลอก หรือใช้บัตรเครดิต/เดบิตที่ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อใช้เป็นเงินเดิมพันในบัญชี โดยท่านหรือผู้เล่นใดๆที่ร่วมเดิมพันเกมเดียวกับท่านทุกครั้ง (ค.)การสมรู้ร่วมคิดของท่านและผู้เล่นอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มิชอบ(รวมถึง แผนการจ่ายโบนัส หรือข้อเสนอจูงใจจากเรา) (ง.)ความพยายามในการลงทะเบียนเปิดใช้บัญชีด้วยข้อมูลปลอม (จ.)การกระทำหรือความพยายามใดๆของท่านที่ได้รับการพิจารณาจากเราว่าเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายใดๆ ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือตั้งใจที่จะทำการยักยอกและ/หรือหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อจำกัดทางกฎหมาย โดยไม่คำนึงว่าการกระทำหรือความพยายามดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อเราหรือไม่

9.5.2 "การทุจริต" คือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจเพิ่มเติมได้ในภายหลัง อันได้แก่ การฟอกเงิน และการกระทำใดๆที่อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีผลบังคับใช้

9.5.3 “ผลประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม” คือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจเพิ่มเติมได้ในภายหลัง อันได้แก่ การหาประโยชน์โดยมิชอบจากความผิดพลาด ช่องว่างทางกฎหมาย หรือข้อผิดพลาดในเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ท่านใช้เชื่อมต่อเพื่อใช้บริการของเรา(และเกมใดๆทุกเกม) การใช้โปรแกรมอัตโนมัติ(Bot)ใดๆในเกมที่ต้องใช้ทักษะ และการใช้โปรแกรมอัตโนมัติที่ช่วยในการฉ้อโกง การที่ท่านแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อผิดพลาดหรือใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามหรือระบบวิเคราะห์ ซึ่งข้อผิดพลาดนั้นได้รับการอธิบายไว้ในข้อ 12 ในกรณีที่เป็นผลประโยชน์ของท่าน และ/หรือเราหรือผู้อื่นเป็นผู้เสียผลประโยชน์

9.6 การดำเนินการใดๆตามสิทธิของเราภายใต้ข้อ 9.4 ซึ่งเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงนั้น เราจะใช้ความพยายามทั้งหมดในการทำให้แน่ใจว่าในขณะที่มีการทำตามข้อบังคับและข้อผูกมัดทางกฎหมาย เราจะดำเนินการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายตามที่ควรปฏิบัติเพื่อสร้างความยุติธรรมให้แก่ท่านและลูกค้าท่านอื่นของเรา

9.7 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลและข้อสงสัยในการละเมิดข้อตกลงใดๆของท่าน ให้แก่ผู้มีอำนาจ การพนันออนไลน์หรือผู้ให้บริการเดิมพัน ผู้ให้บริการออนไลน์และธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ผู้ให้บริการทำธุรกรรมอิเล็คทรอนิคหรือสถาบันการเงินรายอื่น ดังนั้น ท่านต้องให้ความร่วมมือเราอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบการกระทำใดๆของท่าน
 

10. การยกเลิกบัญชีตามข้อตกลงและเงื่อนไข   
ท่านเป็นผู้ยกเลิกบัญชี

10.1 ท่านสามารถถอนเงินจากบัญชีที่มียอดคงเหลือมากพอสำหรับการถอนได้ซึ่งการถอนนี้ต้องได้รับคำยืนยันจากเรา โดยเป็นไปตามขั้นตอนการถอนที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา(ถ้ามี)

10.2 ท่านสามารถยกเลิกบัญชีที่เปิดไว้กับเราได้ตลอดเวลา โดยท่านต้องแจ้งความประสงค์ให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งมาที่ thaisupport@dafabet.com เมื่อท่านตัดสินใจที่จะยกเลิกบัญชี ท่านต้องหยุดใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของเราโดยทันที หลังจากที่ท่านได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการปิดบัญชีจากเราแล้ว การเดิมพันหรือคำร้องใดๆในบัญชีนี้จะถือว่าเป็นโมฆะ และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆในบัญชีของท่านจนกว่าจะได้รับอีเมลยืนยันการยกเลิกบัญชีจากเรา

10.3 เมื่อมีการยกเลิกบัญชีของคุณภายใต้วรรค 10 นี้ เราจะได้รับสิทธิ์ (โดยไม่จำกัดสิทธิ์ของเราภายใต้วรรค 10.5) ในการระงับการชำระยอดคงค้างในบัญชีของคุณ เงินใด ๆ: (ก) ตามวรรค 9 (การสมรู้ร่วมคิด การโกง การฉ้อโกง และการกระทำความผิดทางอาญา); (b) ตามวรรค 17 (การละเมิดข้อกำหนดการใช้งาน); (c) ตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้ (รวมถึงวรรค 5.4 ตามความเหมาะสม) หรือ (ง) ตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนด

10.4 ในการชำระเงินคงเหลือในบัญชีคืน เราจะโอนคืนวิธีด้วยเดียวกับที่ท่านระบุไว้ในการลงทะเบียนใช้งานบัญชี หรือเราอาจโอนคืนให้ตามช่องทางที่สะดวก

