Điều khoản và Điều kiện Dafabet

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện (" Điều khoản ") được trình bày dưới đây. Bằng cách đăng ký một tài khoản (“ Tài khoản của bạn ” or “ Tài khoản ”), bạn được coi là đã chấp nhận và hiểu những điều viết trong đó.

Các Điều khoản này áp dụng cho tất cả các bạn sử dụng bởi hàng Dafabet và dịch vụ (" Dịch vụ "), các trang web (" Trang web ") và vào bất kỳ giao dịch đối với bất kỳ dịch vụ (" Đặt cược "). Các điều khoản và điều kiện, quy tắc và các quy định và chính sách quyền riêng tư được soạn thảo bằng tiếng Anh. Bất kỳ bản dịch sang ngôn ngữ khác là chỉ cho sự tiện lợi của người đọc. Trong trường hợp của bất kỳ cuộc xung đột hay sự khác biệt về văn bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trên bất kỳ phiên bản dịch.

1 Giới thiệu về các Điều khoản và Điều kiện

1.1 Bayview Technologies Limited ( "Công ty" ") là nhà điều hành của website chơi game và cá cược thể thao trực tuyến này. Công ty là một công ty được đăng ký bởi British Virgin Island (mã số đăng ký của Công ty là 528699) và có văn phòng đăng ký nằm ở Mill Mall Suite 6, Wickhams Cay 1, PO Box 3085, Đường Town Tortola, British Virgin Islands. Công ty được quy định và cấp phép phù hợp với luật pháp và các quy định của Philippines để tiến hành kinh doanh cá cược và chơi game từ xa. Công ty là nhà điều hành của trang web này ( "Trang web" ") www.dafabet.com và thông qua đó Công ty cung cấp dịch vụ cá cược thể thao và chơi game trực tuyến của mình.

2 Các bên ký kết

2.1 Các điều khoản và điều kiện này được thỏa thuận giữa bạn và Công ty (tham chiếu trong điều khoản này như "chúng tôi", "của chúng tôi" hay "chúng tôi").

3. Khả năng ứng dụng các Điều khoản và Điều kiện

3.1 Bằng cách tiến hành truy cập vào website và / hoặc dịch vụ, và / hoặc bằng cách mở một tài khoản với chúng tôi, và / hoặc đặt cược với chúng tôi, bạn được coi là đã đọc, hiểu và chấp nhận các điều khoản này. Bằng việc đồng ý với các điều khoản và / hoặc vì tiếp tục sử dụng của bạn của trang web và / hoặc các dịch vụ, bạn đang bị ràng buộc bởi các điều khoản và nội quy, quy định và chính sách quyền riêng tư được kết hợp bằng cách tham khảo tài liệu này (và bất kỳ sự bổ sung). Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và các tài liệu kết hợp bằng cách tham khảo, những điều khoản này sẽ được áp dụng ở tất cả các lần.

3.2 Các điều khoản sẽ có hiệu lực vào ngày 29 tháng 9 năm 2017, chúng tôi có thể cần phải thay đổi các điều khoản từ thời gian để thời gian cho một số lý do, bao gồm (nhưng không giới hạn) vì lý do thương mại, tuân thủ pháp luật hoặc các quy định, để thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo hoặc khuyến nghị từ một cơ quan pháp quy, hoặc vì lý do dịch vụ khách hàng. Các Điều khoản nhất up-to-ngày có thể được truy cập từ các liên kết Điều khoản sử dụng trong phần footer của trang web, và ngày đó sẽ có hiệu lực được ghi nhận vào lúc bắt đầu của đoạn này 3.2.

3.3 Khi chúng ta muốn thực hiện những thay đổi đáng kể với các Điều khoản, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước như nhiều thay đổi như là hợp lý thực tiễn thông qua một trong các phương pháp nêu ra dưới đây. Đối với những thay đổi nhỏ hoặc không cơ bản, chúng ta có thể không cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo về những thay đổi như vậy, vì thế bạn nên xem lại những điều khoản thông qua các liên kết trên trang web một cách thường xuyên. Tiếp tục sử dụng website và / hoặc các dịch vụ sau khi những thay đổi này đã được thực hiện sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đó.

3.4 Trường hợp chúng tôi thay đổi các điều khoản mà chúng tôi muốn thông báo cho bạn, chúng tôi sẽ làm như vậy bằng phương pháp như thông báo khi chúng tôi có thể, nếu thấy thích hợp, trong đó có thể bao gồm: email (đến địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi cùng với); nhắn vào tài khoản của bạn trên Website; hoặc thông báo trên Website và chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, mời các bạn chấp nhận các điều khoản mới bằng cách bấm vào "Đồng ý" hay "Tôi chấp nhận", kiểm tra một 'hộp đánh dấu "hoặc bất kỳ phương pháp khác tương tự như xác nhận của bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi với bất kỳ sự xác nhận này, hoặc tiếp tục sử dụng website và / hoặc các dịch vụ sau khi thông báo theo Khoản này, bạn phải, từ thời điểm đó, được coi là đã chấp nhận, và bị ràng buộc bởi, các điều khoản mới, bao gồm (cho tránh sự nghi ngờ), có hay không bạn đã đọc các điều khoản đã được điều chỉnh. Nếu có bất kỳ thay đổi là không thể chấp nhận cho bạn, bạn có thể ngừng sử dụng các dịch vụ và / hoặc đóng tài khoản của bạn.

3.5 Mặc dù khoản 3, nếu chúng tôi muốn thực hiện bất kỳ thay đổi các điều khoản khi mà tiền của bạn được tổ chức theo quy định tại khoản 7, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước bằng phương pháp như chúng ta có thể, ý của chúng tôi, nếu thấy thích hợp, nhưng phương pháp này thì tuỳ theo tính Bạn cần xác nhận nhận được các thông tin đó bằng cách nhấp vào "yes" hay "Tôi chấp nhận", kiểm tra một 'hộp đánh dấu "hoặc bất kỳ phương pháp khác tương tự của sự thừa nhận bởi bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi với bất kỳ sự thừa nhận như vậy, bạn phải, từ thời điểm đó, được coi là đã chấp nhận, và bị ràng buộc bởi, các điều khoản mới. Nếu có bất kỳ thay đổi là không thể chấp nhận cho bạn, bạn có thể ngừng sử dụng các dịch vụ và / hoặc đóng tài khoản của bạn.

4 Mở và duy trì tài khoản của bạn

4.1 Để truy cập vào các dịch vụ cá cược của chúng tôi, trước tiên bạn phải đăng ký và mở một tài khoản với chúng tôi.

4.2 Bạn đồng ý cung cấp tất cả các thông tin cá nhân có liên quan với chúng ta về đăng ký và nó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ cập nhật, đặc biệt là địa chỉ, số điện thoại và thanh toán / chi tiết ngân hàng (nếu có). Bạn phải cung cấp thông tin trung thực khi mở một tài khoản và không làm như vậy sẽ dẫn đến vi phạm những điều khoản và điều kiện và đóng cửa ngay lập tức của các tài khoản bị mất khoản hết tiền có sẵn trong tài khoản cho chúng tôi. Bạn đồng ý theo yêu cầu của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi với bất kỳ tài liệu để xác minh các thông tin cá nhân bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cho phép chúng tôi sử dụng bất kỳ phương tiện hợp pháp mà chúng tôi cho là cần thiết để xác minh các thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp như quy định trong mẫu đơn đăng ký trực tuyến ( " Thông Tin Cá Nhân " ). Thông tin cá nhân đó bao gồm tất cả các yêu cầu thông tin từ bạn, như được xác định bởi chúng ta tuỳ ý và tuyệt đối của chúng tôi, để cho phép chúng ta xác định đúng bạn. Khi hình thức tuyển sinh trực tuyến nói trên đã được gửi đến, và được chấp nhận bởi, chúng tôi, bạn sẽ được coi là một khách hàng đã đăng ký ( " Khách hàng đã đăng ký " ). Chúng tôi có quyền chấp nhận hoặc từ chối đăng ký cho bất kỳ lý do gì. Chỉ có khách hàng đăng ký có thể sử dụng dịch vụ và đặt cược của chúng tôi chỉ lên đến giới hạn đặt cược của họ hoặc số lượng tiền tệ có sẵn trong tài khoản của họ.

4.3 Trong việc mở một tài khoản với chúng tôi, bạn bảo đảm rằng:

4.3.1 Nếu bạn muốn đặt cược với Công ty, bạn nên lưu ý rằng có thể có luật cụ thể ở nước bạn, nơi cư trú, hoặc nơi cược đó được đặt từ, trong đó nghiêm cấm cá cược trực tuyến và / hoặc chơi game trực tuyến (gọi chung là "cờ bạc") hoặc việc sử dụng và truy cập các trang web và / hoặc Dịch vụ. Bạn không thể hủy bỏ và vô điều kiện đại diện và bảo đảm, không bảo lưu hoặc giới hạn, cho Công ty mà bạn sẽ không truy cập hoặc đăng ký một tài khoản bất cứ lúc nào:

  1. từ bên trong một thẩm quyền cấm truy cập hoặc sử dụng website và / hoặc các dịch vụ cho bất kỳ lý do nào;
  2. từ bên trong một quyền hạn nào cấm cờ bạc;
  3. nếu bạn là một cư dân của một quốc gia dân tộc mà cấm công dân của mình tham gia đánh bạc và
  4. nếu bạn cư trú ở Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Đặc khu hành chính Ma Cao, Hoa Kỳ hoặc các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ, Pháp, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Ai Len, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Đài Loan, Singapore và Philippines ("Các Vùng Lãnh Thổ Bị Cấm").

