Warunki i Zasady

Prosimy o uważną lekturę Warunków i Zasad (“Warunki”) poniżej. Poprzez rejestrację konta („Twoje Konto” lub „Konto”) wyrażasz akceptację, zrozumienie niniejszego regulaminu. 

Te Warunki odnoszą się do do wszystkich towarów i usług Dafabet („Usługi”), strony („Strona”) oraz do transakcji za pośrednictwem naszych Usług („Zakład”). Niniejsze warunki i zasady, regulacje, regulaminy i polityka prywatności sporządzone są w oficjalnej wersji Angielskiej. Jakiekolwiek tłumaczenie tych dokumentów zostało sporządzone tylko i wyłącznie dla wygody czytelnika. W przypadku konfliktu lub sprzeczności różnych tłumaczeń, wersja Angielska przeważa nad każdą inną wersją tłumaczenia. 

1. Wprowadzenie do Warunków i Zasad 

1.1 Bayview Technologies Limited ("Firma") operuje zakładami sportowymi na żywo jak również innymi formami hazardu. Firma zarejestrowana jest na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (numer rejestracji 528699) a zlokowana jest na Mill Mall Suite 6, Wichhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Firma jest regulowana i licencjonowana zgodnie z prawem Filipińskim regulującym zakłady bukmacherskie i rynek hazardowy. Firmy jest własnością strony internetowej ("Strona") www.dafabet.com która to świadczy usługi zakładów sportowych i hazardu online. 

2. Strony Umowy 

2.1 Na niniejsze Warunki i Zasady zgadzasz się zarówno Ty jak i Spółka (odpowiednio wymieniane w Warunkach jako “my”, “nasze”, „nas”). 

3. Stosowanie niniejszych Warunków i Zasad 

3.1 Poprzez korzystanie i dostęp do Strony lub/i Usług lub/i otwarcie Konta lub/i postawienie zakładu z nami, oświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś niniejsze warunki. Poprzez akceptację warunków lub/i z powodu kontynuowania korzystania ze trony lub/i Usług, jesteś ograniczony naszymi warunkami, zasadami, regulacjami i polityką prywatności, które to są włączone do niniejszej umowy. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi warunkami i innymi dokumentami włączonymi do nich, te warunki zawsze przeważają w sytuacjach spornych. 

3.2 Warunki wchodzą w życie z dniem 27 lutego 2017 , jako że może zaistnieć potrzeba ich zmiany w pewnych momentach i z pewnych powodów, włączając w to (bez ograniczeń) powody komercjalne, powiązania prawne, zgodność z regulacjami i innymi przepisami przez odpowiednie organy lub z powodów klientów. Najbardziej aktualne Warunki i Zasady są dostępne na naszej stronie Warunki Korzystania, które to są dostępne w stopce na stronach internetowych Dafabet. Nabierają one mocy prawnej zgodnie z informacją na stronie. 

3.3 Jeżeli planujemy zmienić istotne zmiany w Warunkach, informujemy o tym z wyprzedzeniem naszych klientów w sposób zwyczajowo przyjęty i opisany następująco: w przypadku nieistotnych, drobnych zmian nie musimy powiadamiać Cię o ich wprowadzeniu, dlatego zalecamy regularne przeglądanie Warunków poprzez link umieszczony na Stronie w miarę regularnie. Korzystanie ze Strony lub Usług po dokonaniu zmian oznaczać będzie Twoją dla nich akceptację. 

3.4 Gdy wprowadzamy zmiany do Warunków o których chcemy Cię poinformować, zrobimy to w sposób zwyczajowo przez nas przyjęty, co może oznaczać: wiadomość email (na zarejestrowany adres konta email); wiadomość na twoje konto gracza; powiadomienie na Stronie; zgodnie z naszym uznaniem, możemy poprosić Cię o akceptację nowych Warunków poprzez kliknięcie na “tak” lub “Akceptuję” lub inne podobne sposoby wyrażenia zgody i aprobaty na nowe warunki. Jeśli potwierdzisz zapoznanie się z zasadami, będzie kontynuował użytkowanie Strony lub/i Serwisu i Usług po takim powiadomieniu, przyjmujemy do wiadomości że w ten sposób zaakceptowałeś te zmiany i jesteś ograniczony nowymi Warunkami, włączając w to (aby uniknąć niedomówień), czy fizycznie zapoznałeś się z nowymi Zasadami czy też nie. Gdy nie zgadzasz się z nowymi zmianami, możesz z nich zrezygnować poprzez przerwanie korzystania z naszych Usług lub/i zamknięcie Konta Gracza. 

3.5 Niezależnie od klauzui 3, jakie kolwiek zmiany w Warunkach, które dotyczą twoich funduszy podlegają klauzuli 7, w przypadku jej aktualizacji poinformujemy Cię z wyprzedzeniem, w naszej wyłącznej opinii, czy taka zmiana wymaga Twojego zapoznania się i zaakceptowania poprzez kliknięcie na “tak” lub “Akceptuję”; lub poprzez sprawdzenie okienka powiadomień lub innej pokrewnej formy zapoznania się. Jeśli dokonałeś zaakceptowania tych warunków, powinieneś rozumieć, że od tego momentu zaakceptowałeś i jesteś ograniczony nowymi Zasadami. Gdy nie zgadzasz się z nowymi zmianami, możesz z nich zrezygnować poprzez przerwanie korzystania z naszych Usług lub/i zamknięcie Konta Gracza. 

4. Otwarcie i Zarządzanie Kontem Gracza 

Dostępność naszej Strony lub Serwisu w niektórych jurysdykcjach nie jest jednoznaczna z jej ofertą, zaproszeniem lub zachęta z naszej strony do korzystania z niej w dowolnym miejscu lub jurysdykcji w których nasza Strona lub Serwis jest zabroniona przez prawo. 

4.1 Aby uzyskać dostęp do serwisu zakładów sportowych, musisz najpierw otworzyć i zarejestrować Konto Gracza u nas. 

4.2 Zgadzasz się dostarczyć nam wszelkich niezbędnych informacji osobistych podczas rejestracji i upewnić się, że informacje te są aktualne, w szczególności adres, numer telefonu i szczegóły metody płatności/konta bankowego (jeśli jest dostępne). Musisz dostarczyć nam rzetelnych informacji podczas otwierania Konta, w przypadku gdy wprowadzone informacje nie są prawdziwe, będzie to uznane za złamanie niniejszych Warunków i może skutkować natychmiastowym zamknięciem Konta i utratą dostępnych środków na koncie Gracza. Klient wyraża także zgodę na dostarczenie nam wszelkiej niezbędnej dokumentacji, aby pomyślnie zakończyć proces weryfikacyjny konta. Użytkownik upoważnia nas do korzystania w legalny sposób z dostarczonych informacji, które dostarczył nam w trakcie rejestracji konta gracza podczas procesu rejestracji online („Dane osobowe”) celem weryfikacji konta. Informacje takie zawierają wszystkie dane, które otrzymaliśmy od Ciebie, a także wszystkie informacje, których potrzebujemy w naszym wyłącznie uznaniu, aby umożliwić nam właściwą i legalną weryfikację twojej tożsamości. Gdy przesłany formularz rejestracyjny online zostanie prawidłowo przesłany i zaakceptowany przez nas będziesz traktowany jako Zarejestrowany Klient („Zarejestrowany Klient”). Zachowujemy przy tym prawo zaakceptowania albo odrzucenia wniosku rejestracyjnego bez podania żadnego powodu. Tylko zarejestrowany klienci mogą korzystać z naszych Usług i obstawiać zakłady zgodnie z walutą, limitami konta zawartymi dla danego Konta. 