เราเป็นผู้ยกเลิกบัญชี

10.5 เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีและสิ้นสุดสถานะภาพสมาชิกของท่าน (โดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขอื่นๆในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้) ผ่านทางการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (หรือการพยายามแจ้งให้ทราบ) ผ่านทางข้อมูลการติดต่อของท่าน ในกรณีที่เราเป็นผู้ยกเลิกบัญชี เราจะดำเนินการตามข้อ 10.6 โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งคำขอคืนยอดคงเหลือของท่านจะถูกส่งตามมา

10.6 ในกรณีที่เรายกเลิกบัญชีและสิ้นสุดสถานะภาพสมาชิกของท่านตามข้อ 9(การสมรู้ร่วมคิด ฉ้อฉล หลอกลวง และการทุจริต)หรือข้อ 17 (การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข) ยอดคงเหลือในบัญชีของท่านจะไม่สามารถขอคืนได้และถูกริบ ในขณะที่หากเรายกเลิกบัญชีและสิ้นสุดสถานะภาพสมาชิกตามเหตูผลอื่นๆที่นอกเหนือไปจากข้อ 9 และ 17 นั้นจะไม่มีผลใดๆต่อเงินเดิมพันที่ค้างชำระ ซึ่งเมื่อท่านไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ ท่านจะได้รับเงินคงค้างคืน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจตามมา หลังวันที่เราทำการยกเลิกบัญชีของท่าน เราจะไม่ปรับโบนัสหรือเงินชนะใดๆเข้าสู่บัญชีนั้น (โดยไม่คำนึงว่าเราหรือท่านเป็นผู้ยกเลิกบัญชี)

ระงับการใช้งานบัญชี

10.7 เรามีสิทธิ์ระงับบัญชีของท่านตามกรณีที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้หรือตามที่เราเห็นสมควร เมื่อเราระงับบัญชีผู้ใช้ของท่านแล้ว นั่นหมายความว่า (ก.)ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำการใดๆกับบัญชี(รวมทั้ง การฝากเงิน การถอนเงิน การเดิมพัน และการเล่นพนัน) จนกว่าเราจะอนุญาตให้ท่านใช้งานบัญชีอีกครั้ง (ข.)ไม่มีการปรับยอดโบนัสหรือเงินชนะใดๆเข้าสู่บัญชีของท่าน (ค.)เราจะแจ้งประเด็นที่นำไปสู่การระงับบัญชีให้ท่านทราบ พร้อมด้วยแนวทางการแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าเราจะยกเลิกหรืออนุญาตให้ใช้งานบัญชีนี้อีกครั้ง
 

11. ซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม

11.1 เราได้รับข้อมูลและบริการจากซัพพลายเออร์บุคคลที่สามซึ่งรวมถึงสปอร์ตบุค โป๊กเกอร์ และเกมส์คาสิโน ในบางกรณีที่ระบบได้รับการจัดหามาจากซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าดูประวัติบัญชีและข้อมูลการทำธุรกรรมผ่านระบบที่เราควบคุม ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดิมพันหรือประวัติบัญชี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

11.2 ในการใช้บริการของเรา ท่านต้องดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์จากซัพพลายเออร์บุคคลที่สาม บนเครื่องมือสื่อสารของท่าน (“ซอฟต์แวร์”) ซอฟต์แวร์อาจประกอบด้วย(แต่ไม่จำกัดเพียงเท่านี้) แอปพลิเคชันเครื่องมือสื่อสาร และแอปพลิเคชันทางการโปรโมต การตลาด และ/หรือเครื่องมืออำนวยความสะดวก บริการและซอฟต์แวร์ตามเงื่อนไขต่างๆ ท่านอาจต้องยินยอมทำตามข้อตกลงของเจ้าของหรือผู้ออกใบอนุญาตของซอฟต์แวร์ต่างหาก เพื่อยอมรับข้อตกลงในการใช้งานเครื่องมือของบุคคลที่สาม (“ข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สาม”) ในกรณีที่ข้อตกลงนี้และข้อตกลงการใช้ซอฟต์แวร์จากบุคคลที่สามนั้นไม่สอดคล้องกัน ให้ยึดเอาข้อตกลงนี้เป็นหลัก

11.3 เราไม่อนุญาตให้พนักงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพนักงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการใดๆ(เรามีสิทธิ์พิจารณาแต่เพียงผู้เดียว) วางเดิมพันที่รูปแบบหรือรายการใดๆที่ผู้ให้บริการได้ทำการนำเสนอแก่เรา ซึ่งเรามีสิทธิ์ยกเลิกการวางเดิมพันใดๆตามที่เห็นสมควร