Sự sẵn có của Website hoặc Dịch vụ của chúng tôi trong khu vực hoặc quyền tài phán nhất định không phải là một lời đề nghị, lời mời hay chào mời từ chúng tôi trong bất kỳ khu vực hoặc quyền tài phán trong đó việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi là bị cấm bởi pháp luật.

4.3.2 Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các trang web này và / hoặc các dịch vụ có nguy cơ duy nhất của bạn và thêm hiểu và đồng ý rằng bằng cách sử dụng trang web và / hoặc các dịch vụ được cung cấp trong tài liệu này, bạn có thể mất tiền đặt cược và bạn chấp nhận đầy đủ trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất đó.

4.3.3 Bạn là (a) trên 18 tuổi; hoặc (b) trên độ tuổi mà các hoạt động cờ bạc hoặc chơi game là hợp pháp theo pháp luật hoặc quyền tài phán áp dụng cho bạn; nào là lớn hơn giữa hai (“ Độ tuổi liên quan “);

4.3.4 Bạn đã không bị loại trừ từ cờ bạc;

4.3.5 Bạn có khả năng về mặt pháp lý khi tham gia hợp đồng ràng buộc, bao gồm cả các Điều khoản và Điều kiện và mỗi hoạt động của bạn với chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi; và

4.3.6 Bạn chưa có tài khoản đóng bởi chúng tôi.

4.4 Bạn có thể mở một tài khoản với chúng tôi. Bất kỳ khoản bổ sung được mở có thể được đóng lại bởi chúng tôi và bất kỳ số tiền nợ trả lại cho bạn hay tất cả các tài khoản này có thể được coi như một khoản doanh và sáp nhập với nhau bởi chúng tôi, trong cả hai trường hợp theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng ta sẽ sử dụng bất kỳ phương pháp mà họ cho là hợp lý để xác định xem hai hoặc nhiều tài khoản thuộc về cùng một khách hàng.

4.5 Để duy trì một mức độ cao về an ninh để bảo vệ quỹ của khách hàng, chúng tôi có thể thực hiện kiểm tra an ninh ngẫu nhiên. Bạn đồng chấp nhận rằng chúng tôi duy trì quyền yêu cầu thêm thông tin và / hoặc tài liệu từ bạn để xác minh danh tính của bạn như là chủ tài khoản trong các trường hợp như kiểm tra an ninh.

4.6 Bạn nên kiểm tra số dư tài khoản của bạn mỗi khi bạn truy cập vào Website và / hoặc các dịch vụ. Trong trường hợp có sự chênh lệch trong số dư tài khoản của bạn, nó là trách nhiệm của bạn để ngay lập tức thông báo cho chúng tôi tại thời điểm sớm nhất của sự khác biệt đó trong số dư tài khoản của bạn và cung cấp cho chúng tôi với kỷ lục của các giao dịch kể từ ngày cuối cùng khi bạn xác nhận số dư tài khoản của bạn. Chúng ta có nên không nhận được bất kỳ thông báo của bất kỳ quán như vậy trong số dư tài khoản của bạn cho một tháng cụ thể trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày cuối cùng của tháng cho biết, bạn đồng ý để mất bất kỳ và tất cả các yêu cầu đối với bất kỳ sự khác biệt trong số dư tài khoản của bạn và chấp nhận tất cả các thông tin trong tài khoản của bạn vào cuối thời hạn nói trên.

5 Xác nhận nhân dạng / Yêu cầu Chống rửa tiền

5.1 Bạn phải đảm bảo rằng:

5.1.1 Tên và địa chỉ bạn cung cấp khi mở tài khoản của bạn là chính xác; và

5.1.2 Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của những đồng tiền quý vị ký thác tại bất kỳ thời gian trong tài khoản của bạn.

5.2 Bằng việc đồng ý với các Điều khoản, bạn cho phép chúng tôi thực hiện bất kỳ kiểm tra xác minh như vậy từ thời gian để thời gian như chúng ta có thể yêu cầu bản thân hoặc có thể được yêu cầu của các bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn, cơ quan quản lý) để xác nhận những sự kiện này ("Séc"). Bạn đồng ý rằng theo thời gian, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết về bất cứ thông tin như vậy bạn đã cung cấp cho chúng tôi, bao gồm cả trong mối quan hệ với bất kỳ khoản tiền gửi mà bạn đã thực hiện vào tài khoản của bạn.

5.3 Trong khi chúng tôi đang tiến hành bất kỳ Kiểm soát từ thời gian để thời gian, chúng ta có thể giới hạn quý vị rút tiền từ tài khoản của bạn và / hoặc ngăn chặn truy cập đến tất cả hay một số phần của trang web và / hoặc Dịch vụ. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể từ thời gian để thời gian tái thực hiện Séc thanh lý, an ninh hoặc vì lý do kinh doanh khác. Nếu có bất kỳ hạn chế đó làm cho bạn một vấn đề, xin vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

5.4 Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể có liên hệ với bạn và yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để chúng tôi trực tiếp để hoàn thành Kiểm tra. Với mục đích này, chúng ta sẽ có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi với một ID có công chứng hoặc bất kỳ tương đương ID chứng nhận theo quy định của pháp luật áp dụng quyền hạn của bạn hoặc cách khác, bằng chứng về địa chỉ, hóa đơn điện nước, chi tiết ngân hàng, báo cáo ngân hàng và tài liệu tham khảo ngân hàng. Cho đến khi các thông tin đó đã được cung cấp cho sự hài lòng của chúng tôi, chúng tôi có thể ngăn chặn bất kỳ hoạt động sẽ được thực hiện bởi các bạn trong mối quan hệ với các Tài khoản hoặc chúng tôi có thể, nơi mà chúng tôi hợp lý tin rằng thông tin cố tình không chính xác đã được cung cấp bởi bạn, giữ cho bất kỳ số tiền gửi vào các tài khoản sau đây việc đóng cửa các tài khoản của chúng tôi.

5.5 Nó có thể là một hành vi phạm tội đối với người dưới sự liên quan Tuổi để sử dụng Trang web và / hoặc Dịch vụ. Nếu chúng tôi không thể xác nhận rằng bạn là người có liên quan Age, sau đó chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn cho đến khi thời gian như vậy mà chúng tôi có thể xác nhận rằng bạn là người có liên quan Age. Nếu bạn đang sau đó được xác đã được đặt dưới sự liên quan Tuổi tại thời điểm bạn thực hiện bất kỳ giao dịch cờ bạc hoặc chơi game với chúng tôi, sau đó:

5.5.1 Tài khoản của bạn sẽ bị đóng cửa;

5.5.2 tất cả các giao dịch được thực hiện trong khi bạn đã đủ tuổi sẽ được bãi bỏ, và tất cả các quỹ có liên quan gửi bởi bạn sẽ được trả về bởi phương thức thanh toán được sử dụng cho các khoản tiền gửi của các quỹ này, bất cứ nơi nào có thể;

5.5.3 bất kỳ khoản tiền gửi được thực hiện trong khi bạn ở dưới Tuổi liên quan sẽ được trả lại cho bạn; và

5.5.4 bất kỳ thắng mà bạn đã tích lũy trong thời gian đó khi bạn ở dưới có liên quan Age sẽ bị hủy bỏ bởi bạn (và có thể được khấu trừ từ số tiền của bất kỳ khoản tiền gửi trả lại theo khoản 5.5.3) và bạn sẽ trở lại với chúng ta theo yêu cầu bất kỳ khoản tiền đó được rút ra từ tài khoản của bạn.

6 Username, Password, Pin và Thông tin khách hàng

6.1 Để bảo vệ tiền của bạn và thông tin cá nhân, như là một khách hàng đã đăng ký, bạn sẽ được trình bày với một tên người dùng và mật khẩu ( " Thông Tin Truy Cập Tài Khoản " ) mà là cho chỉ sử dụng cá nhân của bạn. Đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng các tài khoản tiếp cận thông tin sẽ được bảo mật ở tất cả các lần và bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ sự lạm dụng và / hoặc tiết lộ trái phép các tài khoản tiếp cận thông tin với bất kỳ bên thứ ba. Nếu bạn lo lắng rằng thông tin tài khoản truy cập của bạn đã được tạo sẵn, an ninh của mình đã bị xâm nhập hoặc bị truy cập bởi bất kỳ bên thứ ba mà không có kiến thức hoặc sự đồng ý của bạn, bạn ngay lập tức phải thông báo ngay cho chúng tôi ngay lúc đó mới thông tin tài khoản truy cập có thể được cung cấp bởi chúng tôi bạn. Bất kỳ cược hoặc yêu cầu thực hiện trực tuyến, nơi chính xác các thông tin tài khoản truy cập đã được sử dụng sẽ được coi là hợp lệ và ràng buộc đối với bạn và chúng tôi. Chỉ sau khi thông báo cho chúng tôi rằng thông tin tài khoản truy cập của bạn đã bị xâm nhập và chúng tôi đình chỉ tài khoản sẽ cược hoặc yêu cầu thực hiện trực tuyến với tài khoản truy cập thông tin được coi là vô hiệu.