4.3 Otwierając Konto z nami gwarantujesz, że: 

4.3.1 Jeśli będziesz chciał postawić zakład ze Spółką, powinieneś być świadomy, że w twoim lokalnym kraju, miejscu zamieszkania, miejscu z którego zawierasz zakład, mogą istnieć zapisy prawne, które zabraniają zawieranie zakładów lub/i uprawianie hazardu online (“hazard”) lub zabraniają dostępu i korzystania ze Strony lub/i Serwisu. Klient nieodwołalnie i bezwarunkowo oświadcza i zapewnia, bez zastrzeżeń i ograniczeń, Spółkę iż nie będzie korzystał ani rejestrował z Konta w momencie: 

a. z wewnątrz jurysdykcji która zabrania dostępu lub korzystania ze Strony lub/i Serwisu z dowolnych powodów;  

b. znajdowania się w jurysdykcji zabraniającej hazardu  

c. gdy jest rezydentem lub obywatelem jurysdykcji która zabrania swoim obywatelom udziału w hazardzie oraz  

d. gdy jest rezydentem kraju z następujących lub jurysdykcji jednego z tych krajów: Hong Kong, Makau, USA i terytoria zależne, Izrael, Zjednoczone Królestwo, Francja, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Irlandia, Cypr, Turcja, Tajwan, Singapur i Republika Filipin (łącznie nazywane „Zabronione Jurysdykcje”) 

4.3.2 Użytkownik ma pełną świadomość że korzysta ze Strony lub/i Serwisu na własną odpowiedzialność i w pełni rozumie i akceptuje fakt, że korzystanie ze Strony lub/i Serwisu oferowanego, może spowodować stratę pieniędzy postawionych na zakłady. Klient jest w pełni odpowiedzialny za swoje własne straty. 

4.3.3 Klient musi (a) mieć ukończony 18 rok życia; lub (b) być osobą pełnoletnią, która spełnia wymagany minimalny wiek wymagany przez swoją jurysdykcję, aby uczestniczyć w hazardzie; lub spełnił oba te wymogi (“Odpowiedni Wiek”). 

4.3.4 Nie zostałeś wykluczony z uprawiania hazardu. 

4.3.5 Jesteś prawnie zdolny do zawierania umów, wliczając w to niniejsze Warunki i Zasady i każdą działalność wynikającą z korzystania z naszych Usług. 

4.3.6 Twoje konto nie zostało już wcześniej zamknięte przez nas. 

4.4 Możesz otworzyć tylko jedno konto gracza u nas. W przypadku posiadania dodatkowych, innych kont mogą one zostać przez nas zamknięte a znajdujące się tam środki przekazane na jedno konto, pozostaje to jedynie w naszej wyłącznej decyzji. Klient zgadza się, że podejmiemy dowolne metody, aby zweryfikować czy dwa lub więcej kont należą do tego samego klienta. 

4.5 W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony środków finansowych naszych klientów, mamy prawo do stosowania rutynowych działań sprawdzających. Klient zgadza się niniejszym na dostarczenie nam dodatkowych informacji lub/i dokumentów, które pomogą zweryfikować jego tożsamość jako faktycznego właściciela konta w przypadku rutynowej kontroli. 

4.6 Klient powinien sprawdzać saldo Konta w momencie korzystania ze Strony lub/i Serwisu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w saldzie Konta, odpowiedzialnością klienta jest powiadomienie nas przy najbliższej sposobności o takiej sytuacji i przekazanie nam zapisu transakcji od momentu ostatniego sprawdzenia stanu konta gracza. W przypadku gdy nie otrzymamy takiej informacji od klienta w ciągu miesiąca (30 dni kalendarzowych) od momentu zakończenia poprzedniego miesiąca, wówczas klient zgadza się zrzec wszelkich roszczeń co do salda konta gracza i zaakceptować wszystkie informacje i dane na Koncie na koniec danego okresu. 

5. Weryfikacja Tożsamości i Zapobieganie Praniu Brudnych Pieniędzy 

5.1 Klient gwarantuje, że: 

5.1.1 imię i nazwisko oraz adres, który został podany przy otwieraniu Konta są prawidłowe; oraz 

5.1.2 Jest on legalnym właścicielem środków finansowych, które wpłaca w dowolnym momencie na swoje Konto 

5.2 Poprzez zaakceptowanie tych Warunków, klient upoważnia nas do podjęcia kroków do dokonania weryfikacji od czasu do czasu, którą przeprowadzimy na własne życzenie lub zostanie nam zlecona przez strony trzecie (wliczając w to, ale nie ograniczając tego do organów nadzorujących), która będzie miała za zadanie potwierdzić te fakty („Sprawdzenie”). Klient zgadza się, że od czasu do czasu, na nasze żądanie, może zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji , w tym potwierdzających to, że on dokonał depozytu środków na swoje konto gracza, i pokrewnych. 

5.3 Podczas gdy podejmujemy od czasu do czasu Sprawdzenie, możemy ograniczyć lub zablokować wypłatę twoich środków finansowych z Konta lub/i ograniczyć dostęp do niektórych części Strony lub/i Serwisu. Prosimy pamiętać, że możemy od czasu do czasu ponowić Sprawdzenie z powodów prawnych, bezpieczeństwa lub innych biznesowych. W przypadku takich restrykcji powodujących problem, prosimy, abyś skontaktował się z Obsługą Klienta. 

5.4 W niektórych przypadkach możemy skontaktować się z Tobą i poprosić o podanie dalszych informacji bezpośrednio do nas, aby zakończyć Sprawdzenie. W takich przypadkach, będziemy upoważnieni, w naszej ocenie, do zażądania notarialnego potwierdzenia zgodności dokumentu tożsamości z dokumentem oryginalnym lub innego kwalifikowanego dokumentu tożsamości zgodnie z twoją jurysdykcją, lub też potwierdzenia adresu, rachunku bankowego, szczegółów konta bankowego i referencji bankowych. Do momentu zadowalającego dostarczenia żądanych dokumentów i pozytywnego zakończenia weryfikacji, zachowujemy prawo do zatrzymania wpłaconej kwoty na Konto, a nawet jego zamknięcia, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dostarczone informacje przez klienta były celowo nieprawidłowe. 

5.5 Przestępstwem może okazać się korzystanie ze Stron lub/i Usług osoby poniżej Odpowiedniego Wieku. Jeśli nie będziemy w stanie potwierdzić, że masz Odpowiedni Wiek, możemy zawiesić twoje Konto do momentu uzyskania takiego potwierdzenia. Jeśli okaże się, że klient nie będzie mógł udowodnić, że zawierał transakcje hazardowe mając Odpowiedni Wiek, wówczas: 

5.5.1 Konto zostanie zamknięte; 

5.5.2 wszystkie transakcje dokonane w momencie nie bycia pełnoletnim zostaną anulowane a środki w ten sposób uzyskane zostaną zwrócone tą samą metodą płatności jaką dokonano ich depozytu, jeśli będzie to możliwe;

5.5.3 depozyty dokonane w momencie bycia ponizej Odpowiedniego Wieku zostaną zwrócone; oraz 

5.5.4 Wszystkie wygrane które zostały osiągnięte w okresie gdy klient nie miał Odpowiedniego Wieku zostaną przez niego utracone (i mogą zostać odliczone od kwoty depozytów zwróconych zgodnie z paragrafem 5.5.3.) a klient na nasze żądanie ma obowiązek zwrócić fundusze, które zostałyby wcześniej wypłacone z jego konta. 

6. Username, Hasło, Pin i Informacja Klienta 

6.1 Celem zapewnienia ochrony funduszy finansowych i informacji osobistych, jako Zarejestrowany Klient, otrzymasz swój username i hasło (“Dane Dostępu do Konta”), które są tylko na twój prywatny użytek. Obowiązkiem klienta jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim Danym Dostępowym i zapobieganie niewłaściwemu użytkowaniu z nich jak również udostępnianiu osobom postronnym. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że bezpieczeństwo danych dostępowych zostało naruszone i mogły one trafić w ręce osób niepowołanych, nieuprawnionych lub osób trzecich, klient powinien nas niezwłocznie poinformować o tym fakcie tak abyśmy mogli jak najszybciej pomóc mu i przyznać nowe dane dostępowe. Transakcje finansowe przeprowadzone przy użyciu prawidłowych danych dostępu będą wiążące dla nas i klienta i uznawane za ważne. Tylko po poinformowaniu nas że dane dostępowe trafiły do niepowołanych osób i przez nie wykorzystane będziemy mogli anulować zawarte zakłady i zablokować oczekujące transakcje finansowe i przyznać nowe dane dostępu do konta gracza. 