11.4 ท่านรับทราบว่าตัวสร้างเลขสุ่มจะเป็นเครื่องมือแสดงผลลัพธ์ของบริการของเรา และท่านยอมรับการแสดงผลลัพธ์ของทุกเกม ท่านยอมรับว่าการแสดงผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกันระหว่างการแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอของท่านและในเกมเซิร์ฟเวอร์ของเรานั้นจะยอมยึดผลลัพธ์ของเกมที่ปรากฎในเซิร์ฟเวอร์เป็นหลัก ท่านยอมรับว่าการบันทึกประวัติเกมของเรานั้นถือเป็นที่สิ้นสุดในการกำหนดข้อตกลงและการมีส่วนร่วมของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเดิมพันออนไลน์และผลลัพธ์ของการเดิมพัน

11.5 การนำเสนอลิงก์เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน เมื่อท่านกดลิงก์ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ออกจากเว็บไซต์ของเราและข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์นั้นมีผลบังคับใช้แทน บางลิงก์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งอาจดำเนินการโดยเรานั้น อาจนำเสนอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมต่อผู้เข้าชมทุกราย ดังนั้นก่อนลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้ ท่านต้องอ่านและยอมรับข้อตกลงของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมก่อน

12. ความล้มเหลวของเทคโนโลยีสารสนเทศ/ข้อผิดพลาด

12.1 เมื่อเกิดปัญหากับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่เราใช้เพื่อนำเสนอบริการ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อปัญหาส่งผลให้เกมถูกรบกวน ซึ่งทำให้ไม่สามารถกลับไปเริ่มต้นที่จุดเดิมได้ เราจะดำเนินตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลด้วยความยุติธรรม โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่านหรือผู้เล่นอื่น (ซึ่งอาจรวมไปถึงการปรับยอดคงเหลือในบัญชีของท่านให้เท่ากับยอดเดิมหลังการวางเดิมพันครั้งล่าสุดหรือตามข้อมูลที่บันทึกได้จากเกมในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ที่จะถูกใช้เป็นแนวทางแรกที่ใช้ในการแก้ปัญหา)

12.2 ความผิดพลาดอาจเพิ่มมากขึ้น เมื่อเรายอมรับการเดิมพันหรือการพนัน หรือมีการชำระเงิน ดังกรณีต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีนอกเหนือจากนี้ได้

12.2.1 เราระบุค่าน้ำหรือข้อกำหนดในการเดิมพันหรือพนันที่ผิดให้แก่ท่าน ซึ่งเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการเพิกเฉยที่เห็นได้ชัด ในการรับข้อมูลหรือระบุไว้ในรูปแบบการเดิมพัน หรือเป็นผลมาจากการที่คอมพิวเตอร์ทำงานผิดปกติ

12.2.2 เมื่อเราทำให้เกิดความผิดพลาดที่เห็นได้ชัด

12.2.3 ในกรณีที่มีการเดิมพันก่อนการแข่งขัน/เกมเริ่มขึ้น โดยที่ราคา/ข้อกำหนดที่ได้รับการนำเสนอนั้นแตกต่างจากรูปแบบการเดิมพันโดยทั่วไปอย่างมาก

12.2.4 ณ เวลาที่มีการวางเดิมพันซึ่งมีการนำเสนอราคา/ข้อกำหนดที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดกับรายการเดิมพันนั้น

12.2.5 เมื่อเรายังคงยอมรับการเดิมพันที่รูปแบบการเดิมพันที่ควรถูกระงับ รวมถึง กรณีที่การแข่งขัน/เกมที่เกี่ยวข้องที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ (ยกเว้นกรณีที่การเดิมพันที่มีโอกาสชนะซึ่งได้รับการยอมรับแล้ว) หรือจบไปแล้ว (ซึ่งบางครั้งถูกเรียกว่า ‘เดิมพันล่าช้า’)

12.2.6 เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมฉ้อโกงตามข้อตกลง 9.1

12.2.7 ในกรณีที่เราไม่ควรยอมรับเดิมพันหรือมีสิทธิ์ยกเลิกหรือนำกลับมาพิจารณาได้ ให้เดิมพันที่เป็นไปตามกฎการเดิมพัน (เช่น การเดิมพันที่เกิดจากเหตุบังเอิญที่เกี่ยวข้อง)

12.2.8 เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการที่เราจ่ายเงินชนะ/ยอดเดิมพันและเงินชนะให้แก่ท่าน ซึ่งรวมถึงกรณีที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่หรือคอมพิวเตอร์

12.2.9 เกิดความผิดพลาดในการปรับยอดจำนวนโบนัสทดลองเล่น/โบนัสเข้าสู่บัญชีของท่าน หรือกรณีใดๆที่ได้รับการพิจารณาจากเราว่าเป็น “ข้อผิดพลาด”

12.3 ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังนี้

12.3.1 ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเดิมพันและพิจารณาราคา/ข้อกำหนดให้ถูกต้องตามที่ควรได้รับการแสดงบนเว็บไซต์(ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการแสดงผล) ณ เวลาที่มีการเดิมพัน ซึ่งทำให้เดิมพันนั้นได้รับการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เหมาะสมตามที่สมควรจะเป็น

12.3.2 ในกรณีที่เราไม่สามารถแก้ไขหรือทำการพิจารณาอีกครั้งภายใต้ข้อตกลง 12.3.1 เราจะแจ้งว่าการเดิมพันเป็นโมฆะและปรับเงินเดิมพันนั้นคืนเข้าสู่บัญชีของท่าน