6.2 Chúng tôi có thể yêu cầu bạn phải thay đổi mật khẩu của bạn hoặc thông tin Truy cập Tài khoản của bạn theo thời gian hoặc chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn nếu chúng tôi có lý do để tin rằng có khả năng là một hành vi vi phạm an ninh hoặc lạm dụng các trang web này và / hoặc các dịch vụ. Chúng tôi có thể, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi, thay đổi Thông Tin Truy Cập Tài Khoản của bạn dựa trên thông báo trước cho bạn

7. Quỹ Tài khoản

7.1 Nếu bạn muốn tham gia với các dịch vụ của chúng tôi bạn chỉ có thể chuyển tiền với chúng tôi thông qua các phương thức thanh toán tiền được phê duyệt có sẵn trong các trang Web hay các dịch vụ, bạn chỉ phải đặt cọc và nhận tiền qua thanh toán cùng một giải pháp công ty ủy quyền của chúng tôi ( " Giải pháp thanh toán ủy quyền " ), trừ trường hợp bạn gửi tiền trực tiếp với chúng tôi. Giải pháp Thanh toán ủy quyền không thể đại diện cho mình theo ủy quyền để nhận tiền thay mặt cho chúng tôi mà không có một tuyên bố trước đó bằng văn bản cho rằng hiệu lực từ chúng tôi; và hơn nữa, được ủy quyền Giải pháp thanh toán có thể không có trong bất kỳ thị trường cách, quảng cáo, công bố công khai, hoặc thúc đẩy chúng tôi hoặc Dịch vụ của chúng tôi mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Thông tin chi tiết về làm thế nào để gửi tiền và rút cùng với các thông tin liên quan đến tiền gửi tối thiểu và giới hạn tối đa có thể được tìm thấy trong các trang tùy chọn thanh toán của trang web hoặc dịch vụ.

7.2 Nếu bạn sử dụng một phương thức thanh toán mà theo đó bạn không phải là chủ tài khoản, chúng tôi có quyền để điều trị bất kỳ khoản tiền gửi vào các tài khoản như là không hợp lệ (và mọi tiền thắng phát sinh từ tiền gửi như void) chưa hoàn thành thỏa đáng của tất cả các liên quan kiểm tra theo quy định tại khoản 5.2.

7.3 Chúng tôi không cung cấp tín dụng. Tất cả cược phải được hỗ trợ bởi đủ tiền trong tài khoản của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu bất kỳ Bet mà có thể đã vô tình được đặt khi các tài khoản không có đủ kinh phí để hỗ trợ các Bet.

7.4 Nếu chúng ta chịu bất kỳ trách-lưng, đảo chiều hoặc các khoản thu khác đối với tài khoản của bạn, chúng tôi bảo lưu quyền thu phí của bạn đối với các khoản có liên quan phát sinh. Để tránh sự nghi ngờ tài khoản của bạn sẽ không được sử dụng bởi bạn là một tài khoản ngân hàng, và chúng ta nên trở thành nhận thức của các khoản tiền gửi vào và rút tiền từ tài khoản của bạn mà không đặt cược tương xứng hoặc hoạt động chơi game, chúng tôi có quyền khấu trừ một khoản phí quản lý (hay chúng ta không đóng hoặc đình chỉ tài khoản). Tiền gửi với chúng tôi trong tài khoản của bạn sẽ không được quan tâm.

7.5 Chúng tôi bảo lưu quyền áp dụng một khoản phí xử lý về tiền gửi và rút tiền để trang trải chi phí giao dịch của bên thứ ba tùy thuộc vào phương thức thanh toán được lựa chọn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu bạn sẽ phải chịu phí xử lý này.

7.6 Tất cả tiền thắng cược từ định cư sẽ được ghi có số dư tài khoản của bạn. Quỹ phải được ghi có vào tài khoản của bạn bị lỗi, bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi mà không chậm trễ. Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu Bets đặt bằng cách sử dụng các quỹ ghi có vào tài khoản của bạn trong lỗi và phục hồi nguồn vốn này bằng cách điều chỉnh tài khoản bất cứ lúc nào.

7.7 Trách nhiệm của bạn để chủ động duy trì tài khoản của bạn với chúng tôi. Về vấn đề này, bạn phải có ít nhất là đăng nhập một lần để Accountand của bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong bất kỳ khoảng thời gian mười hai (12) tháng để duy trì một tài khoản đang hoạt động. Nếu tài khoản của bạn không hoạt động trong mười hai liên tiếp (12) tháng hoặc lâu hơn, chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bạn với chúng tôi và bạn đồng ý để mất bất kỳ số dư và mọi khiếu nại chống lại chúng tôi.

7.8 Chúng tôi sẽ xem xét lại cơ sở dữ liệu khách hàng của chúng tôi hàng năm để xác định bất kỳ 'không hoạt động' Tài khoản nơi quỹ này vẫn có thể có sẵn để thu hồi. Nếu Tài khoản của bạn được xác định là không hoạt động, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc với bạn bằng cách sử dụng các chi tiết đăng ký bạn đã cung cấp cho chúng tôi bằng các phương pháp như: điện thoại, e-mail hoặc thư bằng văn bản. Nếu chúng tôi đã không thành lập liên lạc với bạn bằng các phương tiện như vậy trong vòng 12 tháng sau khi chúng tôi đã xác định tài khoản của bạn là không hoạt động, bất kỳ khoản tiền nợ được tổ chức trong tài khoản của bạn sẽ được đặt sang một bên, các tài khoản sẽ được đóng lại và các quỹ sẽ được thực hiện có để phân phối một tổ chức từ thiện được đề cử lựa chọn của chúng tôi.

8. Chấp nhận cá cược và / hoặc sử dụng dịch vụ

8.1 Chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận đặt cược từ khách hàng đã đăng ký thực hiện trực tuyến thông qua trang Web hay các dịch vụ. Để đặt cược hoặc truy cập vào một dịch vụ, bạn nên làm theo các hướng dẫn được cung cấp ở phần Help. Đó là trách nhiệm của bạn để đảm bảo rằng các chi tiết của bất kỳ cá cược, cổ phần hoặc giao dịch tương tự mà bạn đặt bằng cách sử dụng dịch vụ (gọi là "giao dịch") là chính xác phù hợp với các quy cược liên quan hoặc Quy tắc trò chơi, khi thích hợp.

8.2 Bạn chỉ được coi là đã đặt cược nếu bạn là một khách hàng đăng ký tại trang web hoặc dịch vụ, và đặt cược của bạn được coi là được đặt từ thẩm quyền của các địa chỉ Internet Protocol ghi nhận của chúng tôi từ nơi bạn đang truy cập trang web hoặc dịch vụ . Một cược được coi là chỉ được chấp nhận khi nó đã được chấp nhận và ghi lại bởi máy chủ game của chúng tôi ở nước sở tại nơi máy chủ game của chúng tôi nằm. Khi bạn đã đặt thành công một đặt cược bằng cách sử dụng Trang web và / hoặc các dịch vụ, bạn sẽ nhận được một sự thừa nhận điện tử (thông báo), mà là xác nhận sự chấp nhận và hồ sơ của các cược của chúng tôi. Một cược được coi là hoàn thành khi chấp nhận và ghi lại trong thẩm quyền nơi máy chủ game của chúng tôi có vị trí và bạn đã được thông báo cho biết chấp nhận và ghi âm, tất cả phù hợp với các điều khoản.

8.3 Một cược sẽ được coi là có hiệu lực nếu nó không được truyền đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn ở những trường hợp mà việc truyền cược đã bị gián đoạn hoặc bị gián đoạn do các vấn đề kỹ thuật.

8.4 Bạn sẽ không được phép hủy bỏ hoặc thay đổi đặt cược của bạn một khi các cược đã được đặt, chấp nhận và ghi nhận của chúng tôi và chúng tôi không có nghĩa vụ phải hủy cược đã được đặt một cách hợp lệ, được chấp nhận và ghi chép theo với những điều khoản này. Nếu có bất kỳ tranh chấp liên quan đến vị trí của một đặt cược, bạn nên thông báo cho chúng tôi trước khi quyết toán việc chấp nhận cược như vậy và / hoặc trước khi sự kiện trên đó đặt cược đã được đặt xảy ra. Chúng tôi sẽ điều tra các tranh chấp đó cho phù hợp và giải quyết chúng một cách hợp lý tuỳ ý và hợp lý của chúng tôi.

8.5 Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc cấm cá cược nữa trên thị trường bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn toàn quyền quyết định và tuyệt đối của chúng tôi. Khi một thị trường bị đình chỉ hoặc cấm truy cập vào nó, bất kỳ cược cố gắng bước vào sau đó sẽ bị từ chối.

8.6 Chúng tôi có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi, và không có lời giải thích cho bạn, từ chối bất kỳ đặt cược hoặc một phần của bất kỳ đặt cược mà không cần giải thích và / hoặc đình chỉ hoặc đóng một tài khoản bất cứ lúc nào vì lý do nào, nếu chúng ta có hợp lý niềm tin rằng tiếp tục sử dụng tài khoản này sẽ tạo ra thiệt hại hay mất mát của bất kỳ cho bạn hoặc cho chúng tôi; hoặc trong quá trình điều tra của một hành vi vi phạm các điều khoản, quy tắc và các quy định, hoặc chính sách bảo mật; nếu chúng ta khẳng định một hành vi vi phạm các điều khoản này; hoặc, nếu bạn đã nộp đơn khiếu nại.