6.2 Możemy wymagać od Ciebie zmiany hasła lub danych dostępu do konta od czasu do czasu, gdy mamy uzasadnione podejrzenie, że naruszane są zasady bezpieczeństwa w dostępie do Strony lub/i Usług. Możemy także, wedle własnego uznania, zmienić informacje dostępowe do Konta po uprzednim powiadomieniu klienta. 

7. Fundusze na Koncie 

7.1 Jeśli klient chce korzystać z naszych Usług może dokonać depozytu poprzez wcześniej zatwierdzoną metodę płatności dostępną na Stronie lub Serwisie. Depozyty i wypłaty muszą być przeprowadzane poprzez tę samą metodę płatności, która została przez nas zaakceptowana („Autoryzowana Metoda Płatności”), za wyjątkiem sytuacji w których wcześniej dopuszczamy możliwość zmiany tej metody. Autoryzowana Metoda Płatności nie może w żaden sposób reklamować, publikować, promować nas lub naszych Usług bez uprzedniej zgody wyrażonej przez nas. Po dalsze szczegóły jak dokonać depozytu i wypłaty, jak również po informacje na temat limitów minimalnej i maksymalnej wpłaty należy zapoznać się na naszych Stronach w odpowiednim dziale. 

7.2 Jeśli klient korzysta z metody płatności, która nie jest właściwa dla posiadacza Konta, zachowujemy sobie prawo do wstrzymania transakcji lub uznania jej za nieważną (wygrane osiągnięte z takich depozytów przepadną). Obowiązuje tutaj również procedura Sprawdzania opisana w klauzuli 5.2. 

7.3 Nie oferujemy gry na kredyt. Wszystkie zakłady muszą mieć pokrycie w odpowiednich środkach finansowych na Koncie. Zachowujemy pełne prawo anulowania zakładów, które zostały postawione z Konta, które nie miało wystarczających środków na obsługę danych zakładów. 

7.4 Jeśli będziemy ponosić jakiekolwiek opłaty, obciążenia lub inne opłaty spowodowane twoim Kontem, to zachowujemy sobie prawo do obciążenia Cię poniesionymi kwotami. Dla rozwiązania wątpliwości, konto Klienta nie może być używane dla depozytów i wypłat podobnie jak konto bankowe. W razie dokonywania jedynie wpłat i wypłat środków, bez aktywności hazardowej, zachowujemy prawo do nałożenia na Ciebie opłat administracyjnych (możemy także zamknąć, zawiesić takie konto). Środki deponowane na koncie nie powinny przyciągać zainteresowania. 

7.5 W zakresie regulowanym przez twoje lokalne prawo podatkowe lub inne wymogi prawne, klient jest odpowiedzialny za zgłoszenie wygranych i przegranych w naszym Serwisie odpowiednim organom. 

7.6 Wszystkie wygrane zostaną zaksięgowane na twoim saldzie Konta niezwłocznie po rozliczeniu zakładów. Jeśli środki zostaną zaksięgowane na twoim Koncie w wyniku błędu lub pomyłki, masz obowiązek niezwłocznie nas o tym poinformować. Zachowujemy prawo do anulowania zakładów postawionych na Koncie w wyniku oczywistego błędu oraz ich odzyskanie poprzez dokonanie stosownych poprawek w dowolnym momencie. 

7.7 Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie aktywnego Konta. W związku z tym musisz zalogować się na swoje konto co najmniej raz na dwanaście (12) miesięcy, aby twoje konto pozostało aktywne. Jeśli konto pozostawać będzie nieaktywne przez dwanaście (12) kolejnych miesięcy lub dłużej, zachowujemy prawo do zamknięcia twojego Konta a klient zrzeka się w ten sposób prawa do jakichkolwiek trwających jeszcze zakładów i środków zgromadzonych na koncie. 

7.8 Dokonywać będziemy co najmniej raz w roku próby sprawdzenia ‘nieaktywnych’ Kont graczy, gdzie znajdują się środki dostępne do wypłaty. Jeśli konto zostanie zidentyfikowane jako nieaktywne, podejmiemy próbę skontaktowania się z jego właścicielem poprzez telefon, e- mail lub list pisany. Jeśli nie uda się skontaktować z klientem po tym jak stwierdziliśmy, że jego konto jest nieaktywne, wszelkie zgromadzone środki zostaną uchylone, konto zamknięte, a dostępne środki przekazane zostaną przez nas na wybrany cel charytatywny. 

8. Akceptacja Zakładu lub/i Korzystanie z Serwisu 

8.1 Spółka akceptuje zakłady tylko od Zarejestrowanych Klientów dokonane online poprzez Stronę lub Serwis. Aby postawić zakład lub uzyskać dostęp do Serwisu należy postępować zgodnie z instrukcjami załączonymi w instrukcji pomocniczej. Obowiązkiem klienta jest upewnienie się, że szczegóły zakładu, takie jak stawka, mecz lub podobne dane przy korzystaniu z Usług („Transakcja”) są prawidłowe i zgodne z Zasadami Zakładów lub Zasadami Gry, odpowiednio. 

8.2 Użytkownik może zawrzeć zakład, tylko jeśli jest Zarejestrowanym Klientem na Stronie lub Usługach, a zawarte zakłady ą pod jurysdykcją Protokołu Internetowego Adresu dostarczonego przez Spółkę, z którego to użytkownik łączy się ze Stroną. Zakład zostanie uznany za ważny, tylko wtedy kiedy zostanie zaakceptowany i zarejestrowany przez serwer Spółki w jurysdykcji, gdzie serwer Spółki jest zlokalizowany. Kiedy z powodzeniem zawarłeś zakład na Stronie, otrzymasz elektroniczne potwierdzenie (notkę), która jest dowodem potwierdzającym zawarcie i akceptację zakładu przez Spółkę. Zakład uznany jest za kompletny, gdy zostanie zaakceptowany i zapisany w jurysdykcji, gdzie znajduje się serwer Spółki a użytkownik zostanie poinformowany o jego akceptacji, zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami. 

8.3 Zakład zostanie uznany za anulowany, jeśli wystąpiły błędy z transmisją danych, nie ograniczając do sytuacji przerwania lub zakłócenia spowodowanego problemami technicznymi. 

8.4 Użytkownik nie może anulować albo zmienić zakładu od momentu jego faktycznego zawarcia, zaakceptowane i zapisane przez Spółkę zakłady nie podlegają możliwości anulowania, zgodnie z niniejszym dokumentem. Jeśli istnieje jakikolwiek spór odnośnie miejsca zawarcia zakładu, użytkownik powinien poinformować o tym Spółkę przed finalizacją akceptacji takich zakładów oraz/lub przed rozpoczęciem zdarzenia, które to zostało obstawione. Spółka bada takie przypadki według własnego uznania. 

8.5 Spółka zachowuje prawo do zawieszenia albo usunięcia możliwości przyjmowania zakładów na określone rynki, bez uprzedniego powiadomienia o tym. Kiedy rynki są zawieszone lub czasowo wstrzymanie, wszelkie próby zawarcia zakładów zostaną odrzucone. 

8.6 Spółka zachowuje prawo, wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, odrzucić przyjęcie jakiegokolwiek zakładu lub odrzucenia części stawki, oraz zawieszenie lub zamknięcie konta w dowolnym momencie, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że dalsze korzystanie z konta może spowodować straty dla Ciebie lub Spółki; albo jest wynikiem śledztwa o naruszenie niniejszych warunków i zasad, regulaminu i zasad albo polityki prywatności; jeśli Spółka ma uzasadnione podejrzenie naruszenia zasad, lub użytkownik złożył skargę. 

8.7 Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe z przyczyn telekomunikacyjnych lub uszkodzenia sprzętu, które uniemożliwiły prawidłowe zawarcie, akceptację, zapisanie i powiadomienie o zakładzie. 

8.8 Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które zostały spowodowane lub rzekomo są spowodowane przez Stronę lub jej Usługi, wliczając, ale nie ograniczając się do opóźnień lub przerw w operacjach i transmisji danych, linii komunikacyjnych, przez błędne korzystanie ze Strony lub zawartości Serwisu, lub jakiekolwiek błędy powstałe w tego typu relacjach. 