12.3.3 ในกรณีที่ข้อผิดพลาดเกิดจากพฤติกรรมฉ้อโกง จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ในข้อ 9.4

12.4 เงินใดๆที่ได้รับการปรับเข้าสู่บัญชีของท่าน ซึ่งเป็นผลมาจากข้อผิดพลาด ควรถูกระงับไว้เพื่อได้รับการพิจารณาตามแนวทางการแก้ไขข้อ 12.3 ซึ่งท่านยอมปฏิบัติตามที่เรากำหนด และจะจ่ายคืนให้เราทันทีที่ได้รับคำร้องขอ ในกรณีที่ท่านมีเงินในบัญชี เราจะดึงเงินส่วนนั้นจากในบัญชีของท่านคืน เรายินยอมที่จะใช้ทุกวิธีทางในการตรวจสอบข้อผิดพลาดและแจ้งให้ท่านให้ทราบโดยเร็ว

12.5 เรา (รวมถึงพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของเรา) หุ้นส่วน หรือซัพพลายเออร์ของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ รวมถึง การเสียเงินชนะ ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดของเราหรือของท่าน

12.6 หากท่านทราบว่าเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ท่านจะแจ้งให้เราทราบโดยด่วน

12.7 เมื่อท่านใช้เงินหรือเงินชนะที่ได้รับจากการปรับเข้าสู่บัญชี ซึ่งเป็นผลมาจากความผิดพลาดในการเดิมพันหรือพนัน เราจะยกเลิกการเดิมพันนั้น และ/หรือระงับเงินชนะใดๆที่ท่านจะได้รับจากการวางเดิมพันด้วยเงินนั้น หากเราจ่ายเงินชนะใดๆจากการที่ท่านเดิมพันด้วยที่เงินที่เกิดจากความผิดพลาด ท่านจะต้องระงับการใช้เงินนั้น เพื่อเราสามารถดึงเงินนั้นคืนจากบัญชีของท่านได้โดยทันทีที่ท่านมียอดคงเหลือเพียงพอ หรือท่านจะทำการชำระคืนตามจำนวนทันทีที่ได้รับการแจ้งจากเรา

13. กรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

13.1 เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่ท่านได้รับ อันเกิดจากกรณีใดๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึง(แต่ไม่จำกัดเพียง) ไฟฟ้าขัดข้อง ข้อพิพาททางการค้า ข้อพิพาทแรงงาน พระราชบัญญัติ ความผิดพลาดหรือเพิกเฉยของรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจ บริการทางการสื่อสารที่ถูกปิดกั้นหรือเกิดความล้มเหลว ความล่าช้าหรือความล้มเหลวใดๆอันเกิดจากบุคคลที่สาม หรือที่เกิดจากปัจจัยภายนอกการควบคุมของเรา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อผูกมัดของเรา ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับต่างๆตามท้องถิ่นที่เราได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ ในกรณีนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการให้บริการของเรา โดยไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

13.2 เราไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวอันเกิดจากอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยวิธีใด ในสถานที่ใด หรืออยู่ภายใต้การควบคุมจากเราโดยตรงหรือไม่ ซึ่งอาจปิดกั้นการดำเนินการบริการ หรือปิดกั้นท่านจากการติดต่อเรา

13.3 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวใดๆในการแสดงผลอันเกิดจากบุคคลที่สามตามข้อตกลงของเรา

14. ไวรัส การแฮก และการทำผิดอื่นๆ

14.1 ท่านจะไม่พยายามโจมตี แฮก เปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือส่งโค้ดอันตรายใดๆให้แก่เว็บไซต์หรือบริการ ซึ่งท่านจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้ (ซึ่งอาจมีการเพิ่มเติมในภายหลัง)

14.1.1 ท่านจะไม่ทำวิศวกรรมผันกลับ(Reverse Engineer) หรือใช้โปรแกรมแปลกลับ(Decompile)กับซอฟต์แวร์ใดๆที่ได้รับการนำเสนอบนเว็บไซต์เรา

14.1.2 ท่านจะไม่ทำการคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ ส่งต่อ เปลี่ยน นำไปใช้ หรือแจกจ่าย บริการ เว็บไซต์ เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม

14.1.3 เปิดเผยข้อมูลบัญชีแก่บุคคลที่สาม หรือ (d) ฝ่าฝืนบทบัญญัติใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้; หรือ

14.1.4 ท่านจะไม่โกง หลอกลวง ให้ข้อมูลเท็จ หรือยักยอก ไม่ว่าด้วยทางใดก็ตาม ผ่านการใช้บริการหรือเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงการใช้ในทางมิชอบด้วย

14.1.5 ท่านจะไม่โจมตีหรือมีส่วนในการโจมตีเว็บไซต์เพื่อทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการได้(Denial-of-service Attack) เราจะรายงานการละเมิดที่น่าสงสัยตามพระราชบัญญัติการใช้คอมพิวเตอร์โดยมิชอบค.ศ. 1990 ให้แก่ผู้มีอำนาจตามหมายศาลและเราจะให้ความร่วมมือในการเปิดเผยข้อมูลระบุตัวบุคคลของท่านแก่ทางการ ในกรณีที่เกิดการละเมิด สิทธิ์ในการใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