8.7 Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm về sự thất bại trong bất kỳ thiết bị hoặc viễn thông nhằm ngăn ngừa việc đặt đúng, chấp nhận, ghi hình hoặc thông báo của cược.

8.8 Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường, chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất được coi là hay bị coi là có kết quả từ hay được gây ra bởi các Website và / hoặc các dịch vụ hoặc nội dung của họ, bao gồm nhưng không hạn chế, chậm trễ hoặc gián đoạn trong hoạt động hoặc truyền, đường truyền thất bại, sử dụng bất kỳ người nào hoặc lạm dụng các trang web này và / hoặc các dịch vụ hoặc nội dung của họ, hay bất kỳ lỗi hoặc sai sót trong nội dung liên quan tới chúng.

8.9 cược được chấp nhận cho đến thời hạn được quảng cáo là cho đến khi cược được chấp nhận ( " hạn chót " ) cho bất kỳ sự kiện nào. Thời hạn như vậy được coi là được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các điều khoản và bạn đã đồng ý. Nếu một đặt cược là vô tình chấp nhận sau thời hạn của nó, đặt cược sẽ được coi là vô hiệu và chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu bất kỳ đặt cược như vậy.

8.10 Bets đặt bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ không có hiệu lực cho đến khi chúng tôi (hoặc Payment Solutions ủy quyền của chúng tôi) đã nhận được thanh toán đầy đủ, đối tượng luôn luôn quy định tại khoản 8.2 nêu trên. Trong trường hợp bạn đã đặt cược trước khi thanh toán đầy đủ, sau đó đặt cược như vậy sẽ được tự động hủy bỏ.

8.11 Tài khoản của bạn phải có một sự cân bằng quỹ tích cực phản ánh vượt quá số tiền cược để các bạn có thể đặt cược. Nếu không cược sẽ không được cho phép.

8.12 Tất cả giá / dòng hiển thị trên website này thay đổi theo nhưng trở thành cố định tại thời điểm đặt cược được đặt, chấp nhận và ghi chép theo quy định tại khoản 8.2 nêu trên. Chúng tôi có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi mà không có lời giải thích, để thay đổi các tỷ lệ cược, giá cả, hoặc bất kỳ thông tin về một loại đặt cược, thị trường hoặc sự kiện bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn. Chúng tôi cũng vậy có quyền theo quyết định riêng của chúng tôi cho một trong hai giá trị hoặc từ chối bất kỳ cược bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào hoặc để sửa chữa bất kỳ lỗi khi do lỗi, bỏ sót hoặc nhầm lẫn các tỷ lệ cược không chính xác, giá cả, hoặc bất kỳ thông tin về một loại đặt cược, thị trường hoặc sự kiện tại bất kỳ thời gian, nơi hiển thị. Chúng tôi sẽ đặt một thông báo nổi bật trên các trang web trong các sự kiện như vậy.

8.13 Số tiền đặt cược tối đa mà bạn có thể đặt trên bất kỳ thị trường hoặc sự kiện khác nhau tùy theo loại cược cụ thể, và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi.

9 Thông đồng, gian lận, lừa đảo và hành vi phạm tội

9.1 Các hành vi sau đây (hoặc bất kỳ của họ) liên quan đến các Dịch vụ:

  • Lạm dụng tiền thưởng hay khuyến mãi khác; và / hoặc
  • Sử dụng các yếu tố bên ngoài bằng hoặc ảnh hưởng (thường được gọi là gian lận); và / hoặc
  • Lợi không công bằng (Theo quy định tại khoản 9.5.3);
  • Mở bất kỳ tài khoản trùng lặp; và / hoặc
  • Thực hiện thực hành gian lận hay hoạt động tố tụng hình sự (Theo quy định tại khoản 9.5),

Các hoạt động trên cấu thành "Các Hoạt Động Bị Cấm" và không được phép. Họ sẽ tạo thành một vi phạm nghiêm trọng các điều khoản. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để ngăn chặn và phát hiện các hành vi đó và để xác định các cầu thủ có liên quan quan tâm nếu chúng xảy ra. Theo các điều trên, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn phải gánh chịu như là kết quả của bất kỳ hành vi bị cấm, và bất kỳ hành động chúng tôi làm trong sự tôn trọng của cùng sẽ tùy theo quyết định của chúng tôi.

9.2 Nếu bạn nghi ngờ một người được tham gia vào bất kỳ hành vi bị cấm, bạn có trách nhiệm báo cáo ngay khi điều kiện thực tế cho chúng tôi bằng e-mail cho chúng tôi hoặc gọi điện cho đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

9.3 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tham gia hoặc được kết nối với bất kỳ hình thức cấm thực hành trong kết nối với quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

9.4 Nếu chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã tham gia hoặc đã được kết nối với bất kỳ hình thức Hoạt Động Bị Cấm (và cơ sở tin tưởng của chúng tôi sẽ bao gồm việc sử dụng của chúng tôi (và của các đối tác chơi game và các nhà cung cấp khác) của bất cứ hình thức gian lận, lừa đảo và thông đồng được sử dụng trong các ngành công nghiệp cờ bạc và chơi game tại thời điểm liên quan); hoặc nếu bạn đã đặt cược và / hoặc chơi trò chơi trực tuyến với bất kỳ nhà cung cấp trực tuyến các dịch vụ cá cược khác và bị nghi ngờ (như là kết quả của trận đấu đó) của bất kỳ Hoạt Động Bị Cấm hoặc hoạt động khác không phù hợp; hoặc nếu chúng ta nhận thức rằng bạn đã "trả lại" hay từ chối bất cứ Giao dịch hoặc Tiền gửi mà bạn đã thực hiện vào tài khoản của bạn; hoặc nếu có lý do hợp lý của chúng tôi về việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch Vụ có thể gây phương hại đến danh tiếng của chúng tôi, bao gồm cả khả năng chúng tôi tiếp tục để được cấp phép bởi Cơ quan Khu kinh tế Cagayan hoặc nếu bạn bị phá sản hoặc bị thủ tục tương tự như bất cứ nơi nào trên thế giới, thì, ( bao gồm kết nối với bất kỳ tình trang đóng băng và/hoặc chấm dứt Tài Khoản của bạn), chúng tôi có quyền, đối với tài khoản của bạn (và / hoặc bất kỳ tài khoản khác được bạn quản lý với một công ty thuộc Tập đoàn điều hành) để giữ lại toàn bộ hoặc một phần số dư và / hoặc phục hồi từ Tài khoản số tiền của bất kỳ khoản tiền gửi, thanh toán, tiền thưởng hoặc tiền thắng cược mà đã bị ảnh hưởng bởi hoặc là trong bất cứ cách nào liên quan tới bất kỳ sự kiện (s) dự tính trong mục 10.4. Các quyền quy định tại khoản này 9.4 là không làm phương hại đến bất kỳ quyền nào khác (bao gồm bất kỳ quyền thuộc luật chung) mà chúng tôi có thể dùng để chống lại bạn, cho dù dưới những điều khoản nào hoặc bằng cách nào khác.

9.5 Đối với các mục đích của đoạn này 9:

9.5.1 "hành vi gian lận" có nghĩa là bất kỳ hoạt động lừa đảo tham gia vào bởi bạn hoặc bởi bất kỳ người nào hành động thay cho bạn hoặc thông đồng với bạn, và bao gồm, nhưng không giới hạn: (a) lừa đảo hoạt động phụ trách vệ; (b) việc sử dụng của bạn hoặc bất kỳ người nào khác, những người đã tham gia vào các trò chơi tương tự như bạn bất cứ lúc nào, một bị đánh cắp, nhân bản hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nếu không trái phép, như là một nguồn kinh phí; (c) sự thông đồng của bạn với những người khác để đạt được một lợi thế không công bằng (kể cả thông qua các chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi tương tự được cung cấp bởi chúng tôi); (d) bất kỳ nỗ lực để đăng ký thông tin tài khoản sai hoặc gây nhầm lẫn; bất kỳ (e) bất kỳ hành động thực tế hoặc cố gắng của bạn được coi là hợp lý bởi chúng tôi là bất hợp pháp ở bất cứ quyền hạn được áp dụng, thực hiện ý đồ xấu, hoặc có ý định lừa gạt chúng tôi và / hoặc phá hoại bất kỳ hạn chế hợp đồng hoặc pháp luật, bất kể hành vi đó hoặc hành vi cố thực sự gây cho chúng tôi bất kỳ thiệt hại hoặc tổn hại;

9.5.2 "hoạt động tội phạm" sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, rửa tiền và bất cứ hành vi vi phạm thuộc luật được áp dụng và liên quan.

9.5.3 "lợi thế không công bằng" sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn: khai thác một lỗi, lỗ hổng hoặc lỗi trong phần mềm bất kỳ bên thứ ba của chúng tôi hoặc sử dụng bởi bạn trong kết nối với các dịch vụ (bao gồm cả đối với bất kỳ trò chơi); việc sử dụng của bất kỳ Bots cho các trò chơi kỹ năng và Bots cho bất kỳ việc sử dụng khác mà nếu không sẽ tạo thành bất kỳ thực hành vi bị cấm khác; việc sử dụng các phần mềm hoặc phân tích các hệ thống bên thứ ba; hoặc khai thác của bạn, của một Lỗi như quy định tại đoạn 12, trong mọi trường hợp, hoặc để lợi thế của bạn và / hoặc những bất lợi của chúng tôi hoặc những người khác.