8.9 Zakłady będą akceptowane do momentu rozpoczęcia danego spotkania (tzw. „deadline”) dla każdego oferowanego zdarzenia. Terminy te są uznane i sprawdzone przez Spółkę i zaakceptowane przez Użytkownika. Jeśli zakład zawarty został po faktycznym rozpoczęciu spotkania lub poprzez nieumyślne przyjęcie go przez Spółkę, wówczas zachowuje ona prawo do anulowania każdego zawartego po czasie zakładu 

8.10 Zakłady zawarte z użyciem karty kredytowej, karty debetowej nie będą ważne do momentu gdy Spółka (albo Autoryzowana Opcja Płatności) otrzyma pełną płatność, odnosząc się do Klauzuli 8.2 powyżej. W przypadku zawarcia takiego zakładu przed potwierdzeniem płatności, zakład zostanie automatycznie anulowany 

8.11 Twoje saldo konta musi mieć bilans dodatni, aby móc zawierać zakłady. W przeciwnym wypadku zawieranie zakładów jest niedozwolone. 

8.12 Wszystkie kursy/linie wyświetlane na Stronie mogą ulec zmianie, ale zostają uznane za niezmienione jeśli doszło do zawarcia zakładu, zaakceptowane i zapisane zgodnie z Klauzulą 8.2 powyżej. Spółka zachowuje prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego poinformowania, do zmiany kursów, stawek na dowolny zakład, rynek albo zdarzenie w dowolnym momencie bez uprzedniego poinformowania. Firma zastrzega sobie również prawo według własnego uznania do wstrzymania przyjmowania zakładów jeśli wystąpiły błędy np. niewłaściwe wyświetlanie kursów, stawek, albo jakichkolwiek innych informacji o zakładzie, rynku, wydarzeniu, czasie. Spółka w takich wypadkach poinformuje o tym na swojej Stronie. 

8.13 Wszystkie kursy/linie wyświetlane na Stronie mogą ulec zmianie, ale zostają uznane za niezmienione jeśli doszło do zawarcia zakładu, zaakceptowane i zapisane zgodnie z Klauzulą 8.2 powyżej. Spółka zachowuje prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego poinformowania, do zmiany kursów, stawek na dowolny zakład, rynek albo zdarzenie w dowolnym momencie bez uprzedniego poinformowania. Firma zastrzega sobie również prawo według własnego uznania do wstrzymania przyjmowania zakładów jeśli wystąpiły błędy np. niewłaściwe wyświetlanie kursów, stawek, albo jakichkolwiek innych informacji o zakładzie, rynku, wydarzeniu, czasie. Spółka w takich wypadkach poinformuje o tym na swojej Stronie. 

9. Zmowa, Oszustwo, Działalność Przestępcza i Pranie Brudnych Pieniędzy 

9.1 Następujące praktyki (lub którakolwiek z nich) w połączeniu z korzystaniem z Serwisu: 

• Wyłudzanie bonusów lub innych promocji; lub/i  
• Stosowanie nieuczciwych czynników zewnętrznych lub wpłwów (powszechnie określane mianem oszustwa); lub/i  
• Uzyskanie nieuczciwej przewagi (opis w klauzuli 9.5.3);  
• Otwieranie duplikatów Kont; lub/i  
• Oszukańcze praktyki lub działalność kryminalna (opis w klauzuli 9.5) 

Powyższe czynności określane są jako “Zakazane Praktyki” i są zabronione. Stanowią one istotne naruszenie Warunków i Zasad. Podejmiemy wszystkie odpowiednie kroki, aby zapobiec I wykryć tego typu praktyki i zidentyfikować klientów, którzy się ich dopuszczają. W związku z powyższym, klient, któremu udowodnimy Zakazane Praktyki rozumie, że utraci wszelkie środki i poniesie straty z tym związane oraz inne działania podjęte przez nas w naszej decyzji. 

9.2 W przypadku gdy podejrzewasz że któryś z klientów stosuje Zakazane Praktyki, powinieneś nas niezwłocznie o tym poinformować poprzez e-mail lub telefon do działu Obsługi Klientów. 

9.3 Klient oświadcza, że nie będzie uczestniczył ani nie będzie łączony z jakąkolwiek formą Zakazanych Praktyk podczas korzystania ze Strony i naszych Usług. 

9.4 Jeżeli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że uczestniczyłeś lub byłeś związany z jakąkolwiek formą zabronionej praktyki (gdzie podstawą naszej wiary jest użycie przez nas oraz naszych partnerów w grach wraz z innymi dostawcami, praktyki wykrywania wszelkich oszustw i zmowy, które stosowane są w branży gier hazardowych w odpowiednim czasie); lub jeśli postawiłeś zakłady i/lub grałeś w gry online z jakimkolwiek innym dostawcą usług hazardowych w internecie i podejrzewasz (w wyniku tejże gry) jakąkolwiek Zabronioną Praktykę bądź inną niewłaściwą działalność; lub jeżeli dowiemy się, że "zwrócono" lub odmówiono któregokolwiek z zakupów czy depozytów jakie złożyłeś na swoim Koncie; lub jeżeli w uzasadnionej opinii dalsze korzystanie z Usług może być szkodliwe dla naszego regulowanego statusu, w tym dla naszej ciągłej zdolności do zachowania licencji bądź w przypadku bankructwa lub wystąpienia podobnych postępowań w dowolnym miejscu na świecie (w tym zawieszenie i/lub zamknięce Twojego Konta) będziemy mieli prawo w odniesieniu do Twojego Konta (i/lub dowolnego innego konta posiadanego przez Ciebie lub z firmą Grupy Operatorów) do wstrzymania całości lub części salda i/lub odzyskania niezależności z Konta kwoty wszelkich depozytów, wypłat, wygranych czy bonusów, które zostały dotknięte lub które w jakikolwiek sposób można przypisać do któregokolwiek zdarzenia (wydarzeń) rozważanego w niniejszym paragrafie 9.4 pozostają bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw (w tym praw wynikających z powszechnego prawa), które możemy mieć przeciwko Tobie, niezależnie od tego, czy wynikają one z niniejszych Warunków, czy z innych przyczyn. 

9.5 Na potrzeby paragrafu 9 przyjmuje się, że: 

9.5.1 “oszukańcze praktyki” oznaczają nieuczciwe, nielegalne praktyki dokonane przez ciebie lub osobę będącą z tobą w zmowie, ale nie ograniczając jedynie do takich działań jak np. (a) oszukańcze obciążenia zwrotne i wyłudzenia; (b) korzystanie przez klienta z kradzionej, nielegalnie zdobytej, sklonowanej, skopiowanej karty kredytowej lub płatniczej bez odpowiednich autoryzacji jako środka płatniczego (c); zmowa z innymi użytkownikami w celu zdobycia nieuczciwej przewagi (np. w przypadku konkursów i innych promocji czy też bonusów); (d) podawanie podczas procesu rejestracji fałszywych i wprowadzających w błąd informacji o Kontach; oraz (e) inne działania, które są nielegalne w obowiązującej jurysdykcji, nieuczciwe zamiary, zamiar „wyprania” nielegalnych środków finansowych, pochodzących z przestępstwa i podlegających pod inne prawne ograniczenia; niezależnie od tego czy dane działanie przynosi nam szkody czy też nie 

9.5.2 "działalność przestępcza" obejmuje, bez ograniczeń, pranie pieniędzy oraz wszelkie przestępstwa na podstawie odpowiednich i obowiązujących przepisów. 

9.5.3 “nieuczciwa przewaga” oznacza, ale nie ogranicza się do, wykorzystywanie błędów, luk i usterek w naszym oprogramowaniu, podczas korzystania z Serwisu, używania Botów elektronicznych dla gier i Botów dla innych aktywności hazardowych, które w sposób sztuczny i nielegalny zwiększają szanse gracza; korzystanie z oprogramowania trzecich stron lub analizatorów systemowych; lub wykorzystywanie przez klienta błędu opisanego w klauzuli 12; działania zmierzające na naszą niekorzyść. 