14.2 หากเราสงสัยว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่ระบุมานี้ เราจะขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มการแก้ไข อายัด หรือระงับบัญชีของท่าน เพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติม หากได้รับการยืนยันว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ จะส่งผลให้การบริการแก่ท่านสิ้นสุดลง ถูกปิดบัญชี และถูกริบยอดคงเหลือใดๆในบัญชีของท่าน

15. การอ้างสิทธิ์และข้อพิพาท

15.1 เราจะสำรวจบทลงโทษทางอาญาและตามสัญญาของท่าน หากเราพบว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือทำความผิดทางอาญา เราจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ท่าน รวมถึงการระงับด้านอื่นๆหากมีข้อสงสัยเกิดขึ้น ท่านต้องจ่ายค่าชดเชยและรับผิดชอบการจ่ายเงินให้แก่เราตามที่เราเรียกร้อง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม หรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดอย่างต่อเนื่องหรือเป็นผลลัพธ์จากการกระทำใดๆ (รวมถึงความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม หรือโดยผลลัพธ์ใดๆ ทั้งความเสียหายด้านกำไร และความเสียหายทางชื่อเสียง) ซึ่งเกิดจากการกระทำฉ้อฉล ไม่สุจริต หรือทำความผิดทางอาญาของท่าน

15.2 เราขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายเงินและประกาศการเดิมพันที่การแข่งขัน/เกมใดๆให้เป็นโมฆะ หากเรามีหลักฐานว่าเกิดกรณีดังต่อไปนี้ (๑) การแข่งขัน/เกมนั้นเกิดข้อสงสัยเรื่องความเที่ยงตรงสุจริต (๒) ราคาหรือเงินรางวัลได้รับการเปลี่ยนแปลง (๓) เกิดการล็อกผล โดยหลักฐานของกรณีที่กล่าวข้างต้นจะได้รับการพิจารณาตามขนาด ปริมาณ และรูปแบบของการวางเดิมพันกับเราตลอดช่องทางการเดิมพันใดๆหรือตามช่องทางการเดิมพันทั้งหมด คำตัดสินใจที่เกิดจากอนุญาโตตุลาการกีฬา ผู้มีอำนาจในการให้ใบอนุญาต และ/หรือ สภาอุตสาหกรรมใดๆที่เกี่ยวข้อง (หากมี) จะถือเป็นข้อสรุป

15.3 ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนการเดิมพัน หลังจากที่เรายอมรับ และบันทึกการวางเดิมพันนั้นแล้ว เราไม่ยอมรับข้อผูกมัดที่จะยกเลิกเดิมพันที่วาง ยอมรับ และบันทึกอย่างถูกต้องตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หากเกิดข้อพิพาทอันเกี่ยวเนื่องกับการวางเดิมพัน ท่านควรแจ้งเราก่อนการยอมรับเดิมพันขั้นสุดท้าย และ/หรือก่อนการแข่งขัน/เกมที่วางเดิมพันนั้นจะเริ่มขึ้น เราจะตรวจสอบข้อพิพาทตามเหตุที่ได้กล่าวมา และแก้ไขตามเห็นสมควร ตามที่เราเห็นเหมาะสมแต่เพียงผู้เดียว

16. การร้องเรียน

16.1 หากท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการของเรา กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดการร้องเรียนของท่าน ซึ่งจะได้รับการนำไปพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยฝ่ายบริการลูกค้าจนกว่าจะได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อยุติ

16.2 หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของฝ่ายบริการลูกค้า ท่านต้องส่งคำร้องขอรับการพิจารณาในขั้นต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจะต้องระบุเหตุผลที่ปฏิเสธคำตัดสินก่อนหน้านี้ให้ชัดเจน รวมถึงให้ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยคำตัดสินจากหัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า(ได้พิจารณาการร้องเรียนอีกครั้งตามสมควรในกรณีนั้นๆ) จะถือว่าเป็นคำตัดสินสุดท้าย

16.3 เมื่อเราต้องการติดต่อท่าน เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้ข้อมูลการติดต่อของท่าน ทันทีที่ท่านได้รับอีเมลหรือการสนทนาโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์(รวมถือการฝากข้อความเสียง) จะถือว่าท่านได้รับการแจ้งแล้ว หรือจะถือว่าได้รับการแจ้งทางจดหมายภายใน 3 วัน ในการพิสูจน์บริการการแจ้งใดๆนั้น สามารถตรวจสอบได้จากจดหมายที่ได้รับการเขียนที่อยู่ ติดแสตมป์ และส่งไปรษณีย์ ในขณะที่ท่านสามารถตรวจสอบอีเมลที่ส่งไปยังอีเมลส่วนตัว(ถ้ามี)ในข้อมูลการติดต่อของท่าน ณ เวลาที่ส่ง

17. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข

17.1 เราจะระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่าน หากท่านละเมิดข้อผูกมัดภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข กฎและข้อบังคับ และนโยบายความเป็นส่วนตัวในกรณีที่ท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆซึ่งเป็นกรณีร้ายแรงตามการพิจารณาของเรา เราขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องการชดใช้ภายใต้ข้อตกลงตามกฎหมาย ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการริบยอดคงเหลือใดๆจากท่าน เพื่อเป็นการรับประกันว่าท่านจะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดนี้ และ/หรือความรับผิดชอบใดๆต่อการละเมิดข้อตกลงดังที่กล่าวมา

18. ข้อมูลส่วนบุคคล

18.1 ข้อมูลบัญชีของท่านได้รับการเก็บรักษาและได้รับการปกปิดเป็นข้อมูลลับ ยกเว้นในกรณีต่างๆดังที่กล่าวไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข (รวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยที่อาจตามมาในภายหลัง) ความสำคัญในการใช้งานและบริการของท่านทำให้เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับท่าน รวมถึง ชื่อ วันเกิด ข้อมูลการติดต่อ และอาจรวมไปถึงข้อมูลของท่านที่ใช้อ้างอิงทางการตลาดด้วย (ซึ่งเรียกโดยรวมว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน”)

18.2 บางครั้งเราอาจร้องขอให้ท่านนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติม โดยเราจะเก็บข้อมูลนี้ไว้เป็นความลับ

18.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายเมื่อเกิดกรณีที่ได้รับการร้องขอทางกฎหมาย อำนาจรัฐ หรือการควบคุมกฎระเบียบ (เช่น เราจะให้ข้อมูลกับทางองค์กรหรือผู้มีอำนาจ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลนี้ในการตรวจสอบการฟอกเงิน ฉ้อโกง หรือการทุจริตอื่นๆ) เพื่อการอายัดทรัพย์สินตามกฎหมาย

19. การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์

19.1 ลูกค้าโปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆจะถูกจัดเก็บและรักษาไว้โดยอัตโนมัติในระหว่างการลงทะเบียนผ่านการใช้งานคุกกี้ โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบหรือควบคุมการเก็บคุกกี้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว

20. การรับประกัน

20.1 เราจะพยายามนำเสนอบริการด้วยทักษะและความระมัดระวัง เราจะไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับบริการของเรา ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือไม่ ซึ่งการรับประกันทางอ้อม หรือเงื่อนไขด้านความพึงพอใจในคุณภาพ ความเหมาะสมตามจุดประสงค์ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องนั้นจะไม่ได้รับประกัน

20.2 เราไม่รับประกันว่า บริการของเราจะเป็นไปตามความประสงค์ของท่าน หรือไม่ชะงัก/ถูกรบกวน ถูกกาลเทศะ ปลอดภัยหรือไร้ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องได้รับการแก้ไข เว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการนั้นปราศจากไวรัส บัก หรือการนำเสนอเนื้อหาที่ตรงตามจุดประสงค์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทำให้เกิดผลหรือได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากบริการของเรา

20.3 ในกรณีที่ระบบหรือการสื่อสารขัดข้อง เนื่องจากเครื่องมือสุ่มตัวเลข การชำระเดิมพัน ผลการแข่งขัน หรือส่วนอื่นๆของบริการ เราจะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดและเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเดิมพันที่เกมหรือการแข่งขัน(ตามที่บังคับใช้)ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา

21. การจำกัดความรับผิด

21.1 หลังจากได้รับการยืนยันผลลัพธ์การเดิมพันจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม(ในกรณีที่เป็นการเดิมพันกีฬา โดยส่วนใหญ่จะรับข้อมูลมาจากอนุญาโตตุลาการกีฬา) การปรับเงินชนะหรือการเสียเดิมพันจึงจะส่งผลต่อบัญชีของท่าน

21.2 หากท่านได้รับการปรับเงินหรือหักเงินจากบัญชีซึ่งเกิดจากความผิดพลาด ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านที่ต้องแจ้งเราถึงความผิดพลาดโดยทันที เงินจำนวนใดๆที่ปรับเข้าสู่บัญชีของท่านอันเกิดจากความผิดพลาด จะถือว่าเป็นเงินที่ได้รับมาโดยไม่ถูกต้องและต้องส่งคืนให้แก่เรา ท่านจะต้องไม่ถอนหรือวางเดิมพันด้วยเงินดังกล่าวนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการธุรกรรมใดๆ(รวมถึงการเดิมพัน)ที่เกี่ยวข้องกับเงินดังกล่าวนี้ ท่านยอมรับว่าจะคืนเงินจำนวนใดๆที่ได้รับการปรับเข้าสู่บัญชีของท่านจากความผิดพลาด ซึ่งท่านอาจทำการถอนและรับเงินชนะจากการวางเดิมพันด้วยเงินจำนวนนั้นแล้ว

21.3 เราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ ทางเทคนิค หรือความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ใดๆในการประกาศค่าน้ำ และ/หรือราคาต่อรอง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการวางเดิมพันที่ได้รับผลกระทบจากความผิดพลาดหรือแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น แต่เพียงผู้เดียว