9.6 Khi thực hiện bất kỳ quyền của chúng tôi theo khoản 9.4 liên quan đến một hành vi bị cấm, chúng ta sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng, trong khi tuân thủ các nghĩa vụ quy phạm pháp luật và khác của chúng tôi, chúng tôi thực hiện các quyền đó theo cách thức đó là công bằng cho bạn và cho các khách hàng khác của chúng tôi.

9.7 Chúng tôi có quyền để thông báo cho cơ quan chức năng có liên quan, hoặc chơi game cờ bạc nhà khai thác mạng khác, các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến khác và các ngân hàng, các công ty thẻ tín dụng, các nhà cung cấp thanh toán điện tử hoặc các tổ chức tài chính khác của nhận dạng của bạn và của bất kỳ cấm thực hành nghi ngờ của bạn, và bạn có trách nhiệm hoàn toàn hợp tác với chúng tôi để điều tra mọi hoạt động như vậy.

10 Đóng tài khoản; Chấm dứt các Điều khoản và Điều kiện

Đóng tài khoản hoặc chấm dứt từ phía bạn

10.1 Bạn có thể rút tiền từ tài khoản của bạn miễn là có đủ số dư trong tài khoản của bạn và điều này đã được xác nhận của chúng tôi, và phù hợp với Hướng dẫn đăng để rút tiền, nếu có, có sẵn trên trang web.

10. 2 Bạn có thể hủy bỏ tài khoản của bạn với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi bằng văn bản về ý định làm như vậy bằng cách liên hệ với chúng tôi tại vnsupport@dafabet.com. Nếu bạn quyết định hủy bỏ tài khoản của bạn với chúng tôi, bạn phải ngừng sử dụng website và / hoặc các dịch vụ ngay lập tức. Chỉ sau khi có thông báo của chúng ta rằng tài khoản của bạn đã bị hủy cược hoặc yêu cầu sẽ được thực hiện trực tuyến với các tài khoản được coi là vô hiệu. Bạn sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động trên tài khoản của bạn cho đến khi thông báo đó hủy bỏ tài khoản của chúng tôi.

10.3 Khi nào chấm dứt tài khoản của bạn theo khoản 10 này chúng ta sẽ được hưởng (không hạn chế quyền của chúng tôi theo khoản 10.5) để giữ lại, từ việc trả nợ, số dư trên tài khoản của bạn, bất kỳ khoản tiền: (a) theo khoản 9 (Thông đồng , gian lận, gian lận và Hoạt động hình sự); (b) theo đoạn 17 (Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện); (c) nếu không được cung cấp bởi những điều khoản này như (bao gồm, khi thích hợp, đoạn 5.4); hoặc (d) theo yêu cầu của pháp luật và quy định.

10.4 Khi hoàn trả số dư trên tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng cùng một phương pháp thanh toán mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản của bạn, hoặc phương thức thanh toán khác như chúng tôi có thể hợp lý chọn.

Đóng tài khoản hoặc chấm dứt từ phía chúng tôi

10.5 Chúng tôi có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi, để đóng tài khoản của bạn và chấm dứt Điều khoản với chúng tôi (mặc dù có bất kỳ điều khoản khác trong các Điều khoản và Điều kiện) trên thông báo bằng văn bản (hoặc thông báo đã cố gắng) để bạn sử dụng thông tin liên lạc của bạn. . Trong trường hợp của bất kỳ chấm dứt như vậy bởi chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm, tuỳ thuộc vào khoản 10.6, ngay sau khi hợp lý thực tiễn sau một yêu cầu của bạn, hoàn trả số dư tài khoản của bạn.

10.6 Trong trường hợp chúng tôi đóng tài khoản của bạn và chấm dứt Điều khoản theo khoản 9 (thông đồng, gian lận, gian lận và Hoạt động hình sự) hoặc đoạn 17 (Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện), số dư tài khoản của bạn sẽ không được hoàn lại và coi là bị hủy bỏ bởi bạn. Đóng cửa các tài khoản của bạn và Chấm dứt Điều khoản, trừ căn cứ vào đoạn văn 9 hoặc 17 của Điều khoản này, sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ cược nổi bật, với điều kiện là cược xuất sắc như vậy là hợp lệ và bạn không vi phạm các điều khoản trong bất kỳ cách nào. Để tránh sự nghi ngờ, chúng tôi sẽ không ghi nhận mọi đóng tiền thưởng vào tài khoản của bạn, cũng như bạn sẽ được hưởng bất kỳ thắng ngũ, bất cứ lúc nào sau ngày đó nó đã bị đóng cửa (dù chúng ta căn cứ vào các điều khoản, hoặc phản ứng yêu cầu của bạn).

Đình chỉ bởi chúng tôi

11 nhà cung cấp bên thứ ba

11.1 Chúng tôi nhận được thông tin và dịch vụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm thể thao, poker và casino trò chơi. Trong một số trường hợp mà hệ thống được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba, bạn có thể không thể truy cập vào tất cả lịch sử tài khoản và thông tin giao dịch qua hệ thống kiểm soát chúng. Trong trường hợp bạn không yêu cầu thêm thông tin liên quan đến chơi trò chơi hoặc bất kỳ yếu tố nào khác trong lịch sử tài khoản của bạn xin vui lòng liên hệ với Nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, những người sẽ có thể hỗ trợ.

11.2 Để sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi, Bạn có thể được yêu cầu tải về và cài đặt các phần mềm được cung cấp bởi các bên thứ ba trên để thiết bị truy cập của bạn ("Phần mềm"). Phần mềm có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: Truy cập các ứng dụng thiết bị, và bất kỳ quảng cáo, tiếp thị và / hoặc ứng dụng cơ sở, dịch vụ và phần mềm Trong hoàn cảnh như vậy, bạn có thể được yêu cầu nhập vào một thỏa thuận riêng biệt với chủ sở hữu hoặc người cấp phép của phần mềm đó trong sự tôn trọng của việc sử dụng như nhau ("Hiệp định phần mềm của bên thứ ba"). Trong trường hợp không thống nhất giữa các Điều khoản và bất kỳ Hiệp định phần mềm của bên thứ ba, các khoản sẽ ưu tiên áp dụng trong chừng mực sự không thống nhất liên quan đến các mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi.

11.3 Chúng tôi không cho phép bất kỳ nhân viên, bất cứ ai khác trong bất kỳ cách nào kết nối với nhân viên hay bất cứ ai nếu không kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ như vậy (được xác định bằng toàn quyền quyết định của chúng tôi) để đặt cược vào bất kỳ thị trường hoặc sự kiện mà các nhà cung cấp dịch vụ đang cung cấp một dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm mất hiệu lực bất kỳ Bet mà chúng tôi xác định toàn quyền quyết định của chúng tôi rằng cá cược như vậy đã diễn ra.

11.4 Bạn thừa nhận rằng máy phát điện số ngẫu nhiên của chúng tôi sẽ quyết định kết quả của các trò chơi thông qua các Dịch vụ và bạn chấp nhận các kết quả của tất cả các trò chơi như vậy. Bạn cũng đồng ý rằng trong trường hợp không chắc của sự bất đồng giữa các kết quả xuất hiện trên màn hình của bạn và máy chủ trò chơi được sử dụng bởi chúng tôi, kết quả là xuất hiện trên các máy chủ trò chơi sẽ thắng thế, và bạn thừa nhận và đồng ý rằng hồ sơ của chúng tôi sẽ là cuối cùng thẩm quyền trong việc xác định các điều khoản và điều kiện của bạn tham gia vào các hoạt động chơi game trực tuyến có liên quan và kết quả tham gia này.

11.5 Liên kết đến các trang web bên thứ ba được cung cấp chỉ là sự tiện lợi cho bạn. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi trang web này và các điều khoản khác nhau sử dụng sẽ áp dụng cho các trang web. Một số liên kết đến các trang web khác, thậm chí nếu hoạt động của chúng tôi, có thể cung cấp nội dung không thích hợp cho tất cả mọi người, theo sau một liên kết trên trang web này, bạn phải đọc và chấp nhận các điều khoản sử dụng của trang web bạn đang truy cập.

12 Lỗi Công Nghệ

12.1 Trong trường hợp sự cố xảy ra trong phần mềm hoặc phần cứng được sử dụng bởi chúng tôi cung cấp các dịch vụ chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý để khắc phục các vấn đề càng sớm càng lý thực tiễn. Trường hợp vấn đề như vậy gây ra một trận đấu bị gián đoạn trong những trường hợp nó không thể được khởi động lại từ chính xác các vị trí tương tự mà không có bất kỳ tổn hại cho quý vị hoặc người chơi khác, chúng tôi sẽ tiến hành các bước hợp lý để đối xử với bạn một cách công bằng (trong đó có thể bao gồm việc khôi phục sự cân bằng vào tài khoản của bạn đến vị trí sau khi hoàn thành đặt cược cuối cùng hoặc trò chơi hiện đăng nhập vào máy chủ của chúng tôi ngay lập tức trước khi sự xuất hiện của vấn đề).