9.6 W przypadku naruszenia zasad paragrafu 9.4 w połączeniu z Zakazanymi Praktykami, zachowujemy prawo do zgłoszenia tego faktu do odpowiednich organów nadzorujących i dokonania zobowiązań prawnych, tak aby ich rozstrzygnięcie było prawnie wiążące i sprawiedliwe dla nas i naszych klientów. 

9.7 Zastrzegamy sobie prawo do informowania odpowiednich organów, innych operatorów hazardowych online, lub banków i serwisów online, firm z kartami kredytowymi, operatorów płatności elektronicznych czy innych instytucji finansowych o twojej tożsamości i podejrzeniu Zakazanych Praktyk przez klienta. Klient powinien z nami w pełni współpracować w przypadku wyjaśnienia takich podejrzeń i zarzutów. 

10. Zamykanie Konta; Wypowiedzenie Warunków i Zasad  
Zamknięcie lub Wypowiedzenie dokonane przez Ciebie 
Zamknięcie lub Wypowiedzenie dokonane przez Nas 
Zawieszenie konta przez Nas
 

10.1 Klient może dokonać wypłaty środków ze swojego Konta jeśli widnieje na nim saldo wystarczające do pokrycia takiej transakcji i wszystko przebiega zgodnie z instrukcją dokonywania wypłat, jeśli takowe są dostępne na Stronie. 

10.2 Użytkownik może zamknąć swoje konto gracza w Spółce w dowolnym momencie, poprzez poinformowanie Spółki o takim życzeniu na adres e-mail plsupport@dafabet.com. Jeśli zdecyduje on się na zamknięcia konta w Spółce, musi natychmiast przestać korzystać z usług oferowanych przez Stronę. Tylko po poinformowaniu przez Spółkę, że konto zostało zamknięte zakłady i zlecenia finansowe złożone na koncie zostaną uznane za nieważne. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte na koncie do czasu pojawienia się takiej informacji ze strony Spółki. 

10.3 Po rozwiązaniu konta gracza klienta opisanego w klauzuli 10 jesteśmy upoważnieni do (bez ograniczeń wynikających z klauzuli 10.5) do wstrzymania wypłat, rozliczenia zakładów będących aktywnymi na koncie gracza, jakichkolwiek środków na koncie; (a) naruszających klauzulę 9 (Zmowa, Oszustwo, Działalność Przestępcza i Pranie Brudnych Pieniędzy); (b) na podstawie klauzuli 17 (Naruszenie Warunków i Zasad); (c) z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Warunków (wliczając, w stosownych przypadkach, klauzule 5.4); lub (d) wymaganych przez regulacje prawne 

10.4 Jeśli na koncie są transakcje nie rozliczone, użyjemy tej samej metody płatności, która została wybrana w procesie rejestracji Konta lub takiej metody płatności, którą uznamy w danym przypadku za odpowiednią. 

10.5 Zachowujemy pełne prawo, według własnego uznania, do zamknięcia twojego Konta gracza i wypowiedzieć niniejsze Warunki (nie naruszając innych postanowień dostępnych w Warunkach) na podstawie pisemnego powiadomienia (lub próby powiadomienia) z klientem na podstawie jego danych kontaktowych. W przypadku takiej sytuacji, z zastrzeżeniem klauzuli 10.6, w możliwie najkrótszym terminie na żądanie klienta zwrócimy saldo jego konta. 

10.6 W przypadku gdy zamykamy twoje Konto lub Wypowiadamy Warunki z powodu naruszenia paragrafu 9 (Zmowa, Oszustwo, Działalność Przestępcza i Pranie Brudnych Pieniędzy) lub na podstawie klauzuli 17 (Naruszenie Warunków i Zasad); saldo klienta na Koncie nie podlega zwrotowi ani refundacji i będzie uznane za utracone przez klienta. Zamknięcie konta gracza i wypowiedzenie Niniejszych umów nie będzie odnosić się, jeśli nie narusza paragrafów 9 i 17, trwających zakładów długoterminowych, które pozostaną ważne a klient nie dopuścił się złamania Zasad. Dla uniknięcia sytuacji spornych po momencie zamknięcia konta, nie będziemy przyznawać żadnych bonusów ani nagród dla klienta, który podlega procedurze zamknięcia konta 

10.7 Mamy nieograniczone prawo do zawieszenia twojego konta w okolicznościach opisanych w niniejszych Warunkach i Zasadach według naszego wyłącznego uznania w okolicznościach budzących nasze uzasadnione wątpliwości. Zgodnie z tym, podczas okresu zawieszenia twojego Konta: (a) nie jest dozwolona żadna aktywność na koncie (wliczając depozyty, wypłaty, zakłady i inne formy hazardu) do momentu reaktywacji konta przez nas; (b) nie będą przyznawane żadne bonusy ani naliczane wygrane na konto klienta; oraz (c) będziemy rozwiązywać problem, który stał się dla nas podstawą zawieszenia konta zgodnie z naszym uznaniem i tak szybko jak będzie możliwe dokonanie reaktywacji konta lub jego zamknięcia zostanie to rozwiązane. 

11. Trzecie strony - Dostawcy 

11.1 Otrzymujemy informacje i usługi od dostawców niezależnych od nas jak zakłady sportowe, poker, gry kasyna i oprogramowanie nimi operujące. W niektórych przypadkach, gdy system i oprogramowanie dostarczane jest przez dostawców, możesz mieć ograniczony dostęp do historii Konta i informacji o transakcjach przez system kontrolujący nas. W takiej sytuacji gdy będziesz chciał uzyskać dostęp do historii swojego konta prosimy o kontakt z Obsługą Klienta, która będzie mogła Ci pomóc. 

11.2 Aby korzystać z Serwisu oferowanego przez nas klient może potrzebować pobrać i zainstalować oprogramowanie dostarczone przez trzecie strony na swoim urządzeniu (“Oprogramowanie”). Oprogramowanie może zawierać, ale nie ograniczając się do,: aplikacje Dostępu do Urządzenia, aplikacje promocyjne, marketingowe lub/i inne pokrewne. Klient może zostać poproszony o zgodę na oddzielną umowę z właścicielem lub właścicielem licencji takiego Oprogramowania („Umowa Oprogramowania ze Stroną Trzecią”). W przypadku sprzeczności niniejszych Warunków z Umową Oprogramowania ze Stroną Trzecią wiążące będą niniejsze Warunki i Zasady tak długo, jak długo sporna kwestia będzie dotyczyć nas i Ciebie. 

11.3 Nie zezwalamy żadnym pracownikom, ani osobom z nimi spokrewnionymi, lub w jakikolwiek sposób powiązanymi z dostawcą usług (określenie powiązania jest w naszej wyłącznej gestii) zawierać Zakładów na żadne rynki lub spotkania, w których dostawca świadczy usługę dla nas. Anulujemy każdy zakład zgodnie z naszą wolą jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce. 

11.4 Klient jest świadomy, że nasz generator liczbowy będzie rozstrzygał o rozstrzygnięciach gier obstawianych przez nasz Serwis i akceptuje rozstrzygnięcia tych gier. Klient zgadza się także, że w przypadku rozbieżności pomiędzy wynikiem wyświetlanym na ekranie oraz wynikiem spotkania na serwerze gry używanym przez nas, to rezultat gry na serwerze będzie przeważającym, a nasze uznanie w tej kwestii będzie wiążące i ostateczne. 

11.5 Odnośniki do stron zarządzanych przez osoby i firmy trzecie są dostarczane tylko dla wygody klienta. W momencie skorzystania z takich odnośników, klient opuszcza naszą stronę a na nowo otwartej obowiązują zupełnie inne Warunki korzystania ze strony. Niektóre linki, nawet te zarządzane przez nas, mogą wydać się nieodpowiednie dla niektórych klientów, dlatego mocno zalecamy lekturę i zapoznanie się z Warunkami korzystania ze strony na której klient się znajduje. 