21.4 เราจะไม่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบใดๆในความเที่ยงธรรม สัญญา การละเมิดสิทธิ์ ความประมาทเลินเล่อ หรืออื่นๆ (หรือตามหลักการทางกฎหมายใดๆ) ต่อความเสียหายหรือสูญเสีย ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือโดยดั้งเดิม (แต่ไม่จำกัดเพียงแค่นี้) ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากเว็บไซต์ และ/หรือ บริการ หรือเนื้อหา แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องแม่นยำ ความคลุมเครือในเว็บไซต์และ/หรือบริการหรือเนื้อหา ความล้มเหลว การทำหน้าที่ผิดปกติ ความล่าช้า หรือความไม่ต่อเนื่องในการดำเนินการหรือการส่งผ่าน ความล้มเหลวด้านการสื่อสาร บุคคลใดๆที่ใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการหรือเนื้อหาในทางมิชอบ ข้อผิดพลาดหรือการตกหล่นด้านเนื้อหาใดๆ ความเสียหายที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร การดำเนินธุรกิจชะงัก การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ หรือความสูญเสียหรือเสียหายทางการเงินหรือที่ได้รับผลกระทบ (แม้ว่าท่านจะเคยแจ้งเราเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการสูญเสียหรือเสียหายมาก่อนแล้วก็ตาม)

21.5 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดข้อตกลงใดๆที่เกิดจากกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

21.6 เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเว็บไซต์ บริการ หรือองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ทุกเวลา และเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเมื่อท่านฝากเงินเข้าสู่บัญชีเกินจำนวนที่ตั้งไว้

22. การชดใช้

22.1 ท่านยินยอมที่จะชดใช้ ป้องกัน และปกป้องเรา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทน และซัพพลายเออร์ของเราทันทีที่ได้รับการร้องขอ เมื่อเกิดการเรียกร้อง หนี้สิน ความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และรายจ่ายใดๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย(โดยไม่คำนึงถึงหลักการทางกฎหมาย)อันเกิดจากการที่ท่านละเมิดข้อตกลง กฎและข้อบังคับ หรือหนี้สินใดๆที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการของท่าน หรือจากการที่มีผู้อื่นใช้รายละเอียดข้อมูลในการใช้งานบัญชีของท่านในการใช้งานเว็บไซต์และ/หรือบริการ

23. กฎหมายและอำนาจศาล

23.1 โครงสร้าง ความถูกต้อง และการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้จะเป็นไปตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร แต่นี่จะไม่เป็นการทำให้เราละเว้นจากการดำเนินการทางศาลในเขตอำนาจศาลใดๆเพื่อให้เป็นมีคำสั่งห้ามหรือคำตัดสินที่คล้ายกันนี้ แม้จะมีการตีพิมพ์ออกมาในภาษาอื่น แต่ให้ยึดถือข้อตกลงในภาษาอังกฤษเป็นหลักและมีผลบังคับใช้สูงสุด

24. ทรัพย์สินทางปัญญา

24.1 เนื้อหาของเว็บไซต์และบริการ ได้รับการความคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ดาฟาเบทและผู้ออกใบอนุญาตรายที่สามอื่นๆเป็นเจ้าของสิทธิ์การครอบครองนี้

24.2 นอกจากการร้องขอเพิ่มเติมในการใช้บริการตามจุดประสงค์เพื่อวางเดิมพันและพนัน เราไม่อนุญาตให้นำส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ไปทำใหม่ เก็บรักษา เปลี่ยนแปลง คัดลอก ตีพิมพ์ใหม่ โพสต์ ถ่ายโอน หรือแจกจ่าย ด้วยเจตนาหรือวิธีการใด ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์อื่น ในระบบหรือบริการกู้คืนสาธารณะหรือส่วนตัว ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของข้อความ กราฟฟิก วิดีโอ ข้อความ โค้ด และ/หรือซอฟต์แวร์ หากไม่ได้รับหนังสือยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

24.3 ห้ามใช้งานเพื่อการค้าหรือแสวงหาผลประโยชน์จากเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหาของเรา

25. ความรับผิดชอบในการเดิมพัน

25.1 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรืออ่านเพิ่มเติมได้ที่ ความรับผิดชอบในการเดิมพัน

25.2 เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการยินยอมแยกตัวออกไปเอง อย่างไรก็ตามการแยกตัวออกไปเองนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งท่านและเรา ในระหว่างที่ท่านแยกตัวออกไปนั้น ท่านต้องพยายามไม่เปิดบัญชีใหม่และยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านยังคงเดิมพันต่อไปและ/หรือหาวิธีใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการ ทำให้เราไม่สามารถจดจำได้ว่าท่านเคยส่งคำขอแยกตัวออกไปเอง ซึ่งเป็นกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามความเหมาะสมของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่ท่านเปิดบัญชีใหม่ เปลี่ยนไปเล่นการพนันผ่านทางโทรศัพท์แทนอินเตอร์เน็ต หรือใช้ชื่อหรือที่อยู่ต่างจากเดิม