12.2 Một số trường hợp có thể phát sinh khi một đặt cược hay cá cược được chấp nhận, hoặc một khoản thanh toán được thực hiện, bởi chúng ta lỗi. Một danh sách không đầy đủ các trường hợp như vậy là như sau:

12.2.1 nơi chúng tôi trần thuật sai bất kỳ tỷ lệ cược hoặc các điều khoản của một cá cược hoặc chơi game với bạn như một kết quả của lỗi rõ ràng hoặc thiếu sót trong cách nhập các thông tin hoặc thiết lập một thị trường, hoặc như là kết quả của một sự cố máy tính;

12.2.2 nơi mà chúng tôi đã thực hiện một "lỗi sờ thấy '. Một lỗi sờ thấy xảy ra ở đâu:

12.2.3 liên quan đến các cược đặt trước một chỗ lấy sự kiện, các giá / điều khoản được cung cấp là vật chất khác với có sẵn trong thị trường chung; hoặc là

12.2.4 liên quan đến bất kỳ sự kiện, giá / điều khoản được cung cấp tại thời điểm đặt cược được đặt rõ ràng là không chính xác được đưa ra xác suất của các sự kiện xảy ra;

12.2.5 nơi chúng tôi đã tiếp tục chấp nhận đặt cược vào một thị trường mà nên đã bị đình chỉ, trong đó có nơi sự kiện liên quan đang tiến hành (trừ trường hợp 'trong chạy' cược được chấp nhận) hoặc có đã hoàn thành (đôi khi được gọi là 'cuối cược ');

12.2.6 nơi một lỗi đã được thực hiện như là một kết quả của một hành vi bị cấm theo khoản 9.1

12.2.7 nơi chúng ta không nên chấp nhận, hoặc có quyền hủy bỏ hoặc tái settle, một đặt cược theo các quy cược (ví dụ do 'liên quan dự phòng');

12.2.8 nơi một lỗi được thực hiện bởi chúng tôi là với số tiền thắng cược / lợi nhuận được trả cho quý vị, bao gồm như là một kết quả của một lỗi đầu vào tay hoặc máy tính; hoặc là

12.2.9 nơi một lỗi đã được thực hiện bởi chúng tôi là với số tiền cược miễn phí và / hoặc tiền thưởng được ghi có vào tài khoản của bạn, bất kỳ hoàn cảnh như vậy được gọi là một "Lỗi".

12.3 Trong trường hợp xảy ra lỗi, chúng tôi bảo lưu quyền:

12.3.1 sửa bất kỳ lỗi được thực hiện trên một đặt cược và tái định cư cùng với giá chính xác hoặc các điều khoản mà đã có sẵn hoặc nên có sẵn thông qua chúng tôi (vắng mặt các lỗi xuất bản) tại thời điểm mà các cược đã đặt và đặt cược sẽ được coi là đã diễn ra trên các điều khoản đó là bình thường đối với đặt cược rằng; hoặc là

12.3.2 nơi mà nó không phải là hợp lý và khả thi để khắc phục và tái định cư theo 12.3.1 trên, tuyên bố đặt cược vô hiệu và trở lại cổ phần của bạn vào tài khoản của bạn; hoặc là

12.3.3 trong những trường hợp lỗi là kết quả của một hành vi bị cấm, thực hiện các bước quy định tại khoản 9.4.

12.4 Bất kỳ khoản tiền được ghi có vào tài khoản của bạn, hoặc trả tiền cho bạn như là một kết quả của một lỗi sẽ được coi là, chờ giải quyết theo khoản 12.3, sẽ được tổ chức bởi bạn trên sự tin tưởng đối với chúng tôi và sẽ được ngay lập tức trả lại cho chúng tôi khi một nhu cầu thanh toán được thực hiện bởi chúng tôi với bạn. Trường hợp hoàn cảnh như vậy tồn tại, nếu bạn có tiền trong tài khoản của bạn, chúng tôi có thể lấy lại các quỹ từ tài khoản của bạn. Chúng tôi đồng ý rằng chúng ta sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý để phát hiện bất kỳ lỗi và thông báo cho bạn của họ càng sớm càng hợp lý thực tiễn

12.5 Cả chúng ta (bao gồm cả nhân viên hoặc đại lý của chúng tôi) cũng như đối tác hay nhà cung cấp của chúng tôi phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, bao gồm mất thắng, mà kết quả từ bất kỳ lỗi của chúng tôi hoặc lỗi do bạn.

12.6 Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay khi mà thực tế bạn nên biết được bất kỳ lỗi.

12.7 quỹ Trường hợp bạn đã sử dụng mà đã được ghi có vào tài khoản của bạn hoặc trao cho bạn như là một kết quả của một lỗi để đặt cược tiếp theo hoặc chơi trò chơi, chúng ta sẽ hủy cược như vậy và / hoặc giữ lại bất cứ thắng mà bạn có thể đã giành được với nguồn vốn này , và nếu chúng ta đã trả tiền ra về bất kỳ cược như vậy hoặc các hoạt động chơi game, số tiền đó sẽ được coi là được tổ chức bởi bạn trên sự tin tưởng đối với chúng tôi và chúng tôi ngay lập tức có thể đòi lại các khoản tiền từ tài khoản của bạn nếu bạn có số dư đủ hoặc bạn sẽ được hoàn trả ngay lập tức để chúng tôi bất kỳ số tiền đó khi nhu cầu trả nợ được thực hiện bởi chúng tôi với bạn

13 Sự kiện bên ngoài kiểm soát của chúng tôi

13.1 Không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của chúng tôi chứa trong các luật và quy định của khu vực pháp lý mà chúng tôi được cấp phép khác nhau, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà bạn có thể chịu khổ gây ra bởi các sự kiện bên ngoài kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm (nhưng không giới hạn) mất điện; thương mại, lao động của tranh chấp; hành động, sự thất bại hoặc thiếu sót nào của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan; cản trở hay thất bại của các dịch vụ viễn thông; hoặc bất kỳ sự chậm trễ hay thất bại khác gây ra bởi một bên thứ ba hoặc bên ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trong một sự kiện như vậy, chúng tôi có quyền hủy bỏ hoặc đình chỉ dịch vụ của chúng tôi mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý.

13.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự thất bại của bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm nào có thể xảy ra, bất cứ nơi nào nằm hoặc quản lý, hoặc cho dù dưới sự kiểm soát trực tiếp của chúng tôi hay không, mà có thể ngăn chặn các hoạt động của dịch vụ hay ngăn cản bạn từ việc có thể liên hệ với chúng tôi.

13.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện bởi một bên thứ ba để Hiệp định của chúng tôi.

14 Virus, Hacking và các vi phạm khác

14.1 Bạn sẽ không cố gắng để tấn công, hack, làm thay đổi trái phép, hoặc giới thiệu cho bất kỳ loại mã độc hại vào các trang web hoặc dịch vụ. Như vậy, bạn sẽ không, nhưng không giới hạn:

14.1.1 đảo ngược hay dịch ngược (toàn bộ hoặc một phần) bất kỳ phần mềm có sẵn thông qua trang web; hoặc là

14.1.2 sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, truyền tải, thay đổi, sử dụng hoặc phân phối tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Website của chúng tôi hoặc bất kỳ tài liệu hoặc thông tin có trên đó; hoặc là

14.1.3 tiết lộ thông tin tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba; hoặc (d) trái với bất kỳ điều khoản ghi trong hợp đồng; hoặc là

14.1.4 cheat, lừa dối, lừa, báo tin tức sai hoặc lừa gạt chúng ta trong bất kỳ cách nào sử dụng hay lạm dụng các Dịch vụ của chúng tôi hoặc trang web hay.

14.1.5 tấn công các trang web thông qua một cuộc tấn công từ chối-of-dịch vụ hoặc một cuộc tấn công tấn công từ chối-of-dịch vụ. Chúng tôi sẽ báo cáo hành vi vi phạm bị nghi ngờ của Đạo luật Lạm dụng máy tính năm 1990 để các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan này bằng cách tiết lộ danh tính của bạn với họ. Trong các trường hợp vi phạm như vậy, phải của bạn để sử dụng Trang web và / hoặc các dịch vụ sẽ chấm dứt ngay lập tức.

14.2 Chúng ta có nên nghi ngờ rằng bạn đã thất bại trong việc tuân thủ các điều khoản của quy định này, chúng tôi có quyền, ngoài các biện pháp khác, để đóng băng hoặc đình chỉ tài khoản của bạn với chúng tôi để tiến hành điều tra thêm. Nếu nó được xác nhận mà bạn không phải tuân theo các điều khoản của quy định này, điều này sẽ dẫn đến việc chấm dứt các dịch vụ cho bạn, đóng tài khoản và tịch thu của bạn bằng cách cho chúng tôi về bất kỳ số tiền trong tài khoản của bạn.

15 Thanh toán và tranh chấp

15.1 Chúng tôi sẽ tìm kiếm lệnh trừng phạt hình sự và hợp đồng chống lại bạn nếu bạn bị phát hiện đã tham gia vào gian lận, không trung thực hoặc hành vi phạm tội. Chúng tôi sẽ giữ khoản thanh toán cho bạn cũng như nơi nào trong số này được nghi ngờ. Bạn phải đảm bảo và phải chịu trách nhiệm trả tiền cho chúng tôi, theo yêu cầu, tất cả các chi phí, chi phí hoặc thiệt hại phải chịu hoặc phát sinh do chúng tôi (bao gồm bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả, mất lợi nhuận và mất uy tín) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ bạn gian lận, thiếu trung thực hoặc vi phạm hình.