12. Awarie Techniczne / Błędy 

12.1 Gdy występują problem z oprogramowaniem lub bazą danych z których korzystamy świadcząc Usługi podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby jak najszybciej rozwiązać powstałe problem. W przypadku na przykład przegranej gry, w której niemożliwe będzie wznowienie jej od momentu jej przerwania, dołożymy wszelkich starań, aby w sposób uczciwych potraktować naszych klientów (co może oznaczać przeliczenie twojego salda Konta do pozycji sprzed ostatniej gry lub logowania na naszym serwerze zaraz przed tym gdy wystąpiły problemy z serwerami lub oprogramowaniem). 

12.2 Liczba problemów może narastać, gdy zakład, obrót jest przez nas zaakceptowany lub płatność jest dokonana przez nas w wypadku oczywistej pomyłki. Niepełna lista takich sytuacji dostępna jest poniżej: 

12.2.1  gdy niewłaściwie przedstawiliśmy kursy lub warunki zakładu lub warunki gry klientowi jako rezultat oczywistego błędu we wprowadzaniu informacji, ustawianiu rynków lub w wyniku awarii komputera; 

12.2.2   gdy dokonaliśmy ‘oczywistego błędu’. Taki błąd pojawia się gdy: 

12.2.3  in relation to bets placed prior to an event taking place, the prices/terms offered are materially different from those available in the general market; or 

12.2.4  w przypadku gdy zdarzenie, oferowane kursy I zasady w momencie zakładu są oczywiście podane nieprawidłowo do rachunku prawdopodobieństwa rozstrzygnięcia takiego spotkania; 

12.2.5  w przypadku gdy kontynuowaliśmy akceptowanie zakładów na rynki, które powinny zostać zawieszone, wliczając w to odpowiednie wydarzenia w trakcie trwania (z wyjątkiem zdarzeń ‘w trakcie’ zaakceptowanych) lub zdążyły się już zakończyć (czasami określane jako “późne zakłady”) 

12.2.6  gdzie błąd został wykonany jako rezultat Zakazanych Praktyk zgodnie z paragrafem 9.1 

12.2.7  gdy nie powinniśmy akceptować ani przyjmować zakładu, lub mamy prawo do anulowania lub ponownego przeliczenia zakładu, zgodnie z zasadami Zakładów (dla przykładu reguła „nieprzewidzianych powiązań’) 

12.2.8  w przypadku gdy błędnie wypłaciliśmy lub przyjęliśmy wygraną./stawkę klienta, wliczając w to pomyłkę manualną lub komputerową; lub 

12.2.9  gdy błędnie lub przez pomyłkę wprowadziliśmy inna wartość free betu lub/i bonusów zakredytowanych na twoim Koncie, Każda taka sytuacja określana jest jako “Błąd” 

12.3 W przypadku zaistnienia Błędu, zachowujemy prawo do: 

12.3.1   do korekty błędu dokonanego na zawartych zakładach I ponownego rozliczenia tego samego zakładu po właściwych kursach lub właściwych zasadach, które obowiązywały w momencie zawierania takiego zakładu. Zakłady takie będą rozpatrywane według ogólnych zasad dla danego typu zakładów; lub 

12.3.2  jeżeli nie jest praktycznie możliwe poprawienie lub ponowne rozliczenie zakładu według klauzuli 12.3.1 powyżej, zakład zostanie anulowany a środki wrócą z powrotem na Konto; lub 

12.3.3  w okolicznościach gdy Błąd powstał w wyniku Zakazanej Praktyki podjąć kroki opisane w klauzuli 9.4. 

12.4 Środki, które zostały przypisane na twoje Konto, albo wypłacone jako rezultat Błędu będą anulowane, czekając na rozstrzygnięcie w klauzuli 12.3, ufamy klientom że jak najszybciej zwrócą nam nieprawidłowo zaksięgowane na ich saldzie środki. W sytuacji gdy takie środki będą dostępne na twoim Koncie gracza, możemy zażądać ich zwrotu z twojego Konta. Oświadczamy, że dokładamy wszelkich starań, aby wykryć ewentualne błędy i poinformować o nich tak szybko, jak to będzie możliwe 

12.5 Ani my (wliczając w to pracowników lub agentów) ani nasi partnerzy ani dostawcy nie ponosimy odpowiedzialności za straty, wliczając w to straty wygranych, które zostały naliczone w wyniku Błędu. 

12.6 Klient ma obowiązek powiadomić nas tak szybko jak to będzie możliwe, gdy zauważy jakikolwiek Błąd. 

12.7 Gdy klient używa środków finansowych które zostały mu przyznane na konto w wyniku Błędnego rozstrzygnięcia i postawił za nie zakłady lub grał w gry, możemy anulować takie zakłady i pochodne od nich wygrane. W przypadku wypłaty takich środków, zakładamy zaufanie do klientów, którzy zostaną poproszeni o zwrot takich funduszy. Możemy również poprawić saldo gracza w przypadku wystąpienia Błędu. 

13. Zdarzenia poza naszą Kontrolą 

13.1 Zgodnie z naszymi zobowiązaniami zawartymi w przepisach ustawowych i wykonawczych jurysdykcji, w której jesteśmy licencjonowani, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub/I straty powstałe w wyniku wydarzeń będących poza naszą kontrolą (bez ograniczeń), wliczając w to: awarię zasilania; spory handlowe; czyny, błędy, uszkodzenia lub pominięcia jakiegokolwiek rządu lub organu nadzorującego; niedrożność lub awaria usług telekomunikacyjnych, inne opóźnienia lub uszkodzenia spowodowane przez osoby trzecie lub będące wynikiem sytuacji będących poza naszą kontrolą. W takim przypadku zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zawieszenia świadczenia usług bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

13.2 Nie jesteśmy odpowiedzialni za uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania, niezależnie od przyczyny, lokalizacji, zarządzania, niezależnie na naszą bezpośrednią kontrolę lub nie, które mogą uniemożliwić funkcjonowanie Usług lub uniemożliwić klientowi skontaktowanie się z nami. 

13.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne wykonanie lub niewykonanie przez stronę trzecią naszej Umowy. 

14. Wirus, Hakowanie i inne Ataki 

14.1 Klientowi zabrania się próby ataku, hakowania, tworzenia nieautoryzowanych kopi, wprowadzania złośliwego oprogramowania, kodów na Stronę lub Serwis. W związku z tym klient nie może, bez ograniczeń: 

14.1.1  dokonywać inżynierii wstecznej, kompilować (w części lub w całości) Oprogramowania dostępnego na Stronie; lub 

14.1.2  dokonywać kopii, modyfikacji, reprodukcji, transmisji, przekazywania, zmieniania, wykorzystywania i rozpowszechniania wszystkich lub części Serwisu lub Strony jak również materiałów i informacji na nich zawartych; lub 

14.1.3  ujawniać informacji dostępowych do Konta gracza stronom trzecim; lub (d) naruszać którekolwiek z postanowień tu zawartych; lub 

14.1.4  Oszukiwać, zwodzić, mataczyć, dezinformować lub oszukiwać nas w jakikolwiek sposób lub nadużywać Serwisu lub Strony; lub 

14.1.5  Atakować Stronę w celu uniemożliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów. Wszystkie takie próby złamania Computer Misuse Act 1990 zostaną zgłoszone odpowiednim organom władzy i jurysdykcji, z którymi będziemy w pełni współpracować, aby ustalić tożsamość atakującego. W takim przypadku prawa klienta do korzystania ze Strony lub/i Serwisu zostaną natychmiast cofnięte. 

14.2W przypadku podejrzenia, że klient złamał powyższe przepisy, mamy prawo, oprócz zastosowania innych środków, zamrozić lub zawiesić konto klienta w celu przeprowadzenia dalszego śledztwa. Jeśli potwierdzimy, że te warunki zostały złamane, będzie to skutkować natychmiastowym zerwaniem świadczenia Serwisu dla klienta, zamknięciem jego konta gracza oraz utratą przez niego wszelkich zgromadzonych środków na koncie. 