25.3 เราได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการริเริ่มความรับผิดชอบในการเดิมพัน

26. ติดต่อเรา

26.1 ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าผ่านทางแชทสด อีเมล หรือโทรศัพท์ ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง รายละเอียดอยู่ในส่วนติดต่อเราบนเว็บไซต์ โปรดทราบว่าการสนทนาทางโทรศัพท์ทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้เพื่อจุดประสงค์ด้านการฝึกฝนและความปลอดภัย

27. คำนิยาม

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้คำนิยามต่างๆดังต่อไปนี้ 

"การเข้าถึงอุปกรณ์" หมายถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ในการเข้าถึงบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน โทรศัพท์ทั่วไป อุปกรณ์แท็บเล็ต อุปกรณ์ระบบสัมผัส หรือระบบความบันเทิงภายในบ้านใดๆ เช่น คอนโซลวิดีโอเกมและสมาร์ททีวี ( หรือโดยวิธีรีโมต) 

“บัญชีของท่าน” หรือ “บัญชี” หมายถึงบัญชีที่ท่านเป็นผู้เปิด เพื่อใช้จัดการการใช้เงินและรับเงินจากเรา ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์และบริการที่เรายินยอมให้ท่านเปิดและบริหารบัญชี  

“เดิมพัน” หมายถึงการเดิมพัน พนัน หรือวางเงินเดิมพันผ่านเว็บไซต์ที่ผลลัพธ์ของเกม/การแข่งขัน และ/หรือรูปแบบการเดิมพันใดๆที่ได้รับการแสดงบนเว็บไซต์ 

“ข้อกำหนดของโบนัส” หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือกฎใดๆที่เกี่ยวกับโปรโมชั่น โบนัส และข้อเสนอพิเศษ ที่นำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของบริการในแต่ละช่วง

"บริษัท" หมายถึง ดาฟาเบท “เนื้อหา” ข้อความ ข่าวสาร ข้อมูล ซอฟต์แวร์ โค้ดที่ใช้งานได้ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอที่ได้รับการนำเสนอในรูปแบบใดๆโดยเราบนเว็บไซต์

“สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา” สิทธิบัตร สิทธิ์ในการประดิษฐ์ ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ธรรมสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้าและชื่อโดเมน สิทธิ์ในค่านิยม สิทธิ์ในการฟ้องร้องการลวงขาย สิทธิ์ในการฟ้องร้องการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล สิทธิ์ในข้อมูลลับ(รวมถึง ความรู้เชิงขั้นตอน และความลับทางการค้า) และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในแต่ละกรณีทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียน ซึ่งรวมถึงการนำไปใช้ทั้งหมด(หรือสิทธิ์ในการใช้) การต่ออายุ และขยายเวลา เพื่อสิทธิ์ดังที่กล่าวมาและสิทธิ์ที่เทียบเท่าหรือคล้ายกัน หรือรูปแบบการคุ้มครองซึ่งส่งผลหรือจะส่งผลในปัจจุบันหรือในอนาคตไม่ว่าในส่วนใดของโลก

“นโยบายส่วนบุคคล” หมายถึงนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทที่สามารถเข้าผ่านทางลิงก์นโยบายส่วนบุคคล

“กฎกติกา” กฎการวางเดิมพันและเกม ที่ใช้ได้กับประเภทการเดิมพันและ/หรือเกมที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการนำเสนอโดยเราบนเว็บไซต์โดยเฉพาะ

“บริการ” หมายถึงบริการที่เรานำเสนอในแต่ละช่วงเวลาผ่านทางเว็บไซต์ตามความเหมาะสม

“ซอฟต์แวร์” โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆที่ท่านสามารถดาวน์โหลด เข้าถึง และใช้งานได้จากเว็บไซต์ ซึ่งเราเป็นผู้นำเสนอตามแต่ละช่วงเวลา

“ข้อตกลง”หมายถึง (ก)ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ (ข)นโยบายส่วนตัว (ค)กฎ ข้อกำหนดของโบนัส และข้อตกลงเพิ่มเติมใดๆที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับบริการที่ท่านใช้

"ข้อตกลงของบุคคลที่สาม" หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆที่ท่านต้องยอมรับข้อตกลง เพื่อมีส่วนร่วมในการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆที่ท่านเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเรา รวมถึง ข้อตกลงสิทธิการใช้งานสำหรับผู้ใช้ของ Playtech

“พวกเรา”/’เรา”/”ของเรา” หมายถึงดาฟาเบท

"เว็บไซต์" ชื่อโดเมน dafabet.com (http://dafabet.com) ที่เราให้บริการเดิมพันกีฬาออนไลน์และเกมของเรา รวมถึงทุกหน้าที่มีชื่อโดเมนเหล่านี้และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินการหรือที่ เข้าถึงได้บนชื่อโดเมนเหล่านี้และเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดที่มีในชื่อโดเมนเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาข้อความ ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ และเสียง

Argentina FA

Argentina FA

พันธมิตรดาฟาเบท