15.2 Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối thanh toán và kê khai Bets vào một chỗ trống trên sự kiện nếu chúng tôi có bằng chứng cho thấy những điều sau đây xảy ra: (i) sự toàn vẹn của sự kiện này đã được gọi vào câu hỏi (ii) giá (s) hoặc hồ bơi có được chế tác (iii) matchrigging đã diễn ra. Các chứng kể trên có thể dựa trên kích thước, khối lượng hoặc mô hình cá cược đặt với chúng tôi qua bất kỳ hoặc tất cả các kênh truyền hình cá cược của chúng tôi. Một quyết định được đưa ra bởi cơ quan quản lý có liên quan của các môn thể thao trong câu hỏi, cơ quan cấp phép của chúng tôi và / hoặc bất kỳ hiệp hội ngành công nghiệp có liên quan (nếu có) sẽ được kết luận.

15.3 Bạn sẽ không được phép hủy bỏ hoặc thay đổi đặt cược của bạn một khi các cược đã được đặt, chấp nhận và ghi nhận của chúng tôi và chúng tôi không có nghĩa vụ phải hủy cược đã được đặt một cách hợp lệ, được chấp nhận và ghi chép theo những điều khoản và điều kiện . Nếu có bất kỳ tranh chấp liên quan đến vị trí của một đặt cược, bạn nên thông báo cho chúng tôi trước khi quyết toán việc chấp nhận cược như vậy và / hoặc trước khi sự kiện trên đó đặt cược đã được đặt xảy ra. Chúng tôi sẽ điều tra các tranh chấp đó cho phù hợp và giải quyết chúng một cách hợp lý tuỳ ý, tuyệt đối và hợp lý của chúng tôi.

16 Khiếu nại

16.1 Nếu bạn muốn nâng cao một đơn khiếu nại về bất kỳ khía cạnh của dịch vụ của chúng tôi xin vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng với chi tiết về khiếu nại của bạn, mà sẽ được leo thang khi cần thiết trong đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi cho đến khi giải quyết.

16.2 Nếu bạn không đồng ý với quyết định của nhóm Hỗ trợ khách hàng, sau đó bạn có thể yêu cầu rằng vấn đề leo thang hơn nữa. Để leo thang một đơn khiếu nại, bạn sẽ cần phải nêu rõ lý do của bạn không đồng ý với quyết định trước đó, và bất kỳ thông tin liên quan khác. Các quyết định của Trưởng của chúng tôi hỗ trợ khách hàng (sau khi hoàn tất leo thang như chúng ta xem xét hợp lý trong các trường hợp) sẽ được coi là quyết định cuối cùng của chúng tôi.

16.3 Khi chúng tôi muốn liên lạc với bạn, chúng tôi có thể làm như vậy bằng cách sử dụng bất kỳ Chi tiết liên lạc của bạn tại tuỳ ý và tuyệt đối của chúng tôi. Thông báo được coi là đã được phục vụ và nhận được đúng bởi Bạn ngay lập tức sau khi một email được gửi hoặc sau khi chúng tôi đã liên lạc với bạn trực tiếp qua điện thoại (kể cả trường hợp chúng ta để lại bạn một hộp thư thoại), hoặc ba ngày, kể từ ngày niêm yết của bất kỳ thư . Trong việc chứng minh các dịch vụ của bất kỳ thông báo, nó sẽ là đủ để chứng minh, trong trường hợp của một lá thư, lá thư đó đã được giải quyết đúng, đóng dấu và được đặt trong bài viết; trong trường hợp của một email, rằng email này đã được gửi đến địa chỉ email được chỉ định (nếu có) Chi tiết liên lạc của bạn tại thời điểm mà bất kỳ email này đã được gửi

17 Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện

17.1 Chúng tôi có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ bất cứ lúc nào Tài khoản của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ nghĩa vụ của mình theo các điều khoản và điều kiện, quy tắc và các quy định và chính sách bảo mật. Trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng của bất kỳ các quy định của các điều khoản này, theo quyết định của chúng tôi tuỳ ý và tuyệt đối của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền và biện pháp khắc phục của chúng tôi đối với bạn theo những điều khoản và theo pháp luật. Hơn nữa, chúng tôi có quyền giữ lại bất kỳ khoản tiền nợ từ bạn như là một bảo đảm nghĩa vụ dưới đây và / hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc vi phạm nói của các điều khoản.

18 Thông tin cá nhân của bạn

18.1 Thông tin tài khoản của bạn là lưu trữ an toàn và giữ bí mật trừ được quy định khác trong các điều khoản và điều kiện (bao gồm cả cho tránh sự nghi ngờ, chính sách bảo mật). Trước khi bạn sử dụng và khi bạn sử dụng các dịch vụ đó sẽ là cần thiết để chúng tôi thu thập một số thông tin về bạn, bao gồm tên và ngày sinh của bạn, Chi tiết liên lạc của bạn, và cũng có thể bao gồm thông tin về sở thích tiếp thị của bạn (tất cả trong đó có trách nhiệm được gọi là "Thông tin cá nhân của bạn").

18.2 Chúng tôi có thể từ thời gian để thời gian yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin chi tiết và các thông tin bổ sung như thế cũng sẽ được giữ bí mật.

18.3 Chúng tôi có quyền trong những trường hợp nhất định để tiết lộ một số chi tiết để cơ quan chức năng cần phải làm như vậy theo luật, một cánh tay của nhà nước hoặc cơ quan quản lý. (ví dụ, để cơ quan hoặc chính quyền mà mục đích là để điều tra rửa tiền, gian lận và hoạt động tội phạm khác) với mức độ yêu cầu của pháp luật.

19 Sử dụng Cookies trên các trang web

19.1 Khách hàng nên lưu ý rằng thông tin cá nhân và dữ liệu có thể được thu thập và lưu trữ trong quá trình đăng ký thông qua việc sử dụng Cookies. Thông tin thêm về xóa hoặc kiểm soát các tập tin cookie có sẵn trong chính sách bảo mật

20 Không đảm bảo

20.1 Chúng tôi sẽ nỗ lực để cung cấp các dịch vụ được sử dụng bởi chúng tôi với kỹ năng và chăm sóc hợp lý. Chúng tôi không đảm bảo hơn nữa hoặc đại diện, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến các Dịch vụ. Tất cả bảo hành hoặc điều kiện về chất lượng thỏa đáng, phù hợp cho mục đích, hoàn chỉnh hoặc chính xác ngụ ý được hướng loại trừ.

20.2 Chúng tôi không đảm bảo rằng các dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hay sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hay không có lỗi, mà các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc các trang Web hay các máy chủ mà làm cho nó có sẵn là miễn phí của virus hoặc lỗi hoặc đại diện các chức năng đầy đủ, chính xác, độ tin cậy của các tài liệu hoặc là kết quả hay tính chính xác của bất kỳ thông tin có được qua Dịch Vụ.

20.3 Trong trường hợp hệ thống hoặc lỗi thông báo liên quan đến việc tạo ra các số ngẫu nhiên, giải quyết Bet, kết quả cuộc đua hoặc thành phần khác của các dịch vụ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn như một kết quả của bất kỳ sai sót như vậy và chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu tất cả cược vào những trận hòa hoặc chủng tộc (nếu có) trong câu hỏi.

21 Giới hạn trách nhiệm

21.1 Trúng thưởng sẽ được khấu trừ hoặc bị mất việc phản ánh vào Tài khoản của bạn sau đây xác nhận kết quả cuối cùng từ có liên quan, hợp lý phù hợp, nguồn (mà trong trường hợp của một sự kiện thể thao rất có thể là các môn thể thao cơ quan chủ quản).

21.2 quỹ nên được ghi có hoặc ghi nợ từ tài khoản của bạn bị lỗi, bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng ta về những lỗi mà không có sự chậm trễ. Bất kỳ một khoản ghi có vào bạn do lỗi sẽ bị coi là không hợp lệ và phải được trả lại cho chúng tôi. Bạn không có quyền xử lý hoặc đặt cược bằng tiền ghi có vào tài khoản của bạn trong lỗi và chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu bất kỳ giao dịch (bao gồm cả cược) liên quan đến các quỹ như vậy. Bạn đồng ý trả lại bất kỳ khoản tiền sai ghi rằng bạn có thể đã bị thu hồi và tiền thắng cược từ lần đặt bằng cách sử dụng như quỹ sai lầm ghi

21.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi đánh máy, kỹ thuật, con người trong việc niêm tỷ lệ cược và / hoặc khuyết tật. Trong trường hợp lỗi, chúng tôi có quyền theo quyết định riêng của mình hoặc để làm mất hiệu lực bất kỳ cược bị ảnh hưởng bất cứ lúc nào hoặc để sửa lỗi.