15. Roszczenia i Spory 

15.1 Zachowujemy prawo do dążenia do sankcji karnych i umownych wobec klientów, którzy okazali się być zaangażowanymi w oszustwa, nieuczciwą grę lub czyny przestępcze. Mamy prawo do wstrzymania płatności klientów, którzy pozostają podejrzani o takie czyny. Klient zabezpieczy i będzie zobowiązany do zapłaty dla nas, na nasze żądanie, wszelkich kosztów, opłat lub strat poniesionych przez nas (w tym szkód bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, utrat zysku lub z tytułu utraconej reputacji), które wynikły pośrednio lub bezpośrednio z powodu oszustwa, nieuczciwej gry i czynów przestępczych klienta. 

15.2 Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji płatności oraz uznaniu Zakładu na dane zdarzenie jako anulowane, jeżeli mamy dowody że nastąpił jeden z poniższych scenariuszy: (a) integralność danego zdarzenia została podważona; (b) kursy lub pula została zmanipulowana; (c) doszło do ustawienia wyniku spotkania. Dowody na powyższe scenariusze mogą być oparte na wielkości, wzorcach Zakładów stawianych na różnych platformach hazardowych. Decyzja wydana przez odpowiedni organ nadzorujący daną dyscyplinę, licencjonowany dla danego wydarzenia lub/i federacji, organizatora (jeśli istnieje) będzie decydująca. 

15.3 Klient nie może odwołać się lub zmienić swoich zakładów po tym jak zostały one postawione i zapisane przez Nas. Nie mamy żadnego obowiązku anulować zakładu, jeśli został on prawidłowo obstawiony, zaakceptowany i zapisany zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami. W przypadku jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawarcia zakładu, klient powinien powiadomić nas o tym niezwłocznie przed zakończeniem przyjmowania takich zakładów lub/i wydarzenia. Spory takie rozstrzygniemy według własnego, absolutnego i ostatecznego uznania. 

16. Zażalenia 

16.1 Jeśli klient ma życzenie złożyć zażalenie na jakąkolwiek część naszych Usług lub/i Serwisu prosimy o kontakt z Obsługą Klienta aby ustalić szczegóły zażalenia, które zostanie niezwłocznie rozwiązane przez nasz Zespół. 

16.2 Jeśli nie zgadzasz się z decyzją zespołu Obsługi Klienta, możesz przekazać swoje zażalenie dalej. Aby to zrobić, prosimy o informację zwrotną, dlaczego nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem naszego zespołu ws. poprzedniej decyzji i uzupełnij wniosek o wszelkie szczegóły i ewentualnie o dalsze informacje. Decyzja będzie należeć do Dyrektora Obsługi Klienta (po ukończeniu poprzedniego etapu i jeśli uznamy to za wymagane) i będzie ona decyzją ostateczną. 

16.3 Gdy będziemy chcieli skontaktować się z Klientem, będziemy mogli skorzystać z dowolnej metody kontaktu, którą podano podczas rejestracji według własnego uznania. Powiadomienie będzie uznane za doręczone i odebrane przez Klienta niezwłocznie po wysłaniu emaila lub po bezpośrednim kontakcie telefonicznym (wliczając pozostawienie wiadomości głosowej), lub w ciągu trzech dni po dacie nadania pisma. Decydować będzie o tym fakt, że pismo zostało odpowiednio zaadresowane, ostemplowane i wysłane. W przypadku wiadomości e-mail będziemy kontaktować się z klientami za pośrednictwem zarejestrowanego adresu e-mail dla danego konta gracza. 

17. Złamanie niniejszych Warunków i Zasad 

17.1 Możemy zawiesić lub zablokować twoje konto w dowolnym momencie, jeśli stwierdzimy naruszenie twoich zobowiązań wynikających z niniejszych warunków i zasad, regulaminu gier, polityki prywatności. W sytuacji istotnego naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, według własnego uznania, zastrzegamy sobie prawo do podjęcia środków zaradczych przeciwko klientom naruszającym umowę, a także zatrzymanie środków klienta jako gwarancję do spełnienia zobowiązań wynikających z umowy lub jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z naruszenia niniejszych warunków. 

18. Twoje Informacje Osobiste 

18.1 Twoje informacje o Koncie są bezpiecznie przechowywane I pozostają poufnymi w zgodzie z niniejszymi Warunkami I Zasadami (wliczając w to Politykę Prywatności, dla uniknięcia wątpliwości). Przed i w trakcie korzystania z naszego Serwisu konieczne jest pobieranie pewnych informacji o kliencie, jak na przykład imię i nazwisko data urodzenia, dane kontaktowe, a także niekiedy informacje o preferencjach marketingowych i reklamowych (w skrócie nazywanych „Informacje Osobiste”). 

18.2 Zachowujemy prawo, od czasu do czasu o poproszenie użytkownika o dostarczenie dodatkowych danych szczegółowych, które również przechowywane będą w odpowiedni, bezpieczny sposób. 

18.3 Zachowujemy prawo do ujawnienia niektórych danych dotyczących klientów i kont gracza organom władzy i prawa w uzasadnionych przypadkach naruszenia regulacji prawnych (np. w przypadku gdy organy ścigania prowadzą śledztwo ws prania brudnych pieniędzy, wyłudzeń i innej kryminalnej działalności) zgodnych z literą prawa. 

19. Korzystanie z Cookies na Stronie 

19.1 Klient powinien mieć świadomość, że niektóre informacje osobiste są automatycznie gromadzone i przechowywane podczas procesu rejestracji poprzez Cookies. Po szczegółowe informacje na temat usunięcia lub kontrolowania Cookiem zapraszamy do lektury Polityki Prywatności. 

20. Brak Gwarancji 

20.1 We shall endeavour to provide the Services used by us with reasonable skill and care. We make no further warranty or representation, whether express or implied, in relation to the Services. All implied warranties or conditions of satisfactory quality, fitness for purpose, completeness or accuracy are hereby excluded. 

20.2 Nie dajemy gwarancji, że Serwis spełni twoje wymagania lub, że będzie on działał nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie i będzie wolny od błędów, a także, że usterki zostaną naprawione, albo że Strona lub serwer będzie wolny od wirusów, złośliwego oprogramowania. Nie gwarantujemy także rzetelności i dokładności informacji uzyskanych przez użytkownika poprzez nasz Serwis. 

20.3 W sytuacji błędów systemu lub komunikacji w odniesieniu do generowania liczby losowych, rozliczenie Zakładu, wyścigu lub innego elementu naszego Serwisu nie będzie wiążące, jeśli nastąpi w wyniku awarii. Zachowujemy prawo do anulowania wszystkich Zakładów na rynki lub wyścigi (gdzie dostępne) jeśli ich losowość pozostaje wątpliwa. 

21. Ograniczenie Odpowiedzialności 

21.1 Wygrane zostaną zakredytowane na twoim Koncie lub przegrane odjęte z salda konta po uzyskaniu potwierdzenia finałowego rezultatu danego wydarzenia od odpowiedniego organu nadzorującego lub innego wiarygodnego źródła (najczęściej w przypadku zdarzeń sportowych jest to organizator danych zawodów). 

21.2 Odpowiedzialnością I obowiązkiem klienta jest poinformowanie nas o sytuacji, w której środki finansowe zostały zaksięgowane lub odjęte z jego konta w sposób błędny, omyłkowy. Jakakolwiek kwota zaksięgowana na koncie w wyniku błędu jest nieważna i musi zostać do nas zwrócona. Klient nie może stawiać zakładów z wykorzystaniem środków otrzymanych w wyniku pomyłki, a my zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia jakiejkolwiek transakcji (w tym zakładów) zawartej z wykorzystaniem takich funduszy. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na zwrot wszelkich błędnie przypisanych do jego konta środków, które mogą zostać anulowane i wycofane z zakładów zawartych za środki błędnie przyznane. 

21.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne, literówki, techniczne lub błędy ludzkie przy sporządzaniu kursów lub podawaniu nazw drużyn I zawodników. W przypadku błędy zastrzegamy sobie prawo do, wedle własnego uznania, unieważnienia zakładów w dowolnym momencie lub skorygowania błędów. 