21.4 Chúng tôi sẽ không chịu hoàn cảnh phải chịu trách nhiệm trong công bằng, hợp đồng, sai lầm, sơ suất, hoặc cách khác (hoặc bất kỳ lý thuyết của pháp luật) đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất cho dù trực tiếp, gián tiếp hoặc bất kỳ chất nào khác, mà không có giới hạn, được coi là hoặc bị cáo buộc có kết quả từ hay được gây ra bởi các Website và / hoặc các dịch vụ hoặc nội dung bao gồm, nhưng không hạn chế, sai sót, không chính xác hoặc không rõ ràng trong các Website và / hoặc các dịch vụ hoặc nội dung, lỗi, trục trặc, chậm trễ hoặc gián đoạn của họ trong hoạt động hoặc truyền, suy tuyến đường, bất kỳ người nào, sử dụng hoặc sử dụng sai của Website và / hoặc các dịch vụ hoặc nội dung của họ, bất kỳ lỗi hoặc sai sót trong nội dung, thiệt hại đối với tổn thất kinh doanh, tổn thất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh, hoặc bất kỳ khác bằng tiền hoặc mất mát hay thiệt hại (kể cả trường hợp bạn đã thông báo cho chúng tôi về khả năng mất mát hoặc thiệt hại).

21.5 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự vi phạm những điều khoản do hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

21.6 Chúng tôi bảo lưu quyền rút các Website hoặc dịch vụ hoặc các yếu tố của những bất cứ lúc nào, và tiết kiệm cho bất kỳ quyền lợi mà bạn có thể có hơn số tiền ký quỹ trong tài khoản của mình, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn trong bất kỳ cách nào khác là kết quả của bất kỳ hành động như vậy.

22 Bồi thường

22.1 Bạn đồng ý bồi thường đầy đủ, bảo vệ và giữ cho chúng tôi, và chúng tôi cán bộ, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, cố vấn, đại lý và các nhà cung cấp vô hại, ngay lập tức khi có nhu cầu, từ và đối với mọi khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí và chi phí, bao gồm cả chi phí pháp lý, (bất kể lý thuyết của pháp luật) phát sinh từ việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hay các quy tắc và các quy định hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác phát sinh từ việc bạn sử dụng website và / hoặc các dịch vụ hoặc sử dụng bởi bất kỳ người khác truy cập vào các trang web hoặc dịch vụ sử dụng tài khoản chi tiết thông tin của bạn.

23 Luật và quyền tài phán

23.1 Việc xây dựng, tính hiệu lực và hiệu quả của thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Anh. Tuy nhiên, điều này sẽ không ngăn cản chúng tôi mang bất kỳ hành động trong tòa án của thẩm quyền khác để giảm nhẹ hoặc tương tự. Các phiên bản ngôn ngữ tiếng Anh của Hiệp định này sẽ được áp dụng trên bất kỳ phiên bản ngôn ngữ khác do chúng tôi.

24 Sở hữu trí tuệ

24.1 Nội dung của Website và Dịch vụ được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế và các quyền sở hữu trí tuệ khác. Chủ sở hữu của các quyền này là Dafabet hoặc người cấp phép bên thứ ba khác

24.2 Trừ trường hợp cần thiết để sử dụng một dịch vụ cho các mục đích của việc đặt cược hay cá cược, không có một phần của trang Web có thể được sao chép hoặc lưu trữ, chỉnh sửa, sao chép, tái bản, tải lên, gửi, truyền tải hoặc phân phối, bởi bất kỳ phương tiện hoặc trong bất kỳ cách, hoặc bao gồm trong bất kỳ trang web nào khác hoặc trong bất kỳ công hay tư hệ thống thu hồi điện tử hoặc dịch vụ bao gồm cả văn bản, đồ họa, video, tin nhắn, mã số và / hoặc phần mềm mà không cần sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi nhanh

24.3 Bất kỳ việc sử dụng thương mại, khai thác các trang web hoặc dịch vụ hoặc nội dung của họ đều bị nghiêm cấm.

25 Cá cược có trách nhiệm

25.1 Nếu bạn cần bất kỳ thông tin liên quan đến cơ sở này, xin hãy nói chuyện với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hoặc xem phần cờ bạc có trách nhiệm của chúng tôi.

25.2 Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo việc tuân thủ tự loại trừ. Tuy nhiên, tự loại trừ đòi hỏi sự cam kết chung của cả bạn và chúng tôi. Trong thời gian tự loại trừ bạn không phải cố gắng để cố gắng mở tài khoản mới và bạn chấp nhận rằng chúng tôi không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm nào nếu bạn tiếp tục cờ bạc và / hoặc tìm cách sử dụng trang web và / hoặc các dịch vụ và chúng tôi không nhận ra hoặc xác định rằng bạn đã yêu cầu tự loại trừ trong những trường hợp đó là ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bạn mở một tài khoản mới hoặc qua điện thoại chứ không phải là qua internet hoặc bằng cách sử dụng một tên hoặc địa chỉ khác nhau.

25.3 Chúng tôi cam kết hỗ trợ các sáng kiến Cờ bạc có Trách nhiệm.

26 Liên hệ với chúng tôi

26.1 nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể liên lạc 24/7 qua e-mail và / hoặc điện thoại. Các chi tiết được phác thảo trên phần Liên hệ của Website. Xin lưu ý rằng tất cả các cuộc gọi đến đội ngũ Hỗ trợ khách hàng được ghi nhận cho mục đích đào tạo và an ninh.

27 Các định nghĩa

Các định nghĩa sau đây được sử dụng trong các điều khoản và điều kiện:

"Tài khoản hoặc Tài khoản của bạn"

có nghĩa là một tài khoản được mở bởi bạn sẽ được sử dụng để quản lý thanh toán vốn đến và đi từ chúng tôi liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web và dịch vụ mà chúng tôi đồng ý rằng bạn có thể mở và hoạt động;

"Đặt cược"

có nghĩa là một đặt cược, cược hoặc cổ phần đặt qua trang web trên kết quả của bất kỳ sự kiện và / hoặc thị trường nêu trên những trang Web;

"Điều khoản tiền thưởng"

có nghĩa là bất kỳ điều khoản và điều kiện và / hoặc các quy định liên quan đến chương trình khuyến mãi, tiền thưởng và khuyến mại đặc biệt mà có thể áp dụng cho bất kỳ một phần của các dịch vụ theo thời gian với;

Công ty "

có nghĩa là Dafabet;

"Nội dung"

tất cả các văn bản, thông tin, dữ liệu, phần mềm, mã thực thi, hình ảnh, âm thanh hoặc các tài liệu video trong bất cứ phương tiện hoặc hình thức làm sẵn có của chúng tôi trên Website;

"Quyền sở hữu trí tuệ"

Bằng sáng chế "Quyền sở hữu trí tuệ", quyền đối với sáng chế, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền nhân thân, thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và tên miền, quyền thiện chí hoặc khởi kiện cho đi off hoặc cạnh tranh không lành mạnh, quyền về kiểu dáng, quyền trong máy tính phần mềm, các quyền cơ sở dữ liệu, quyền bí mật thông tin (bao gồm cả bí quyết và bí mật thương mại) và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác, trong mỗi trường hợp đã đăng ký hoặc chưa đăng ký và bao gồm tất cả các ứng dụng (hoặc quyền được áp dụng) cho, và gia hạn hoặc mở rộng của, quyền đó và tất cả các quyền tương tự hoặc tương đương hoặc các hình thức bảo vệ nào tồn tại hay sẽ tồn tại ngay bây giờ hoặc trong tương lai ở bất kỳ phần nào của thế giới;

"Chính sách bảo mật"

có nghĩa là các chính sách công ty bảo mật truy cập thông qua các liên kết Chính sách bảo mật; "Quy tắc" Quy tắc cược và Nội quy Gaming cụ thể áp dụng đối với các loại có liên quan của cá cược và / hoặc chơi game làm sẵn có của chúng tôi trên Website;

"Dịch vụ"

có nghĩa là thích hợp, các dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi thông qua trang web hoặc phần mềm làm sẵn có của chúng ta theo thời gian;

"Phần mềm"

có nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính tải về truy cập hoặc sử dụng bởi bạn từ các trang web làm sẵn có của chúng ta theo thời gian;

"Điều khoản"

nghĩa là (a) các Điều khoản và Điều kiện; (b) Chính sách Bảo mật; (c) Nếu phù hợp các quy tắc có liên quan, thưởng Điều khoản và bất kỳ Điều khoản bổ sung áp dụng cho các dịch vụ đang được sử dụng bởi bạn;

"Điều khoản bên thứ ba"

có nghĩa là bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng mà bạn được yêu cầu để xác nhận đồng ý của bạn như là một phần của việc sử dụng bất kỳ phần mềm mà bạn có thể truy cập vào website của chúng tôi, bao gồm Hiệp định Giấy phép tài Playtech End mà có thể sử dụng cuối cùng thêm được tìm thấy trong phụ lục kèm theo Điều khoản này;

Us”/”Chúng tôi”/”Chúng ta

có nghĩa là Dafabet

"Website"

các dafabet.com tên miền mà qua đó chúng tôi cung cấp cá cược thể thao và chơi game dịch vụ trực tuyến. bao gồm tất cả các trang với những tên miền và tất cả các chương trình máy tính được sử dụng để chạy hoặc có thể truy cập vào các tên miền và tất cả các tài liệu và dữ liệu sẵn có tại các tên miền, bao gồm, nhưng không giới hạn, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video và âm thanh Nội dung.