21.4 Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, w żadnych okolicznościach, w kapitale własnym, za umowę, w wyniku której doszło do straty lub szkody, pośredniej lub bezpośredniej lub o innym charakterze, bez ograniczeń, które rzekomo zostały uznane lub spowodowane przez korzystanie ze Strony lub Usług lub ich zawartości, w tym, lecz bez ograniczeń, za błędy, niejasności i nieścisłości w Serwisie lub/i Usługach lub/i ich zawartości. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za awarie, usterki, opóźnienia lub przerwy w działaniu serwisu lub transmisji danych, awarii linii komunikacyjnych jak również za działania osób nadużywających Serwisu i Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty pieniężne, wtórne lub pierwotne (również w sytuacji wcześniejszego poinformowania nas o możliwości takich strat.). 

21.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za naruszenie tych warunków spowodowane przyczynami będącymi poza naszą kontrolą. 

21.6 Zachowujemy prawo do wycofania Strony lub Serwisu lub dowolnych ich elementów w dowolnym momencie, które mogą wpłynąć na twoje zdeponowane fundusze na Koncie. Nie jesteśmy odpowiedzialni wobec klienta za rezultaty takich sytuacji. 

22. Odszkodowanie 

22.1 Użytkownik zgadza się w pełni zabezpieczyć, chronić nas, i wynagrodzić, naszych dyrektorów, pracowników, konsultantów, doradców, agentów i dostawców, natychmiast na żądanie, do naprawienia roszczeń, zobowiązań, szkód, strat, kosztów i wydatków, wliczając w to legalne opłaty (niezależnie od teorii prawa), które wynikły z naruszenia przez niego niniejszych warunków, zasad i regulaminów lub też innych zobowiązań wynikających podczas korzystania ze Strony lub/i Serwisu lub niewłaściwego i nielegalnego korzystania przez inne osoby z naszej Strony lub/i Usług posługujących się jego kontem gracza. 

23. Prawo i Jurysdykcja 

23.1 Prawo rządowe. Konstrukcja, ważność i wykonanie tej umowy będzie podlegać prawodawstwu Anglii. Jakiekolwiek postępowania prawne wynikające lub związane z niniejszą Umową będą podlegać jurysdykcji sądów w Londynie, Anglia. Jednakże nie uniemożliwia to Nam wniesienia sprawy w sądzie innej jurysdykcji. Angielska wersja tłumaczenia niniejszej umowy jest wersją przeważającą nad każdą inną. 

24. Własność Intelektualna 

24.1 Zawartość Strony I Serwisu jest chroniona międzynarodowymi prawami autorskimi i innymi zapisami o prawach własności intelektualnej. Właścicielem tych praw jest Dafabet lub licencjonowana trzecia strona. 

24.2 Za wyjątkiem zakresu wymaganego do korzystania z naszych Usług w celu stawiania zakładów, żadna część Strony nie może być powielana, przechowywana, modyfikowana, kopiowana, publikowana, przesyłana drogą elektroniczną, dystrybuowana w jakikolwiek sposób, wliczając w to inne publiczne i prywatne systemy elektronicznego pobierania danych, to samo dotyczy naszych produktów typu tekstu, grafiki, plików wideo, audio, wiadomości, kodów oprogramowania. Na takie wykorzystanie wymagana jest nasza pisemna zgoda. 

24.3 Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie Strony lub Serwisu, lub ich części, zawartości jest kategorycznie zabronione. 

25. Odpowiedzialny Hazard 

25.1 Jeśli potrzebujesz informacji lub/I pomocy na ten temat prosimy o kontakt z nasząObsługą Klienta lub sprawdzenie sekcji Odpowiedzialny Hazard. 

25.2 Dokładamy wszelkich starań i wysiłków celem zapewnienia naszym klientom możliwości samowykluczenia. Jednakże samo wykluczenie wymaga wspólnego działania klienta i Nas. Podczas trwania okresu samo wykluczenia klient nie może podejmować prób otworzenia Konta i akceptuje pełną odpowiedzialność z faktu, że nie mamy wpływu na to, czy będzie kontynuował uprawianie hazardu za pośrednictwem naszej Strony lub/i Serwisu i Usług w sposób, który uniemożliwi nam skuteczną kontrolę tego faktu, wliczając w to, ale nie ograniczając do, korzystania z innego konta gracza lub poprzez telefon czy też przez Internet korzystając z innych nazw i adresów. 

25.3 Jesteśmy zobowiązani i wspieramy inicjatywę Odpowiedzialnego Hazardu. 

26. Kontakt z Nami 

26.1 Nasza Obsługa Klienta jest dostępna do twojej dyspozycji 24/7 poprzez email lub/i telefon. Szczegóły kontaktowe dostępne są na naszej Stronie w odpowiedniej sekcji. Prosimy pamiętać, że nasza Obsługa Klienta nagrywa połączenia dla względów bezpieczeństwa i poprawy jakości. 

27. Definicje 

Następujące definicje zostały użyte w niniejszych Warunkach i Zasadach::  

“Twoje Konto” lub “Konto” oznacza Konto otwarte przez Ciebie, aby zarządzać metodami płatności w celu wpłaty środków do nas I od nas tak, aby korzystać z Usług I Strony, które to konto godzisz się otworzyć I nim zarządzać.  

„Zakład” oznacza zakład zawarty za daną stawkę na wydarzenie oferowane na Stronie, którego wynik jest zależny i powiązany z rynkami i kursami oferowanymi na Stronie.  

“Warunki Bonusu” oznaczają specyficzne warunki i zasady odnoszące się do oferty promocyjnej, bonusowej i specjalnej, które są dostępne od czasu do czasu w naszym Serwisie  

“Spółka” oznacza Dafabet  

“Zawartość” to wszystkie informacje, informacje tekstowe, bazy danych, oprogramowanie, kody wykonalne, obrazki, pliki audio i wideo, a także inne materiały na dowolnym nośniku lub w innej formie udostępniane przez nas na Stronie  

“Prawa własności intelektualnej” oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej, wszelkiego rodzaju lub natury, wliczając w to, bez ograniczeń, patenty, copyright, prawa własności, prawa do marki, prawa do bazy danych, prawa autorskie i znaków towarowych, aplikacji do jakichkolwiek z wyżej wymienionych, praw moralnych, know-how, tajemnic handlowych, nazw domen, URL, nazw znaków towarowych lub jakichkolwiek innych intelektualnych i przemysłowych praw własności (i innych licencji połączonych), bez znaczenia czy są lub nie są zarejestrowane w specyficznym kraju lub innej części świata.  

“Polityka Prywatności” oznacza politykę prywatności Spółki dostępną poprzez link Polityka Prywatności; „Regulamin” dostępne w Zasadach i Regułach Gier określonych dla odpowiednich typów zakładu lub/i oferty hazardowej dostępnej na Stroniea  

“Serwis” oznacza usługi oferowane przez Nas na naszej Stronie lub poprzez Oprogramowanie dostępne przez nas od czasu do czasu  

“Oprogramowanie” oznacza program komputerowy pobrany przez klienta lub wykorzystywany przez klienta pobrany ze Strony, które może być dostępne od czasu do czasu  

“Warunki” oznaczają (a) niniejsze Warunki i Zasady; (b) Politykę Prywatności; (c) w razie potrzeby odpowiednie Regulaminy, Warunki Bonusowe, i wszelkie dodatkowe Zasady dostępne w Serwisie, które obowiązują klienta;  

“Warunki Stron Trzecich” oznacza dodatkowe warunki i zasady, które muszą zostać zaakceptowane przez klienta, aby potwierdzić umowę która jest częścią korzystania z oprogramowania, które może być niezbędne do korzystania ze Strony, wliczając w to Umowę Licencyjną Playtech End User która może zostać znaleziona w sekcji Appendix niniejszych Warunków.  

“My”/”Nasze”/”Nas”oznacza Dafabet  

“Strona” oznacza domenę pod nazwą dafabet.com (https://dafabet.com/pl) która to świadczy w swojej ofercie serwis hazardowy i obstawianie zakładów wzajemnych na swoich stronach, a także wszystkie poddomeny i wszystkie program komputerowe pracujące lub dostępowe do tej domeny, jak również wszystkie materiały I bazy danych pracujące pod tą domeną, wliczając w to, ale nie ograniczając do, fotografii, grafik, video I materiałów audio,

Argentina FA

Argentina FA

Dafabet Partnership